Urologiske tilstander er preget av høy forekomst av kreft. Dette må tas hensyn til ved vurderingen av henvisninger.

Det er få tilstander innenfor urologifaget som det kan defineres et klart definert behandlingsløp for, før det er gjennomført kompletterende utredning og vurdering ved behandlende institusjon.

Behandlingsstrategi besluttes i svært mange tilfeller i tverrfaglige team (MDT) etter tverrfaglige vurderinger. Dette skyldes blant annet problemstillinger knyttet til overbehandling. Ved behandling av kroniske bekkensmerter bør det legges vekt på tverrfaglig tilnærming ved bekkensentre, smertepoliklinikker og på samarbeid med andre aktuelle spesialiteter som nevrologi, gynekologi, gastrokirurgi og fysikalsk medisin.

Ved "penil dysfunksjon" er størsteparten av pasientene med behov for spesialisthelsetjenester allerede inne i et forløp etter behandling for urologisk kreft. Det samme gjelder for gruppen med blæredysfunksjoner relatert til nevrologisk sykdom. Dette er pasienter som er i et behandlingsforløp for eksempel hos nevrologer. Disse tilstandene er derfor ikke blant tilstandene i prioriteringsveilederen.

 • sectionId: 3219
 • guidelineId: 1119
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-03-01T19:36:05.567
 • updatedDate: 2015-10-05T07:55:54.797
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb

Bekkensmerter/Chronic Pelvic Pain Syndrom(CPPS)/PBS/IC/Prostatitt (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Førstegangsvurdering for avklaring av underliggende urologisk sykdom gis tilbud med bindende frist. Se også prioriteringsveileder for smertetilstander.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11512
 • sectionId: 9678
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:26.917
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:26.917
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9678
 • guidelineId: 1119
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:26.807
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:26.807
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9677

Blærekreft (veiledende frist 6 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter med endoskopisk eller radiologisk sannsynlig blærekreft, eller histologisk påvist blærekreft.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistenkt muskelinfiltrerende sykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11513
 • sectionId: 9679
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:27.137
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:27.137
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9679
 • guidelineId: 1119
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:27.427
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:27.427
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9677
 • sortOrder: 1

Hematuri (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Asymptomatiske pasienter under 40 år uten lang røykeanamnese med mikrohematuri, trenger ikke urologisk utredning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Makrohematuri og pasienter med klare risikofaktorer bør prioriteres raskere enn gjennomsnittet. Anbefalt frist for denne gruppen er 4 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11514
 • sectionId: 9680
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:28.74
 • updatedDate: 2015-09-29T11:33:02.63
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9680
 • guidelineId: 1119
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:27.637
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:27.637
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9677
 • sortOrder: 2

LUTS (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Gruppen er stor og heterogen. Pasienter med IPSS under 10, målt resturin under 150 ml og uten andre alvorlighetskriterier, skal ikke utredes i spesialisthelsetjenesten. Se også prioriteringsveilederne i kvinnesykdommer og gastroenterologisk kirurgi om inkontinens.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • stor residularin
 • infeksjon
 • hematuri
 • søvnproblemer
 • tegn på nyresvikt
 • innlagt kateter
 • PSA-forhøyelse
 • inkontinens
 • høy IPSS symptomscore
 • akutt urinretensjon (AUR)
 • residiverende urinveisinfeksjoner
 • sosial invalidisering
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11515
 • sectionId: 9681
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:28.02
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:28.02
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9681
 • guidelineId: 1119
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:27.527
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:27.527
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9677
 • sortOrder: 3

Prostatakreft (veiledende frist 6 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter med mistenkt prostatakreft ut fra kliniske funn, eller påvist prostatakreft.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • plagsomme symptomer
 • mistanke om spredning

Pasienter med avklart histologi bør raskest mulig komme til endelig vurdering av behandlingsstrategi.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11516
 • sectionId: 9682
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:28.44
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:28.44
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9682
 • guidelineId: 1119
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:28.71
 • updatedDate: 2015-09-28T16:01:03.177
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9677
 • sortOrder: 5

PSA (monosymptomatisk forhøyet) (veiledende frist 6 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter med mer enn 10 års forventet levetid og PSA forhøyet over aldersspesifikt nivå i minst 2 prøver med 3 ukers mellomrom, etter at infeksjon og retensjon er utelukket, skal utredes. Det samme gjelder pasienter med PSA-stigning over 0,75 ngMl pr år.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • familiær forekomst
 • påvist genetisk disposisjon

Viser også til handlingsprogrammet for prostatakref.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11517
 • sectionId: 9683
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:30.547
 • updatedDate: 2016-04-20T10:28:50.3
 • createdBy: admin
 • updatedBy: vidar.seland
 • sectionId: 9683
 • guidelineId: 1119
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:30.313
 • updatedDate: 2015-09-28T16:01:02.973
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9677
 • sortOrder: 6

Scrotaltilstander - øvrige, unntatt testikkelkreft (veiledende frist 52 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Forutsetter ultralydundersøkelse som har utelukket malignitetsmistanke.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • kraftige symptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11518
 • sectionId: 9684
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:30.843
 • updatedDate: 2015-09-29T11:33:48.223
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9684
 • guidelineId: 1119
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:29.357
 • updatedDate: 2015-09-28T16:01:03.08
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9677
 • sortOrder: 7

Stein i øvre urinveier (veiledende frist 8 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Eldre komorbide pasienter med asymptomatisk stein i nedre calyx skal ikke ha helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Utredes/behandles ved utvikling av symptomer eller mistanke om komplikasjoner.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • antall og lokalisasjon av stein
 • størrelse
 • singel nyre
 • obstruksjon / ikke obstruksjon
 • alder
 • infeksjon
 • smerter
 • truet nyrefunksjon
 • symptomintensitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11519
 • sectionId: 9685
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:29.807
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:29.807
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9685
 • guidelineId: 1119
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:31.097
 • updatedDate: 2015-09-28T16:01:03.143
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9677
 • sortOrder: 8

Nyrekreft (veiledende frist 6 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Gruppen innbefatter malignitetssuspekte solide lesjoner samt cystiske lesjoner Bosniak IIF - IV.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Pasienter med store operable svulster prioriteres for utredning raskere enn gjennomsnittet for gruppen. Pasienter med incidentalomer eller små lesjoner vurderes innen maksimal tid.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11520
 • sectionId: 9686
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:31.537
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:31.537
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9686
 • guidelineId: 1119
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:30.45
 • updatedDate: 2015-09-28T16:01:02.927
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9677
 • sortOrder: 4

Testikkelkreft (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Palpabel og/eller ultralydpåvist svulst i testikkel.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11521
 • sectionId: 9687
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:30.5
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:30.5
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9687
 • guidelineId: 1119
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:30.797
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:30.797
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9677
 • sortOrder: 9

Urinveisinfeksjoner (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Det forutsettes at de som henvises til spesialisthelsetjenesten har gjennomgått utredning med bakteriologisk diagnostikk og behandling uten ønsket effekt i primærhelsetjenesten. Tilstanden er aldersavhengig - desto yngre desto større sannsynlighet for alvorlig tilstand. Urinveisinfeksjoner forverres også av strukturelle og funksjonelle abnormiteter i uro-genitalsystemet, samt om det er underliggende sykdom eller tilstand som interfererer med pasientens forsvarsmekanismer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Urologisk utredning
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barn
 • mistenkte eller kjente strukturelle og/eller funksjonelle abnormiteter
 • graviditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11522
 • sectionId: 9688
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:30.82
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:30.82
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9688
 • guidelineId: 1119
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:30.707
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:30.707
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9677
 • sortOrder: 10
 • sectionId: 9677
 • guidelineId: 1119
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:26.91
 • updatedDate: 2015-09-28T16:01:05.427
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb