Screening og diagnostikk av svangerskapsdiabetes

Tabell med nye norske kriterier sammenlignet med WHO og amerikanske/kanadiske kriteria

Ulike definisjoner for svangerskapsdiabetes


OGTT Fast.gluk. mmol/l 1-times gluk. mmol/l

2-times

gluk. mmol/l

3-times

gluk. mmol/l

Antall verdier over terskel
Amerikanske/kanadiske
kriteria
3 timer - 100g 5.3 10.0 8.6 7.8 =>2
WHO 1997 (1) 2 timer - 75g 7.0
7.8
=>2
WHO 2013 (2) 2 timer - 75g 5.1 10.0 8.5
=>1
Nye norske kriterier 2 timer - 75g 5.3
9.0
=>1

1 Brukt i Norge, Europa og andre deler av verden

2 Ny WHO definisjon

  • sectionId: 1048
  • guidelineId: 1010
  • createdDate: 2014-10-14T07:32:25.147
  • updatedDate: 2015-01-27T10:47:03.23
  • createdBy: Admin
  • updatedBy: monica.sorensen