Tilstander i prioriteringsveilederen

Tilstandene i prioriteringsveilederen er svært forskjellige. Noen favner over en rekke ulike sykdommer, noen over en gruppe tilstander med fellestrekk, andre over enkeltsykdommer og noen bare over symptomer.

Om hovedvilkårene i prioriteringsforskriften

Nyttevilkåret er oppfylt for svært mange tilstander. For tilstander som utgjør en stor del av henvisningene, er det godt dokumentert. For enkelte "nye" behandlingsmetoder kan nytten, i alle fall på lang sikt, være mer usikker.

Kostnadseffektivitetsvilkåret: Kostnadene ved helsehjelpen varierer i stor grad, fra tilstander der helsehjelpen består i klinisk øyeundersøkelse for å utelukke sykdom, for eksempel diabetes mellitus, til tilstander, som for eksempel eksudativ AMD, der kostnadene vil kunne være betydelige.

Alvorlighetsvilkåret: "Alvorlig" i øyesammenheng er ikke det samme som "alvorlig" innenfor enkelte andre fagområder. For de aller fleste øyetilstandene betyr alvorligheten redusert livskvalitet i form av redusert fysisk og psykisk funksjonsnivå. Det vil si at det er svekket syn/synsfunksjon og ubehag av ulik type og grad, eventuelt med angst og utrygghet knyttet til dette. Ondartede, og andre sykdommer som medfører redusert livslengde og problemer med vitale livsfunksjoner, er sjeldne unntak. Vurdering av alvorlighet skal, sammen med hastegrad, legges til grunn ved fastsetting av frist for start helsehjelp.

Når det gjelder behandlingsfrist har vi i en del tilfeller gitt relativt lang maksimalfrist med vekt på særskilte faktorer hos den enkelte pasient. Dette gir vurderende lege rom for individuell fristvurdering i det enkelte tilfellet.

 • sectionId: 3221
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-03-01T19:39:36.407
 • updatedDate: 2015-10-02T13:06:23.47
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb

Barn under 5 år med symptomer på øyesykdom eller brytningsfeil (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, medisinsk og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • type sykdom
 • symptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11523
 • sectionId: 9690
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:32.713
 • updatedDate: 2015-09-29T07:44:48.297
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9690
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:31.22
 • updatedDate: 2015-09-28T11:02:43.327
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 2

Barn med lese- og skrivevansker (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • høy alder (slutten av grunnskolen)
 • komorbiditet
 • sykdommens stadium
 • grad av funksjonssvikt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11524
 • sectionId: 9691
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:33.017
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:33.017
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9691
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:31.88
 • updatedDate: 2015-09-28T11:02:42.56
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9689

Barn med mistanke om sykdom i øyet/øyets omgivelser/fare for amblyopiutvikling (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • diagnose
 • synsstyrke
 • affeksjon av ett eller to øyne
 • type mistenkt sykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11525
 • sectionId: 9692
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:32.32
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:32.32
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9692
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:32.217
 • updatedDate: 2015-09-28T11:02:43.077
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 1
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • synet på det beste øyet
 • komorbiditet
 • førlighet
 • hørsel
 • tap av sertifikat som kan påvirke funksjon og livskvalitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11526
 • sectionId: 9693
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:32.213
 • updatedDate: 2015-09-28T16:09:37.56
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt kirurgi.
Veiledende frist for start utredning
78 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • aktiviteter som stiller ekstra krav til godt syn
 • tap av sertifikat som kan påvirke funksjon og livskvalitet
 • andre øyesykdommer som påvirker synet
 • visus
 • grad av katarakt
 • andre sykdommer på det dårligste øyet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11527
 • sectionId: 9693
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:32.747
 • updatedDate: 2015-10-05T16:42:40.28
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9693
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:32.51
 • updatedDate: 2015-09-28T16:09:39.557
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 7

Diabetes mellitus med retinopati/mistanke om retinopati (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • synet på det andre øyet
 • arbeid
 • behov for utvidet sertifikat knyttet til yrkesutøvelse
 • fallende synsstyrke
 • utvikling av makulaødem
 • alder
 • dårlig regulert diabetes mellitus
 • komorbiditet
 • høyt blodtrykk
 • nyreaffeksjon
 • øvrig helsetilstand
 • andre øyesykdommer
 • lav compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11528
 • sectionId: 9694
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:33.03
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:33.03
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9694
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:32.533
 • updatedDate: 2015-09-28T11:02:43.653
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 3

Forhold ved øyelokk som i vesentlig grad påvirker syn og/eller synsfelt (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, kirurgisk og medisinsk behandling.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • fare for påvirkning av synet
 • grad av plager
 • tap av sertifikat som kan påvirke funksjon og livskvalitet
 • forventet synsgevinst
 • synsfunksjon på ikke-aktuelt øye
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11529
 • sectionId: 9695
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:34.007
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:34.007
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9695
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:34.23
 • updatedDate: 2015-09-28T11:02:43.683
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 4
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • diabetes mellitus
 • høygradig myopi
 • kardiovaskulær sykdom
 • alder
 • splintblødninger på papillen
 • sentrumsnære synsfeltdefekter
 • compliance
 • komorbiditet
 • synet på ikke-aktuelt øye
 • øyesmerter
 • familieanamnese
 • glaukom i det andre øye
 • intraokulært trykk
 • synsfeltaffeksjon
 • synsfunksjon
 • andre øyesykdommer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11530
 • sectionId: 9696
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:35.33
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:35.33
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medisinsk og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graden av synsfeltskade
 • intraokulært trykk
 • generelt aggraverende faktorer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11531
 • sectionId: 9696
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:35.437
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:35.437
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9696
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:35.22
 • updatedDate: 2015-09-28T11:02:43.14
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 5

Hornhinneforandringer med visusreduksjon av betydning for pasienten (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og kirurgi.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • pterygium som truer synsaksen
 • visus på andre øyet
 • prognosetap ved utsettelse av kirurgi
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11532
 • sectionId: 9697
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:34.35
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:34.35
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9697
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:34.257
 • updatedDate: 2015-09-28T11:02:43.263
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 6

Makulalidelse med utvikling av synssvekkelse/metamorfopsier og forventet behandlingseffekt (veiledende frist 6 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Ikke makulahull eller epiretinal fibrose.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Intravitreal injeksjonsbehandling, PDT og kirurgi.
Veiledende frist for start behandling
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • visus på andre øye
 • øvrig helsetilstand
 • våt AMD
 • rask progresjon
 • glaukom
 • diabetes
 • venetrombose
 • grad av CNV
 • grad av iskemi
 • OCT-funn
 • forventet visusgevinst
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11533
 • sectionId: 9698
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:34.697
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:34.697
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9698
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:35.96
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:35.96
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 8

Ondartet sykdom i øyet, orbita eller øyets omgivelser - mistanke (veiledende frist 3 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
3 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • type ondartet svulst
 • størrelse
 • lokalisasjon og utbredelse av svulsten

Basalcellekarsinom kan vente lengre enn malignt melanom.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11534
 • sectionId: 9699
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:36.607
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:36.607
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9699
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:34.903
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:34.903
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 9

Små barn med mistanke om øyesykdom (veiledende frist 6 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer og sykdomstegn
 • mistanke om malign sykdom
 • mistanke om intraokulær sykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11535
 • sectionId: 9700
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:38.7
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:38.7
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9700
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:37.91
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:37.91
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 10

Stillingsfeil på øyelokk med risiko for skade av øyet (veiledende frist 16 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • fare for påvirkning av synet
 • grad av plager
 • synsfunksjon på ikke-aktuelt øye
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11536
 • sectionId: 9701
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:38.417
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:38.417
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9701
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:38.143
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:38.143
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 11

Tørr makuladegenerasjon (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • synsstyrke på ikke-aktuelt øye
 • tap av sertifikat som kan påvirke funksjon og livskvalitet
 • compliance

Ved usikkerhet i diagnostisering, kan det gis rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11537
 • sectionId: 9702
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:38.387
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:38.387
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9702
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:38.277
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:38.277
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 12

Tørt øye (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • pasienter med Sjøgrens syndrom
 • korneaforandringer som følge av tørre øyne
 • grad av plager
 • livskvalitet
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11538
 • sectionId: 9703
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:38.72
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:38.72
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9703
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:38.613
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:38.613
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 13

Tåreveisproblemer (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • dacryocystitt
 • grad av plager
 • alder
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11539
 • sectionId: 9704
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:40.407
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:40.407
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9704
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:40.23
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:40.23
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 14
 • sectionId: 9689
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:31.287
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:31.287
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin