For de fleste pasienter som henvises til thoraxkirurgi, er tilstanden ferdig avklart og utredet ved andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten. De viktigste av disse tilstandene er likevel med i prioriteringsveilederen fordi tilstandene utgjør de viktigste og tyngste diagnosegruppene innenfor fagområdet, og fordi tiden fra diagnosen er stilt til endelig behandling kan ha stor betydning

 • sectionId: 3217
 • guidelineId: 1117
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-03-01T19:20:59.97
 • updatedDate: 2015-10-02T13:02:38.94
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb

Hyperhidrose og rødming (veiledende frist 52 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Hyperhidrose: Hender, hode og ansikt. Rødming: Ansikt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi (thorakoskopisk sympatectomi)
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tidligere inngrep
 • skader
 • infeksjoner i thorax
 • grad av plager
 • psykososiale forhold
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • sosial funksjonshemming
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11494
 • sectionId: 9663
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:21.18
 • updatedDate: 2015-09-29T07:21:14.803
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9663
 • guidelineId: 1117
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:20.083
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:20.083
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9662

Lungemetastase (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • primærsvulstens utgangspunkt
 • antall metastaser
 • grad av psykisk belastning

Tilstanden er alvorlig hos alle pasienter. Ubehandlet har tilstanden 100 % dødelighet.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11495
 • sectionId: 9664
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:20.437
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:20.437
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9664
 • guidelineId: 1117
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:20.34
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:20.34
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9662
 • sortOrder: 1

Medfødte thoraxveggdeformiteter (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • grad av påvirkning av hjerte- og lungefunksjon
 • grad av psykososial belastning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11496
 • sectionId: 9665
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:21.757
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:21.757
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9665
 • guidelineId: 1117
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:20.277
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:20.277
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9662
 • sortOrder: 2

Mediastinale svulster (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • benign eller malign tusvulst
 • grad av trykk på naboorganer
 • type svulst
 • histologi
 • stadium
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11497
 • sectionId: 9666
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:22.003
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:22.003
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9666
 • guidelineId: 1117
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:20.51
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:20.51
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9662
 • sortOrder: 3

Thorakale aortaaneurysmer (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • aneurismets diameter
 • lokalisasjon
 • ledsagende sykdommer
 • alder
 • grad av psykisk belastning
 • kliniske manifestasjoner (ekspansjonssmerter, svelgeproblemer, svekket lungefunksjon på grunn av oppfylling)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11498
 • sectionId: 9667
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:22.297
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:22.297
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9667
 • guidelineId: 1117
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:21.173
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:21.173
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9662
 • sortOrder: 4

Thoraxapertur syndrom (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Foreligger nevrogen og vasculær type, herav siste som venøs eller arteriell variant.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • varighet av symptomer
 • avklemming av blodårene som kan medføre en mer alvorlig tilstand i form av enten dyp venetrombose eller iskemi i armen (hos opptil 10 % av pasientene)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11499
 • sectionId: 9668
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:21.307
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:21.307
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9668
 • guidelineId: 1117
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:21.603
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:21.603
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9662
 • sortOrder: 5
 • sectionId: 9662
 • guidelineId: 1117
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:19.833
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:19.833
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin