Tilstander i prioriteringsveilederen

Fagfeltet ortopedi inneholder et bredt spekter av ulike tilstander. Tilstandene kan behandles konservativt (ikke-kirurgisk) og/eller med ulike, spesifikke, kirurgiske behandlingsmetoder. I prioriteringsveilederen er de ulike tilstandene samlet i større grupper i henhold til diagnoser.

Vurderinger – individuelle forhold

En del individuelle forhold vil kunne spille inn på utviklingen av en tilstand. Det kan derfor forekomme at en pasient som vurderes over tid for samme lidelse, for eksempel artrose, ikke anses å ha behov for spesialisthelsetjenester, men vil få rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (uttalt artrose) senere i forløpet.

Innfrielse av retten til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten ved avklart og uavklart tilstand

Pasientens møte med spesialist i ortopedisk kirurgi vil innebære en vurdering av tilstanden og hvilken behandling som eventuelt bør settes i gang. Ofte vil det være aktuelt med en kirurgisk behandling, og dette betyr at pasienten først vurderes poliklinisk og deretter kommer tilbake for planlagt operativ behandling.

Det må vurderes konkret om et mulig behandlingstiltak er såpass usikkert at pasientens tilstand skal anses som uavklart slik at fristen settes til utredningsstart. For eksempel ved hofteleddsartrose vil pasientens tilstand alltid bli vurdert poliklinisk (forundersøkelse) før en eventuell operasjon. Spørsmålet er om denne vurderingen skal anses som start på en utredning eller en forundersøkelse til en operasjon (behandling). Den som vurderer henvisningen må ta stilling til dette spørsmålet, registrere konklusjonen riktig og klart kommunisere til pasienten om den juridiske fristen gjelder utredning eller behandling.

 • sectionId: 3210
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-03-01T18:42:18.11
 • updatedDate: 2015-10-02T12:44:57.273
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb

Ankelinstabilitet (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Vedvarende instabilitetsplager etter gjennomført adekvat konservativ behandling (blant annet proprioseptiv trening) i minst 20 uker.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • aktivitetsnivå
 • tap av funksjon som påvirker livskvalitet
 • alder
 • grad av tilleggsmorbiditet hvor kirurgi vanskeliggjøres (for eksempel diabetes og karsykdommer)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11367
 • sectionId: 9575
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:27.383
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:27.383
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9575
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:25.923
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:25.923
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574

Artrose i skulder og albue (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Adekvat konservativ behandling forutsettes allerede i iverksatt (medikamentell, fysioterapi). Kirurgi er siste utvei.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuell kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest konvensjonell røntgen)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11368
 • sectionId: 9576
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:26.237
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:26.237
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9576
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:26.143
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:26.143
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 1
Utdypende forklaring på tilstand
For eksempel små lipomer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • tidsaspekt
 • mistanke om malignitet eller ikke
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (utredning ved mistanke om malignitet er spesialistoppgave)
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11369
 • sectionId: 9577
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:26.847
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:26.847
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graden av plager
 • økt risiko for malignitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11370
 • sectionId: 9577
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:27.01
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:27.01
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graden av plager
 • økt risiko for malignitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11371
 • sectionId: 9577
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:27.313
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:27.313
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9577
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:26.38
 • updatedDate: 2015-09-25T10:39:40.09
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 2
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11372
 • sectionId: 9578
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:28.867
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:28.867
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11373
 • sectionId: 9578
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:28.993
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:28.993
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9578
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:27.64
 • updatedDate: 2015-09-25T10:40:12.797
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 3
Utdypende forklaring på tilstand
Gjelder ikke ved låsning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11374
 • sectionId: 9579
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:29.377
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:29.377
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11375
 • sectionId: 9579
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:28.187
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:28.187
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9579
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:29.167
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:29.167
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 4
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer og funksjonssvikt
 • grad av plager
 • rehabiliteringspotensial
 • grad av annen utviklingshemming
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11376
 • sectionId: 9580
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:28.82
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:28.82
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer og funksjonssvikt
 • grad av plager
 • rehabiliteringspotensial
 • grad av annen utviklingshemming
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11377
 • sectionId: 9580
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:28.703
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:28.703
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9580
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:29.72
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:29.72
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 5
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)
 • grad av plager
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11378
 • sectionId: 9581
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:30.767
 • updatedDate: 2015-09-28T15:49:30.61
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)
 • grad av plager
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11379
 • sectionId: 9581
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:29.657
 • updatedDate: 2015-09-28T15:49:30.297
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9581
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:29.557
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:29.557
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 6
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tilstedeværelsen av sår og deformiteter
 • nevropati
 • arteriell sirkulasjonssvikt
 • avhengig av påvist tilstand og grad av plager
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11380
 • sectionId: 9582
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:30.143
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:30.143
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tilstedeværelsen av sår og deformiteter
 • nevropati
 • arteriell sirkulasjonssvikt
 • avhengig av påvist tilstand og grad av plage
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11381
 • sectionId: 9582
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:30.26
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:30.26
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9582
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:30.033
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:30.033
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 7

Fot- og forfotslidelser - moderate og betydelige plager (veiledende frist 52 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Forutsetter betydelige smerter og redusert gangevne i vanlig sko. Konservativ behandling er forsøkt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom plager og objektive funn
 • grad av plager
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11382
 • sectionId: 9583
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:30.943
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:30.943
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9583
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:30.483
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:30.483
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 8
Utdypende forklaring på tilstand
Konservativ behandling skal være forsøkt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt (spesielt hvile- og nattsmerter)
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (konvensjonell røntgen)
 • grad av plager
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11383
 • sectionId: 9584
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:31.273
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:31.273
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Konservativ behandling skal være forsøkt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt (spesielt hvile- og nattsmerter)
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (konvensjonell røntgen)
 • grad av plager
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11384
 • sectionId: 9584
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:31.383
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:31.383
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9584
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:31.18
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:31.18
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 9

Hoftelidelser hos barn (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av plager
 • komorbiditet
 • gangfunksjon
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11385
 • sectionId: 9585
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:32.627
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:32.627
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9585
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:32.533
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:32.533
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 10

Infeksjoner i bevegelsesapparatet - subakutte eller kroniske med forverring over tid (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • komorbiditet
 • klinisk forløp
 • grad av plager

Øyeblikkelig hjelp ved akutte infeksjoner.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11386
 • sectionId: 9586
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:33.41
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:33.41
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9586
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:34.037
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:34.037
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 11
Utdypende forklaring på tilstand
Konservativ behandling skal være forsøkt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning (hvis uavklart om tilstanden indikerer kirurgisk behandling), konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt (særlig hvile- og nattsmerter)
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (konvensjonell røntgen)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11387
 • sectionId: 9587
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:35.337
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:35.337
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Konservativ behandling skal være forsøkt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt (særlig hvile- og nattsmerter)
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (konvensjonell røntgen)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11388
 • sectionId: 9587
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:35.46
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:35.46
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9587
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:34.69
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:34.69
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 12
Utdypende forklaring på tilstand
Spørsmål om revisjon av protese.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest omfattende utredning)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11389
 • sectionId: 9588
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:34.55
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:34.55
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Spørsmål om revisjon av protese.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest omfattende utredning)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11390
 • sectionId: 9588
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:35.047
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:35.047
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9588
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:34.427
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:34.427
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 13
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest omfattende utredning)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11391
 • sectionId: 9589
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:35.11
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:35.11
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest omfattende utredning)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11392
 • sectionId: 9589
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:36.62
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:36.62
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9589
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:34.957
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:34.957
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 14
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest omfattende utredning)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11393
 • sectionId: 9590
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:37.14
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:37.14
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11394
 • sectionId: 9590
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:35.95
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:35.95
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9590
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:35.987
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:35.987
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 15
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • påvist tilstand
 • grad av plager
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11395
 • sectionId: 9591
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:36.68
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:36.68
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter
 • grad av funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11396
 • sectionId: 9591
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:38.193
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:38.193
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9591
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:37.947
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:37.947
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 16
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
104 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter
 • grad av funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn
 • påvist tilstand
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11397
 • sectionId: 9592
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:37.677
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:37.677
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter
 • grad av funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn
 • påvist tilstand
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11398
 • sectionId: 9592
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:37.857
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:37.857
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9592
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:37.167
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:37.167
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 17
Utdypende forklaring på tilstand
Cerebral parese, myelomeningocele.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • rehabiliteringspotensial
 • komorbiditet
 • annen funksjonshemming
 • grad av mulig forspillelse av prognose
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11399
 • sectionId: 9593
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:39.61
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:39.61
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Cerebral parese, myelomeningocele.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • rehabiliteringspotensial
 • komorbiditet
 • annen funksjonshemming
 • grad av mulig forspillelse av prognose
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11400
 • sectionId: 9593
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:39.733
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:39.733
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9593
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:38.49
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:38.49
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 18

Patellainstabilitet og fremre knesmerter (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11401
 • sectionId: 9594
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:39.117
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:39.117
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9594
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:39.007
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:39.007
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 19
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt (særlig låsningsfenomener)
 • ung alder (yngre enn 30 år)
 • tilleggsskader (eksempelvis ligament og brusk)
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (MR)

Degenerative meniskrupturer hos eldre anses som betinget i artrose og behandles deretter.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11402
 • sectionId: 9595
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:41.26
 • updatedDate: 2015-10-07T07:33:29.913
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt (særlig låsningsfenomener)
 • tilleggsskader (eksempelvis ligament og brusk)
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (MR)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11403
 • sectionId: 9595
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:40.433
 • updatedDate: 2015-10-07T07:33:49.9
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt (særlig låsningsfenomener)
 • ung alder (yngre enn 30 år)
 • tilleggsskader (eksempelvis ligament og brusk)
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (MR)

Degenerative meniskrupturer hos eldre anses som betinget i artrose og behandles deretter.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11404
 • sectionId: 9595
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:40.303
 • updatedDate: 2015-10-07T07:34:08.287
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9595
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:40.13
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:40.13
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 20
Utdypende forklaring på tilstand
Må skille mellom traumatiske og degenerative rotatorcuff-ruptur i skulder.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest MR)

Ved degenerative rupturer spesielt, skal konservativ behandling forsøkes først.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11405
 • sectionId: 9596
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:42.68
 • updatedDate: 2015-09-29T06:24:49.907
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Må skille mellom traumatiske og degenerative rotatorcuff-ruptur i skulder.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest MR)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11406
 • sectionId: 9596
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:42.843
 • updatedDate: 2015-09-29T06:25:13
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9596
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:42.523
 • updatedDate: 2015-09-25T10:40:38.547
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 21

Ryggsmerter med nevrologiske utfall - påvist prolaps (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest MR)

Øyeblikkelig hjelp ved progredierende pareser og cauda equina.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11407
 • sectionId: 9597
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:43.48
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:43.48
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9597
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:43.357
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:43.357
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 22

Skulderinstabiliteter (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter
 • grad av funksjonssvikt (for eksempel antall luksasjoner)
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)
 • påvist tilstand
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11408
 • sectionId: 9598
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:43.677
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:43.677
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9598
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:43.567
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:43.567
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 23
Utdypende forklaring på tilstand
Konservativ behandling skal være forsøkt før henvisning. Medikamentell. Rotatorcuff-trening.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11409
 • sectionId: 9599
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:45.823
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:45.823
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Konservativ behandling skal være forsøkt før henvisning. Medikamentell. Rotatorcuff-trening.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest røntgen og MR)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11410
 • sectionId: 9599
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:44.603
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:44.603
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9599
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:44.293
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:44.293
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 24

Tendinitter, tendinopatier og bursitter (ekskludert skulder) - ved moderate og uttalte plager (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11411
 • sectionId: 9600
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:46.947
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:46.947
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9600
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:45.7
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:45.7
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9574
 • sortOrder: 25
 • sectionId: 9574
 • guidelineId: 1110
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:26.957
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:26.957
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin