Revmatologi omfatter inflammatoriske ledd- og systemsykdommer og i et visst omfang også ikke-inflammatoriske sykdommer og smertetilstander i muskel/skjelettsystemet.

Revmatologi benytter biomedisinsk kunnskap for å forhindre organskade og funksjonsnedsettelse. Tidlig, rask og riktig diagnose er en forutsetning for rask iverksettelse av effektiv behandling. Remisjon og målstyrt behandling er avgjørende for et godt behandlingsresultat. Tidlig og effektiv behandling kan hindre livslangt handikap, spesielt er dette tilfellet ved de inflammatoriske leddsykdommene.

Tverrfaglig samhandling

Moderne behandling av pasienter med de alvorligste revmatiske sykdommene er en tverrfaglig oppgave for leger og annet helsepersonell. I tillegg innebærer sykdommenes sammensatte natur at revmatologien må samarbeide med et stort antall medisinske spesialiteter, men fremfor alt med primærhelsetjenesten. Enkelte definerte revmatiske tilstander behandles av andre spesialiteter og skal som hovedregel ivaretas av disse. Dette gjelder spesielt artrose og smertetilstander som i hovedsak skal behandles av fagene allmennmedisin, ortopedi og fysikalsk medisin og rehabilitering.

Valg av tilstander i prioriteringsveilederen

Tilstander som ikke, eller bare i begrenset grad, er omtalt:

Spesifikk rehabilitering inngår på de fleste større revmatologiske avdelinger som en del av totaltilbudet for pasienten. I noen sykehus er denne delen av behandlingen delt mellom revmatologi og fysikalsk medisin.

Barnerevmatologi tilhører barnelegene i samarbeid med revmatologene.

Behandling av artrose er et allmennmedisinsk ansvarsområde. Det kan være aktuelt med revmatologisk, fysikalsk medisinsk eller ortopedisk utredning/behandling avhengig av hvilke ledd som i hovedsak er affisert. Mest aktuelt for revmatologer er håndartrose.

 • sectionId: 3214
 • guidelineId: 1114
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-03-01T19:05:49.8
 • updatedDate: 2015-10-10T14:28:14.277
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Begrunnet mistanke om inflammatorisk leddsykdom i perifere ledd.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og start med behandling.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • affeksjon av mange ledd
 • forhøyet senkningsreaksjon (SR) og/eller CRP
 • påvist RF-faktor og/eller anti-CCP
 • påvist inflammasjon eller skade med relevant bildediagnostisk metoder
 • nedsatt allmenntilstand
 • nedsatt funksjon/egenomsorg
 • mistanke om nyoppstått artrittsykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11477
 • sectionId: 9647
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:14.613
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:14.613
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Denne tilstanden anses som et allmennmedisinsk ansvarsområde og generelt uten behov for spesialisthelsetjenester. Tilstanden omfatter pasienter med langvarige (mer enn 3 måneder) med utbredte muskelsmerter og sammensatte uavklarte tilstander av flere årsaker som tretthet, kognitive vansker og sammensatt psykososiale problemer som for eksempel fibromyalgi/muskelsmertetilstander.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • anamnestiske forhold som kan tyde på inflammasjon, som leddhevelser
 • slektsforhold
 • psoriasis
 • uveitt
 • inflammatorisk tarmsykdom
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11478
 • sectionId: 9647
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:16.117
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:16.117
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Før henvisning bør forbigående tilstander som for eksempel virusinfeksjoner eller andre antatt forbigående tilstander utelukkes. Begrunnet mistanke om polymyalgia revmatika og temporalarteritt faller inn under denne tilstanden.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og medikamentell behandling.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • vekttap
 • feber
 • forhøyet senkningsreaksjon (SR) og/eller CRP
 • påvirket allmenntilstand
 • kliniske opplysninger som kan gi mistanke om annen alvorlig sykdom
 • manglende selvhjelpsmuligheter og/eller egenomsorg
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11479
 • sectionId: 9647
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:14.85
 • updatedDate: 2015-10-07T07:53:00.493
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9647
 • guidelineId: 1114
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:14.863
 • updatedDate: 2015-09-28T10:55:35.653
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9646
 • sortOrder: 2

Muskel- og skjelettsykdommer - lokaliserte, ved mistanke om revmatisk inflammatorisk sykdom (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Lokaliserte muskel- og skjelettsykdommer uten leddhevelser. For eksempel kan tilstander som tendinitt, tendovaginitt, bursitt og entesitt være manifetsasjoner på inflammatorisk leddsykdom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Avklare diagnose med klinisk undersøkelser, bildediagnostikk og labprøver, informasjon om behandlingstiltak inkludert tverrfaglige tiltak og eventuelt iverksetting av behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter
 • grad av funksjonstap
 • egen omsorgsevne
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11480
 • sectionId: 9648
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:15.507
 • updatedDate: 2015-09-29T11:21:17.027
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9648
 • guidelineId: 1114
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:16.377
 • updatedDate: 2015-09-28T10:55:35.297
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9646
 • sortOrder: 3

Inflammatoriske ryggsmerter (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Inflammatoriske ryggsmerter med mistanke om spondylartritt/sakroileitt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Avklaring av diagnose med klinisk undersøkelse, bildediagnostikk og labprøver. Vurdering av fysioterapeut med opplæring i øvelser og fysisk aktivitet. Informasjon om behandlingstiltak inkludert iverksetting av biologisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • familiehistorien
 • påvist inflammasjon ved MR eller forenlige forandringer ved annen bildediagnostikk
 • forhøyede inflamasjonsmarkører
 • HLA-B-27
 • ekstraaksial affeksjon (for eksempel øyer, tarm, hjerte, store kar)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11481
 • sectionId: 9649
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:15.42
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:15.42
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9649
 • guidelineId: 1114
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:15.677
 • updatedDate: 2015-09-28T10:55:35.093
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9646
 • sortOrder: 1
Utdypende forklaring på tilstand
Tilstanden omfatter flere alvorlige sykdommer som for eksempel SLE, sklerodermi, myositt, vaskulitter hvor det er holdepunkter for at et eller flere organer er affisert.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnoseavklaring med klinisk undersøkelse, bildediagnostikk og labprøver. Flere og mer omfattende undersøkelser eventuelt innleggelse for utvidet diagnostikk.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • organfunn som artritt
 • typiske hudforandringer
 • vaskulitt
 • hematologiske avvik
 • tegn til for eksempel nyre-, lunge- eller hjerteaffeksjon
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11482
 • sectionId: 9650
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:16.06
 • updatedDate: 2015-10-07T07:56:02.883
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Tilstanden omfatter mistanke om at flere ulike sykdommer som for eksempel SLE, sklerodermi, myosit eller vaskulitt foreligger uten at det er holdepunkter for at konkrete organ er involvert.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnoseavklaring med klinisk undersøkelse, bildediagnostikk og lab.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • artritter
 • hudforandringer
 • raynauds fenomen
 • siccafenomen
 • muskelsvakhet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11483
 • sectionId: 9650
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:17.207
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:17.207
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9650
 • guidelineId: 1114
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:15.967
 • updatedDate: 2015-09-28T10:55:35.963
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9646
 • sortOrder: 5
Utdypende forklaring på tilstand
Artroser i småledd i hender og føtter. Helsehjelpen i revmatologi er knyttet til ikke-operativ behandling og moderate plager. Som hovedregel skal tilstanden behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnoseavklaring med klinisk undersøkelse, bildediagnostikk og labprøver. Vurdering av fysioterapeut med orientering om øvelser og trening. Orientering om medikamentelle og kirurgisk behandlingstiltak. Behov for leddinjeksjoner.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • hovne ledd
 • sterke smerter
 • komorbiditet
 • grad av funksjonstap
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11484
 • sectionId: 9651
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:16.123
 • updatedDate: 2015-10-05T07:37:19.28
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Artroser i småledd i hender og føtter. Helsehjelpen i revmatologi er knyttet til ikke-operativ behandling og moderate plager. Som hovedregel skal tilstanden behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnoseavklaring med klinisk undersøkelse, labprøver og bildediagnostikk inkludert ultralyd-undersøkelse. Vurdering av funksjon hos ergoterapeut. Orientering om behandlingsalternativer med vekt på smertebehandling, ortosebehandlig, funksjonsrådgiving og operasjon.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • hovne ledd
 • sterke smerter
 • komorbiditet
 • grad av funksjonstap
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11485
 • sectionId: 9651
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:17.667
 • updatedDate: 2015-09-28T15:57:49.69
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9651
 • guidelineId: 1114
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:16.41
 • updatedDate: 2015-09-28T10:55:35.27
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9646

Osteoporose sekundært til revmatiske sykdommer (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Mistanke om osteoporose med behov for å vurdere behandling og mulige behandlingsalternativer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostikk med tekniske metoder som DXA eller andre. Klinisk undersøkelse og labprøver. Råd om og iverksetting av medikamentell behandling. Informasjon eller veiledning (for eksempel hos fysioterapeut) om fysisk aktivitet og annen forebygging.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • langvarig bruk av steroider
 • kortere frist ved påvist lavenergibrudd
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11486
 • sectionId: 9652
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:18.027
 • updatedDate: 2015-09-29T11:23:54.707
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9652
 • guidelineId: 1114
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:16.877
 • updatedDate: 2015-09-28T10:55:35.757
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9646
 • sortOrder: 4
 • sectionId: 9646
 • guidelineId: 1114
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:14.543
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:14.543
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin