Tilstander i prioriteringsveilederen

Fagfeltet øre-nese-halssykdommer, hode- og halskirurgi spenner over mange tilstander og sykdommer.

De fleste tilstander må utredes og diagnostiseres før en kan fastslå behandlingsforløpet. Prioriteringsveilederen inneholder derfor både tilstander som gir rett til utredning og rett til behandling.

Faget er differensiert med mange korte behandlingsforløp, men også lange forløp hos pasienter med kroniske sykdommer. Kreftsykdommer og kroniske øresykdommer er eksempler på tilstander som har behov for svært lang oppfølging. Mange av pasientene utredes for å utelukke alvorlig, behandlingskrevende sykdom. Eksempler på dette er søvnapné og malignitet.

Samarbeid med primær- og spesialisthelsetjenesten

En del pasienter er ferdig utredet av avtalespesialist før de henvises til sykehus. Behandlingen kan da bestemmes på bakgrunn av informasjonen i henvisningen.

Ved henvisning fra allmennlege vil det oftest være nødvendig med en undersøkelse før planlegging av behandlingen.


 • sectionId: 3220
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-03-01T19:38:07.17
 • updatedDate: 2015-10-02T13:05:54.523
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Sekresjon, gjentatte infeksjoner, smerte.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon og medikamentell behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerte
 • infeksjon
 • redusert livskvalitet
 • astma
 • komorbiditet
 • alder
 • lukt
 • ensidig bihulelidelse (underliggende tanninfeksjon eller malignitet er utelukket)
 • radiologisk verifisert destruksjon
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11540
 • sectionId: 9706
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:42.91
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:42.91
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Sekresjon, gjentatte infeksjoner, uavklarte smertetilstander.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerte
 • infeksjon
 • astma
 • komorbiditet
 • alder
 • lukt
 • ensidig bihulelidelse (utelukke underliggende tanninfeksjon eller malignitet)
 • radiologisk verifisert destruksjon
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11541
 • sectionId: 9706
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:43.99
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:43.99
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Kortere perioder med både sekresjon og smerter mer enn 4 ganger per år.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • astma
 • komorbiditet
 • alder
 • smerter
 • lukt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11639
 • sectionId: 9706
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-28T16:02:45.317
 • updatedDate: 2015-10-05T16:17:40.877
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9706
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:41.783
 • updatedDate: 2015-09-28T11:03:53.89
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9705
 • sortOrder: 1
Utdypende forklaring på tilstand
Halscyster/-fistler, symptomgivende knuter i thyroidea, spyttkjertelsvulster.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • potensiell malignitetsutvikling
 • infeksjon
 • smerte
 • allmenntilstand
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11542
 • sectionId: 9707
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:44.25
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:44.25
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Halscyster/ -fistler, spyttkjertellidelser, forandringer i skjoldbruskkjertel, knuter på halsen.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • infeksjonshyppighet
 • progresjon
 • smerte
 • allmenntilstand
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11543
 • sectionId: 9707
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:45.497
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:45.497
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9707
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:42.767
 • updatedDate: 2015-09-28T11:03:54.267
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9705
 • sortOrder: 3
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Utredning vil alltid prioriteres, men behandlingsalternativ vil variere med alder, allmenntilstand og komorbiditet.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11544
 • sectionId: 9708
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:45.837
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:45.837
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Benign/malign hudsvulst.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Immunsuprimerte pasienter prioriteres.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11545
 • sectionId: 9708
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:45.977
 • updatedDate: 2015-09-28T16:05:23.977
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Utredning vil alltid prioriteres, men behandlingsalternativ vil variere med alder, allmenntilstand og komorbiditet.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11546
 • sectionId: 9708
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:44.723
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:44.723
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Utredning av denne pasientgruppen er høyt prioritert, men behandlingsalternativ vil variere med alder, allmenntilstand og komorbiditet.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11547
 • sectionId: 9708
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:45.307
 • updatedDate: 2015-09-28T16:05:23.687
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9708
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:44.707
 • updatedDate: 2015-09-28T16:05:31.61
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9705
 • sortOrder: 4
Utdypende forklaring på tilstand
Voksne: Alvorlig hørselstap (over 60 dB HL) innenfor talefrekvensområdet (0,5-4 kHz).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning med hørselprøver og eventuelt MR, operasjon (sekretorisk otitt) og tilpasning av hørselstekniske hjelpemidler.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • ensidig hørselstap
 • rask progresjon
 • tap av funksjon

Ved kombinert sansetap er fristen 4 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11548
 • sectionId: 9709
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:45.387
 • updatedDate: 2015-10-07T18:12:21.45
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Hørselstap (40-60 dB) innenfor talefrekvensområdet (0,5-4 kHz), moderat tinnitus (Klockhoffs indeks grad 2).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, tilpasning av hørselstekniske hjelpemidler og operasjon.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tap av funksjon
 • kombinerte sansetap
 • tilleggssymptomer
 • redusert sosial funksjon
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11549
 • sectionId: 9709
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:46.94
 • updatedDate: 2015-09-29T11:40:06.86
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • bedret taleforståelse i utsatte lyttesituasjoner
 • yrke
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11550
 • sectionId: 9709
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:45.703
 • updatedDate: 2015-09-28T16:06:01.867
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Medfødt eller ervervet døvhet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • kombinerte sansetap, det vil si redusert eller forventet redusert synsfunksjon (eksempelvis Usher)

Ved meningitt er fristen 4 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11551
 • sectionId: 9709
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:45.827
 • updatedDate: 2015-09-28T16:06:01.537
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9709
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:46.543
 • updatedDate: 2015-09-28T11:03:54.113
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9705
 • sortOrder: 5

Kreft - mistanke om (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
For eksempel: Svulster med malignit potensial, kul på hals og i spyttkjertler med uklar årsak.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Behandlingsalternativ vil variere med allmenntilstand, komorbiditet, alder og stimulantia.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11552
 • sectionId: 9710
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:47.82
 • updatedDate: 2015-10-07T18:15:52.777
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9710
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:46.223
 • updatedDate: 2015-09-28T11:03:54.187
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9705
 • sortOrder: 6
Utdypende forklaring på tilstand
Trommehinneperforasjon, tørt øre.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuell medikamentell/operativ behandling.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • sekresjon
 • bading
 • hørsel
 • alder
 • bruk av høreapparater
 • bilateral sykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11553
 • sectionId: 9711
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:48.01
 • updatedDate: 2015-09-28T16:08:37.43
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
For eksempel cholesteatom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barn
 • lukt
 • hørsel
 • balanse
 • smerte
 • svimmelhet
 • dacialispåvirkning
 • bilateral sykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11554
 • sectionId: 9711
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:48.75
 • updatedDate: 2015-09-28T16:08:37.063
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt operasjon.
Veiledende frist for start utredning
Vurdering før skolestart ved alder under 6 år og 52 uker ved barn mellom 6 til 18 år. Barn over 18 år har ikke rett.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • psykososial funksjon
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11555
 • sectionId: 9711
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:48.467
 • updatedDate: 2015-09-28T16:08:37.367
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
For eksempel øregangseksostoser.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • høreapparatbruk
 • svimmelhet
 • residiverende infeksjoner
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11556
 • sectionId: 9711
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:49.003
 • updatedDate: 2015-09-28T16:08:37.383
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9711
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:49.263
 • updatedDate: 2015-09-28T16:08:39.567
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9705
 • sortOrder: 14
Utdypende forklaring på tilstand
For eksempel: Zenkerdivertikkel, lammelser, spasmer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • komorbiditet
 • vekttap
 • kreftmistanke
 • psykisk tilstand
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11557
 • sectionId: 9712
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:49.867
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:49.867
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
For eksempel kronisk residiverende tonsilitt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling og operasjon.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barn
 • komorbiditet
 • ernæringsvansker
 • kreftmistanke
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11558
 • sectionId: 9712
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:50.973
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:50.973
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Smerter i svelg, residiverende infeksjoner, hoste, uavklart feber, slimhinnelidelser.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • allmenntilstand
 • komorbiditet
 • livskvalitet
 • psykososiale faktorer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11559
 • sectionId: 9712
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:50.48
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:50.48
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9712
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:50.733
 • updatedDate: 2015-09-28T11:03:53.713
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9705
 • sortOrder: 11

Nesedeformitet (veiledende frist 104 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Skjev ytternese uten nesetetthet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
104 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • skjev ytternese
 • posttraumatiske tilstander
 • komorbiditet (for eksempel personlighetsforstyrrelser)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11560
 • sectionId: 9713
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:51.02
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:51.02
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9713
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:52.247
 • updatedDate: 2015-09-28T11:03:54.127
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9705
 • sortOrder: 8
Utdypende forklaring på tilstand
Nesepolypper, skjev neseskillevegg, betydelig nesedeformitet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • CPAP-behandling
 • komorbiditet
 • smerte
 • infeksjon
 • søvnproblemer
 • ensidig blødning
 • ernæring

Lav alder øker alvorlighetsgrad.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11561
 • sectionId: 9714
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:53.763
 • updatedDate: 2015-09-28T16:06:57.557
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Nesepolypper, skjev neseskillevegg, betydelig nesedeformitet, kronisk infeksjon.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling. Behandling vil primært være medikamentelt, sekundært operasjon.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • CPAP-behandling
 • komorbiditet
 • smerte
 • infeksjon
 • søvnproblemer
 • ensidig blødning
 • ernæring

Lav alder øker alvorlighetsgrad.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11562
 • sectionId: 9714
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:52.953
 • updatedDate: 2015-09-28T16:06:57.573
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • infeksjon
 • søvnproblemer
 • ernæring
 • ensidig blødning (obs. malignitet)

Lav alder gir økt alvorlighetsgrad.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11563
 • sectionId: 9714
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:53.173
 • updatedDate: 2015-09-28T16:06:57.543
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9714
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:52.703
 • updatedDate: 2015-09-28T16:07:13.007
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9705
 • sortOrder: 9
Utdypende forklaring på tilstand
Invalidiserende svimmelhet (for eksempel Mb Meniere med hyppige anfall, BPPV, vestibularisnevronitt).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nedsatt syn
 • dårlig sosialt nettverk
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • alder
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11564
 • sectionId: 9715
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:53.57
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:53.57
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Ustøhet, vestbularisnevronitt, BPPV i restitusjonsfasen.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nedsatt syn
 • dårlig sosialt nettverk
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • alder
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11565
 • sectionId: 9715
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:53.297
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:53.297
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9715
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:54.43
 • updatedDate: 2015-09-28T11:03:53.747
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9705
 • sortOrder: 12

Søvnapné (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Nattlig apné med økt dagtretthet, konsentrasjonsvansker.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • høy AHI-indeks
 • komorbiditet
 • psykososiale forhold som påvirker livskvalitet

Ved hjertelidelser er fristen 13 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11566
 • sectionId: 9716
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:54.673
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:54.673
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9716
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:55.003
 • updatedDate: 2015-09-28T11:03:53.763
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9705
 • sortOrder: 13

Allergiske lidelser i øvre luftveier (veiledende frist 52 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Nesetetthet, nasal sekresjon, irritasjon i øyne, kløe.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • allmenntilstand
 • komorbiditet
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • alder
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11567
 • sectionId: 9717
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:55.157
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:55.157
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9717
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:56.427
 • updatedDate: 2015-09-28T11:03:53.917
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9705
Utdypende forklaring på tilstand
Heshet i over 4 uker, obstruksjon med pustebesvær.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • komorbiditet (hjerte- og lungelidelse)
 • vekttap
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11569
 • sectionId: 9719
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:56.44
 • updatedDate: 2015-09-29T11:46:06.9
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Sangerknuter, reinkes ødem eller dysfonier.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11570
 • sectionId: 9719
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:56.533
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:56.533
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9719
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:57.68
 • updatedDate: 2015-09-28T11:03:54.05
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9705
 • sortOrder: 7

Snorking (ikke rett)

Utdypende forklaring på tilstand
Snorking uten pustestopp eller andre tilleggssymptomer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • livskvalitet
 • psykososiale faktorer
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11571
 • sectionId: 9720
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:57.4
 • updatedDate: 2015-09-29T07:43:20.477
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9720
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:56.87
 • updatedDate: 2015-09-28T11:03:54.003
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9705
 • sortOrder: 10
 • sectionId: 9705
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:41.47
 • updatedDate: 2015-09-30T08:15:05.933
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb