I beskrivelsen av tilstandene er det lagt vekt på at problemstillinger i henvisningene i stor grad skal kunne gjenkjennes. Det er unngått å tenke sykdomsdefinisjoner fordi en stor del av pasientene henvises for å få en diagnostisk avklaring av ulike symptomer. Hensikten er å "se faget gjennom søknadene", og ikke gjennom læreboka. For at prioriteringsveilederen skal være enkel å bruke, har det vært viktig å unngå å lage en altfor omfattende liste av tilstander. Det er derfor lagt vekt på volum av pasienter og ikke klassifikasjon av sykdommer eller beskrivelse av ulike symptomer.

 • sectionId: 3207
 • guidelineId: 1107
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-03-01T18:19:15.987
 • updatedDate: 2015-10-02T12:42:35.493
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb

Anfallsutredning (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter med førstegangs epilepsisuspekte anfall uten og med bevissthetsforstyrrelser og uten eller med kramper. For pasienter med bevissthetstap uten kramper bør det også vurderes om de skal henvises til kardiolog først.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graviditet
 • anfallets alvorlighet og hyppighet
 • yrke
 • førerkortstatus
 • MR-funn
 • nevrologiske symptomer og funn
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11338
 • sectionId: 9550
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:12.77
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:12.77
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9550
 • guidelineId: 1107
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:12.663
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:12.663
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9549

Bevegelsesforstyrrelser (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Spørsmål om Parkinsons sykdom, parkinsonisme, dystonier, uavklart tremor, andre bevegelsesforstyrrelser. Essensiell tremor og restless legs bør primært bli forsøkt behandlet i primærhelsetjenesten, om nødvendig etter rådgivning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • andre sykdommer
 • atypiske nevrologiske symptomer
 • symptomer på tilleggssykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11339
 • sectionId: 9551
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:13.987
 • updatedDate: 2015-09-28T17:25:13.083
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9551
 • guidelineId: 1107
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:13.817
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:13.817
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9549
 • sortOrder: 1

Demyeliniserende sykdom (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Nyoppståtte symptomer, utfall eller MR-funn som kan gi mistanke om demyeliniserende sykdom. Uspesifikke symptomer med negativ MR (for eksempel kronisk tretthet) anses ikke å ha behov for nevrologisk utredning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder (yngre prioriteres høyere)
 • type symptom
 • rask progresjon av symptomer
 • gjentatte symptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11340
 • sectionId: 9552
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:13.713
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:13.713
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9552
 • guidelineId: 1107
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:13.797
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:13.797
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9549
 • sortOrder: 2

Epilepsi (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Gjelder pasienter med kjent epilepsidiagnose.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graviditet
 • førerkortstatus
 • anfallshyppighet og utforming
 • medikamenter
 • bivirkninger
 • komorbiditet
 • yrkesstatus
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11341
 • sectionId: 9553
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:13.98
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:13.98
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9553
 • guidelineId: 1107
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:13.883
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:13.883
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9549
 • sortOrder: 3
Utdypende forklaring på tilstand
Nevrologiske tilleggssymptomer. Manglende effekt av behandling.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerteintensitet
 • tilleggssymptomer som indikerer alvorlighetsgrad
 • raskt økende symptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11342
 • sectionId: 9554
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:14.217
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:14.217
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Ukomplisert migrene og spenningshodepine. Normal bildediagnostikk. Lavgradig hodepine. Ingen nevrologiske tilleggssymptomer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11343
 • sectionId: 9554
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:15.563
 • updatedDate: 2015-09-29T15:38:25.313
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9554
 • guidelineId: 1107
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:14.107
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:14.107
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9549
 • sortOrder: 4

Nakke- og ryggsmerter med utstråling (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Nevrologens rolle i vurdering av rygg- og nakkesmerter er begrenset til pasienter med mistanke om radikulopati eller myelopati.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • fare for varige eller progredierende nevrologiske utfall
 • radikulær smerte av invalidiserende grad til tross for adekvat medikamentell behandling

Progredierende myelopati har frist på 4 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11344
 • sectionId: 9555
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:15.89
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:15.89
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9555
 • guidelineId: 1107
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:16.803
 • updatedDate: 2015-09-28T10:43:51.447
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9549
 • sortOrder: 6

Perifere nevropatier (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • subakutt debut
 • smerter
 • asymmetriske symptomer
 • progresjonshastighet og type symptomer
 • alder
 • familieanamnese
 • komorbiditet

Ved kjent diabetes mellitus og alkoholmisbruk anses årsaksforholdene tilstrekkelig belyst, og behov for nevrologisk utredning anses vanligvis ikke nødvendig.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11345
 • sectionId: 9556
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:17.993
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:17.993
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9556
 • guidelineId: 1107
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:17.107
 • updatedDate: 2015-09-28T10:43:50.907
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9549
 • sortOrder: 7

Kognitiv svikt (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter med symptom på kognitiv svikt/hukommelsessvikt, yngre enn 70 år.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • progresjonshastighet
 • alder
 • MR-funn
 • nevrologiske tilleggssymptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11346
 • sectionId: 9557
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:17.467
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:17.467
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9557
 • guidelineId: 1107
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:17.327
 • updatedDate: 2015-09-28T10:43:50.54
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9549
 • sortOrder: 5

Svimmelhet med sannsynlig sentralnervøs årsak (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Svimmelhet av perifer type hører inn under prioriteringsveilederen for øre-nese-halssykdommer, hode- og halskirurgi.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • andre nevrologiske symptomer

Ved suspekt sentralnervøs årsak kan svimmelheten potensielt ha alvorlige årsaker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11347
 • sectionId: 9558
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:18.777
 • updatedDate: 2015-10-07T07:28:30.56
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9558
 • guidelineId: 1107
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:17.673
 • updatedDate: 2015-09-28T10:43:51.157
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9549
 • sortOrder: 9

Progredierende myelopati (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Symptomer forenlig med affeksjon av ryggmarg.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Fare for varige eller progredierende nevrologiske utfall.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11348
 • sectionId: 9559
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:18.177
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:18.177
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9559
 • guidelineId: 1107
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:17.653
 • updatedDate: 2015-09-28T10:43:51.203
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9549
 • sortOrder: 8
 • sectionId: 9549
 • guidelineId: 1107
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:11.357
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:11.357
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin