Plastikkirurgifaget består grovt sett av to hovedretninger: Rekonstruktiv plastikkirurgi og estetisk plastikkirurgi. De griper dels inn i hverandre ved at det innenfor den rekonstruktive kirurgien ofte er et delmål å sikre et godt estetisk resultat. Tilsvarende benytter estetisk kirurgi teknikker og metoder som er utviklet for rekonstruktiv kirurgi. De to hovedretningene skiller seg fra hverandre når det gjelder hensikten og målet med den kirurgiske behandlingen. Det er som regel indikasjonsstillingen som er avgjørende for når prosedyrene som utføres oppfattes som estetisk kirurgi.

I estetisk plastikkirurgi er hensikten å endre utseende hos friske normale individer der de forandringer som presenteres anses å ligge innenfor et normalområde. Målet med kirurgien er å endre utseende slik at resultatet oppleves som mer ønskelig for den enkelte. Typiske eksempler er brystimplantater hos kvinner og ulike fettsugingsinngrep. Denne delen av faget utøves ved private klinikker og finansieres av det enkelte individ. Denne typen problemstillinger er ikke inkludert i prioriteringsveilederen.

Enkelte høyspesialiserte funksjoner som per i dag kun ivaretas av nasjonale sentre er ikke omtalt i prioriteringsveilederen. Dette gjelder blant annet vaskulære malformasjoner, transseks-kirurgi og en del kraniofaciale misdannelser.

 • sectionId: 3211
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-03-01T18:43:26.67
 • updatedDate: 2015-10-02T12:45:51.373
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Rekonstruksjon etter kreftoperasjon.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • BMI under 20-25
 • psykisk belastning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11412
 • sectionId: 9602
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:46.513
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:46.513
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • BMI under 20-25
 • psykisk belastning
 • objektive funn som aplasi (manglende bryst)
 • hypoplasi (under 50 ml) eller brystasymmetri (over 25 %)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11798
 • sectionId: 9602
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-10-13T17:49:48.627
 • updatedDate: 2015-10-13T18:04:02.747
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9602
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:45.903
 • updatedDate: 2015-10-13T17:48:30.217
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9601

Brystlidelser - hyperplasia mammae (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • uttalte nakke- og skuldersmerter
 • komorbiditet
 • preoperativt volum av mammakjertlene
 • BMI under 27
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11413
 • sectionId: 9603
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:47.937
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:47.937
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9603
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:46.817
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:46.817
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 1

Bukplastikk (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • BMI under 27 og subjektive plager som hudproblematikk
 • smerter i buk/rygg og problemer med underlivshygiene samt betydelig avvik fra tilsvarende aldersgruppe
 • omslagsfold større enn 5 cm

Røyk og graviditet/amming er kontraindikasjoner.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11414
 • sectionId: 9604
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:48.223
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:48.223
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9604
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:48.107
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:48.107
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 2

Fjerning av kosmetiske brystimplantat (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • ekstrakapsulær ruptur
 • infeksjon i protesehulen
 • kronisk inflammasjon rundt protesen

Nye proteser blir ikke satt inn.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11415
 • sectionId: 9605
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:47.473
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:47.473
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9605
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:47.003
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:47.003
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 3
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • betydelig hudoverskudd
 • reduksjon av synsfelt
 • betydelig innskrenket synsfelt som er påvist ved objektive tester
 • betydelig ubehag ved tilstanden

Ved minimalt overskudd gir tilstanden ikke rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11416
 • sectionId: 9606
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:47.327
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:47.327
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
260 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • betydelig hudoverskudd
 • sårproblematikk
 • sosial isolasjon på grunn av tilstanden
 • stabil vekt i minst 6 måneder og tidligst 2 år etter bariatrisk kirurgi/ekstremslanking
 • komorbiditet
 • realistiske forventninger
 • allmenntilstand
 • godt motivert og informert pasient
 • godt sosialt tilpasset
 • grad av huddeformitet i forhold til nødvendig innsats for å korrigere
 • omslagsfold større enn 5 cm
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11417
 • sectionId: 9606
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:48.83
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:48.83
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9606
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:47.613
 • updatedDate: 2015-09-28T10:48:19.423
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 5
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi og eventuelt stråling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Små basaliomer lokalisert på ekstremiteter og truncus kan ofte behandles i primærhelsetjenesten.

Ved utbredt svulstvekst eller ved lokalisering i ansikt, bør de behandles av spesialist.

Små overfladiske BCC hos eldre kan i noen tilfeller følges klinisk uten aktiv behandling.

Aggressivt voksende svulster, særlig i ansiktet bør behandles radikalt.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11418
 • sectionId: 9607
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:49.083
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:49.083
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Godartede hudsvulster, mollusker, vorter, føflekker, arr.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • svulstenes lokalisasjon
 • omfang
 • innvirkning på fysisk funksjonsnivå
 • innvirkning livskvalitet
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11419
 • sectionId: 9607
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:49.433
 • updatedDate: 2015-09-29T06:27:44.527
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • allmenntilstand
 • svulststadium
 • metastatisk sykdom
 • komorbiditet
 • grad av invasiv vekst
 • alder

Ved høy alder er det ikke alltid sikkert at pasienten har nytte av helsehjelpen, særlig ved mindre aggressive kreftformer.

Ved uttalt overfladiske metastaser kan helsehjelpen i første rekke være å hindre kreftsår.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11420
 • sectionId: 9607
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:50.55
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:50.55
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start utredning
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • funn ved dermatoskopisk undersøkelse

Ved faresignaler er det viktig å få avklart diagnosen. Jo større sannsynlighet for alvorlig tilstand, jo større sannsynlighet for godt resultat og følgelig kostnadseffektiv behandling.

Aktuell sykehistorie og familieanamnese kan ha betydning for å avklare uklare tilstander.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11421
 • sectionId: 9607
 • sortOrder: 5
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:49.7
 • updatedDate: 2015-09-28T15:52:17.35
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Grad av risiko defineres ut fra lokalisasjon, størrelse større enn 2 cm, avgrensning, tilbakefall av svulst, rask vekst, nevrologiske symptomer, tidligere strålebehandlet område eller kronisk inflammasjon, dybde, histologiske trekk, involvering av perineural eller vaskulære strukturer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • svulsters lokalisasjon og innvirkning på fysiske funksjoner
 • rasktvoksende svulster
 • komorbiditet
 • compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11422
 • sectionId: 9607
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:50.847
 • updatedDate: 2015-09-29T06:29:16.797
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Grad av risiko defineres ut fra lokalisasjon, størrelse større enn 2 cm, avgrensning, tilbakefall av svulst, rask vekst, nevrologiske symptomer, tidligere strålebehandlet område eller kronisk inflammasjon, dybde, histologiske trekk, involvering av perineural eller vaskulære strukturer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • svulsters lokalisasjon og innvirkning på fysiske funksjoner
 • rasktvoksende svulst
 • komorbiditet
 • compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11423
 • sectionId: 9607
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:49.807
 • updatedDate: 2015-09-29T06:30:00.96
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9607
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:49.113
 • updatedDate: 2015-09-28T15:52:21.697
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 6
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • revmatisme
 • instabilitet i ledd
 • smerter
 • nattsmerter
 • komorbiditet
 • sterkt redusert ADL
 • forandringer i isolerte ledd

Ved uttalt grad av artrose er fristen 4 uker. For Scalphoidatrose er fristen 12 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11424
 • sectionId: 9608
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:50.223
 • updatedDate: 2015-09-29T06:31:08.14
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi og fysioterapi.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Triggerfinger som er fiksert gir økt alvorlighet og bør behandles tidligere.

Dupuytrens kontraktur med mer enn 30 graders kontratur i MCP/PIP/DIP ledd gir økt alvorlighet.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11425
 • sectionId: 9608
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:50.317
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:50.317
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9608
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:50.043
 • updatedDate: 2015-09-28T10:48:20.133
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 7

Indikasjon for arrkorreksjon (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • funksjonsbegrensning ved kontraktur/smerte
 • inntrekning som gir plager i form av sår og intertrigo
 • arr i ansikt og på underarm med klart forbedringspotensial ved kirurgi

Kontraindikasjoner:

 • lokal hudinfeksjon
 • arr som er yngre enn 2 år

Relative kontraindikasjoner:

 • røyk (røykfri i minst 6 uker)
 • bruk av antikoagulasjon/blodplatehemmere
 • annen komorbiditet som har betydning for operasjonen
 • urealistiske forventninger
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11426
 • sectionId: 9609
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:53.017
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:53.017
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9609
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:50.537
 • updatedDate: 2015-09-28T10:48:19.487
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 8

Indikasjon for øyebrynsløft (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • øvre hårbegrensning under orbitakant (mer enn 1 cm) eller asymmetri (mer enn 1 cm)
 • plager som ikke kan korrigeres med øyelokksplastikk
 • synsinnskrenkning
 • overskuddshud på øyelokkciliene med plager
 • kompensatorisk bruk av pannemuskel som medfører plager
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11427
 • sectionId: 9610
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:53.393
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:53.393
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9610
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:52.903
 • updatedDate: 2015-09-28T10:48:19.9
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 9

Mammalidelse - medfødt misdannelse i bryst (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alvorlighetsgrad av misdannelsen
 • grad av sosial isolasjon på grunn av tilstanden
 • stor misdannelse som kan løses med liten innsats
 • godt motivert pasient med realistiske forventninger
 • stort avvik fra normalvariasjonen
 • poland syndrom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11428
 • sectionId: 9611
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:54.5
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:54.5
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9611
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:53.637
 • updatedDate: 2015-09-28T10:48:20.103
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 10

Mammatilstander - seqvele brystkreft (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av opplevd tap av livskvalitet/selvbilde
 • total livssituasjon
 • aktivitet
 • alder
 • strålebehandlet
 • opplevd økt livskvalitet
 • metodevalg
 • forandringer på brystveggen
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11429
 • sectionId: 9612
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:57.013
 • updatedDate: 2015-09-29T06:33:18.147
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9612
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:56.887
 • updatedDate: 2015-09-28T10:48:20.087
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 11

Medfødte misdannelser - utstående ører (før skolestart)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
Før skolestart
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barn utsatt for mobbing på grunn av utstående ører
 • funksjonelle plager
 • asymmetri
 • avstand fra mastoid-ytre helixkant mer enn 23 mm
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11430
 • sectionId: 9613
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:57.727
 • updatedDate: 2015-09-29T06:34:28.697
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9613
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:56.607
 • updatedDate: 2015-09-28T10:48:20.197
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 14

Medfødte misdannelser - hypospadi (veiledende frist 104 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
104 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11431
 • sectionId: 9614
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:58.127
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:58.127
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9614
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:58.017
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:58.017
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 12

Medfødte misdannelser - leppe-kjeve-ganespalte (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • typen av spalte
 • grad av misdannelser
 • følgetilstand ved manglende/forsinket behandling
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11432
 • sectionId: 9615
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:58.517
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:58.517
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9615
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:57.04
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:57.04
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 13

Nervekompresjoner overekstremitet (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av funksjonstap
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11433
 • sectionId: 9616
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:58.163
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:58.163
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9616
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:57.987
 • updatedDate: 2015-09-28T10:48:20.04
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 15

Sekvele kirurgi (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • komorbiditet
 • rehabiliteringsbehov og postoperativ rehabiliteringsmuligheter
 • grad av forventet funksjonsforbedring
 • grad av involvering og motivasjon fra pasienten
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • tilstander der vitale organstrukturer er eksponert eller er i fare for å bli eksponert
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11434
 • sectionId: 9617
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:59.58
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:59.58
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9617
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:58.103
 • updatedDate: 2015-09-28T10:48:19.647
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 16
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Argumenter for raskere behandling:

 • ryggmargsskade
 • affeksjon av ben
 • aktiv osteomyelitt
 • tidligere episoder med osteomyelitt
 • komorbiditet
 • alder
 • allmenntilstand
 • grunnlidelse

Argumenter for konservativ behandling:

 • generell ernæringstilstand
 • små og moderate sår
 • potensial for spontan tilheling
 • alder
 • allmenntilstand
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11435
 • sectionId: 9618
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:59.273
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:59.273
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet
 • pasientens allmenntilstand
 • bakenforliggende årsak til såret
 • grad av plager forbundet med såret
 • evne til egen innsats og til å følge opp sårregime
 • multiple sår
 • sårets karakteristika
 • manglende tilhelingstegn
 • mistanke om malignitet
 • lav compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11436
 • sectionId: 9618
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:59.503
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:59.503
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9618
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:00.52
 • updatedDate: 2015-09-28T10:48:19.657
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 17

Gynecomasti (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • BMI under 20-25
 • psykisk belastning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11437
 • sectionId: 9619
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:59.98
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:59.98
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9619
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:59.883
 • updatedDate: 2015-09-28T10:48:19.247
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9601
 • sortOrder: 4
 • sectionId: 9601
 • guidelineId: 1111
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:45.663
 • updatedDate: 2015-09-28T10:48:29.963
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb