I den voksne befolkningen i Norge har 9-11 % en kronisk nyresykdom. Noen av disse vil utvikle nyresvikt og bli dialyse-/transplantasjonstrengende.

Sekundærforebygging av nyresykdom er av stor betydning. For å kunne starte riktig behandling er det derfor viktig å stille diagnose tidlig. Medikamentell reduksjon av proteinuri og senkning av blodtrykk kan forlenge nyrenes funksjonstid og redusere kardiovaskulær risiko ved kronisk nyresykdom.

Tilstander i prioriteringsveilederen

Klassifisering av nyrefunksjon

De fleste laboratorier leverer en estimert glomerolus filtrasjonsrate (eGFR) som er beregnet ved MDRD-formelen og tar utgangspunkt i pasientens serum kreatinin, kjønn og alder.

Kronisk nyresykdom blir delt inn i fem hovedstadier, hvor stadium 3 (eGFR 59-30ml/min), stadium 4 (eGFR 29-15 ml/min) og stadium 5 (eGFR under 15ml/min) betyr nedsatt nyrefunksjon. Tilstandene i prioriteringsveilederen tar i hovedsak utgangspunkt i denne klassifiseringen, samt grad av proteinuri og progresjonsrate av nyresykdommen.

Kategorisering av pasienter med kronisk nyresykdom

Asymptomatisk isolert hematuri

Disse pasientene behøver ikke å henvises til nefrolog. Det forutsettes at eventuelle urologiske sykdommer (sten/kreft) er utelukket og at pasienten ikke har proteinuri. Denne pasientgruppen bør imidlertid følges regelmessig i primærhelsetjenesten.

Polycystisk nyresykdom

Pasienter med denne genetiske sykdommen vet vanligvis om andre i slekten som har vært til dialyse-/transplantasjonsbehandling, og har ofte et stort informasjonsbehov.

Proteinuri

Proteinuri øker risikoen for utvikling av progredierende nyresvikt. Pasienter med etablert proteinuri og hematuri (uten infeksjon) har vanligvis en glomerolus sykdom og bør vurderes med tanke på eventuelt nyrebiopsi og mulig immunosuppressiv behandling.

Nedsatt nyrefunksjon (forhøyet kreatinin, eGFR under 60 ml/min)

Pasienter med eGFR fra 45 ml/min og lavere har størst risiko for å progrediere til terminal nyresvikt og dialyse-/transplantasjonsbehov. Det store flertallet av pasienter med eGFR 50-60 ml/min vil ha stabil nedsatt nyrefunksjon og skal ikke nødvendigvis henvises til spesialisthelsetjenesten hvis det ikke er tilleggselementer som øker risikoen for progresjon av sykdommen.

Behandlingsresistent hypertensjon

Det er i hovedsak nefrologene som tar seg av pasienter med sannsynlig sekundær / vanskelig behandlbar hypertensjon. Hos mange pasienter med sekundær hypertensjon er nyresykdom hovedårsaken.

 • sectionId: 3208
 • guidelineId: 1108
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-03-01T18:37:50.58
 • updatedDate: 2015-10-06T14:37:51.217
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb

Behandlingsresistent hypertensjon og/eller mistanke om sekundær hypertensjon (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Mistanke om sekundær hypertensjon. Tegn til nyresykdom, behandlingsrefraktær hypertensjon til tross for 3 medikamenter i maksimalt tolererte doser inklusiv diuretika.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nedsatt GFR
 • albuminuri
 • venstre ventrikkel hypertrofi
 • hjertesvikt
 • diabetes mellitus
 • erkjent kardiovaskulær sykdom
 • akselererende hypertensjon
 • alder
 • komorbiditet

Øyeblikkelig hjelp ved malign hypertensjon eller hypertensiv krise.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11349
 • sectionId: 9561
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:19.8
 • updatedDate: 2015-09-28T17:28:05.177
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9561
 • guidelineId: 1108
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:18.327
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:18.327
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9560
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • blodtrykk
 • kardiovaskulær sykdom
 • mengde proteinuri (kvantiteres med protein eller albumin/kreatinin ratio i morgenurin)
 • overvekt
 • diabetes
 • hematuri
 • røyking
 • redusert GFR
 • ødemer
 • lav serum albumin
 • symptomer og tegn på systemsykdom
 • alvorlige psykiske problemer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11350
 • sectionId: 9562
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:18.637
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:18.637
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • blodtrykk
 • kardiovaskulær sykdom
 • mengde proteinuri (kvantiteres med protein eller albumin/kreatinin ratio i morgenurin)
 • overvekt
 • diabetes
 • hematuri
 • røyking
 • redusert GFR
 • ødemer
 • lav serum albumin
 • symptomer og tegn på systemsykdom
 • alvorlige psykiske problemer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11351
 • sectionId: 9562
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:19.177
 • updatedDate: 2015-09-28T17:29:23.747
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • blodtrykk
 • kardiovaskulær sykdom
 • mengde proteinuri (kvantiteres med protein eller albumin/kreatinin ratio i morgenurin)
 • overvekt
 • diabetes
 • hematuri
 • røyking
 • redusert GFR
 • ødemer
 • lav serum albumin
 • symptomer og tegn på systemsykdom
 • alvorlige psykiske problemer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11352
 • sectionId: 9562
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:18.967
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:18.967
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9562
 • guidelineId: 1108
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:19.92
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:19.92
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9560
 • sortOrder: 1

Isolert asymptomatisk mikroskopisk hematuri (ikke rett)

Utdypende forklaring på tilstand
Urogenital årsak forutsettes utelukket.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • albuminuri/microalbuminuri
 • diabetes
 • andre kardiovaskulære risikofaktorer inklusive hypertensjon
 • alkoholmisbruk
 • psykisk lidelse / alvorlige psykiske problemer
 • psykososiale forhold
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11353
 • sectionId: 9563
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:19.643
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:19.643
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9563
 • guidelineId: 1108
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:19.52
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:19.52
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9560
 • sortOrder: 2
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet
 • alder
 • hypertensjon
 • hjertesykdom
 • hjerneslag eller hjerneblødning i sykehistorien
 • annen endeorganskade
 • diabetes mellitus
 • hyperlipidemi
 • symptomer og tegn på systemsykdom

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved hurtig fallende eGFR (dager/uker) / fallende nyrefunksjon.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11354
 • sectionId: 9564
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:19.557
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:19.557
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet
 • alder
 • hypertensjon
 • hjertesykdom
 • hjerneslag eller hjerneblødning i sykehistorien
 • annen endeorganskade
 • diabetes mellitus
 • hyperlipidemi
 • symptomer og tegn på systemsykdom

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved hurtig fallende eGFR (dager/uker) / fallende nyrefunksjon.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11355
 • sectionId: 9564
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:19.7
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:19.7
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet
 • alder
 • hypertensjon
 • hjertesykdom
 • hjerneslag eller hjerneblødning i sykehistorien
 • annen endeorganskade
 • diabetes mellitus
 • hyperlipidemi
 • symptomer og tegn på systemsykdom

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved hurtig fallende eGFR (dager/uker) / fallende nyrefunksjon.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11356
 • sectionId: 9564
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:21.543
 • updatedDate: 2015-10-05T15:44:07.86
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9564
 • guidelineId: 1108
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:19.45
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:19.45
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9560
 • sortOrder: 3

Polycystisk nyresykdom (voksen type) (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Polycystisk nyresykdom voksen type utgjør den største delen av gruppen arvelige nyresykdommer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • komorbiditet
 • alvorlige psykiske problemer

Dersom hypertensjon og/eller nedsatt GFR og/eller proteinuri er tilstede øker alvorlighetsgraden betydelig og tilstanden bør vurderes under hovedgruppe nedsatt GFR, proteinuri eller hypertensjon.

Dersom familieanamnese med cerebrale blødninger, øker sannsynligheten for subaracnoidalblødning betydelig.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11357
 • sectionId: 9565
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:21.06
 • updatedDate: 2015-09-28T17:30:58.913
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9565
 • guidelineId: 1108
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:21.917
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:21.917
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9560
 • sortOrder: 4
 • sectionId: 9560
 • guidelineId: 1108
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:19.293
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:19.293
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin