En stor del av henvisninger fra primærhelsetjenesten til nevrokirurgiske avdelinger omfatter pasienter med degenerative spinale lidelser. Denne store pasientgruppen blir tatt hånd om av flere medisinske spesialiteter: Allmennmedisin, fysikalsk medisin, nevrologi, revmatologi og ortopedi, i tillegg til nevrokirurgi. Pasienter som er aktuelle for nevrokirurgisk vurdering, vil være pasienter med radikulære symptomer og/eller myelopati hvor det foreligger samsvar mellom klinikk og bildefunn. Hovedsiktemålet med nevrokirurgisk vurdering er å avklare om det foreligger indikasjon for operasjon. Pasienter med kun lokaliserte nakke- eller ryggsmerter vil ikke ha behov for vurdering av en nevrokirurg.

Prioriteringsveilederen er ikke dekkende for alle tilstander som behandles ved nevrokirurgiske avdelinger fordi mange tilstander allerede er rettighetsvurdert av henvisende avdeling i spesialisthelsetjenesten. Eksempel på slike tilstander er hydrocefalus, epilepsi, Mb Parkinson og trigeminusnevralgi.


 • sectionId: 3206
 • guidelineId: 1106
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-03-01T18:17:05.86
 • updatedDate: 2015-10-02T12:42:09.76
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb

Benigne CNS-svulster (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Både intrakranielle og intraspinale svulster, meningeomer, schwannomer, hypofysesvulster, og andre sjeldne godartede svulster.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • svulstens størrelse
 • beliggenhet og radiologisk bilde for øvrig
 • symptomer på mulig økt intrakranielt trykk
 • rask symptomprogresjon
 • epileptiske anfall
 • alder
 • allmenntilstand
 • komorbiditet

Ved nevrologiske utfall anbefales frist på 4 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11333
 • sectionId: 9544
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:10.09
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:10.09
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9544
 • guidelineId: 1106
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:10.95
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:10.95
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9543

Degenerative spinale lidelser med utstrålende radikulære symptomer og/eller myelopati (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Kun tilstander som vurderes for kirurgisk behandling.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • fare for varige eller progredierende nevrologiske utfall
 • radikulære smerter av invalidiserende grad til tross for adekvat medikamentell behandling
 • varighet av symptomer

Ved progredierende myelopati er fristen 4 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11334
 • sectionId: 9545
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:10.333
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:10.333
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9545
 • guidelineId: 1106
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:09.87
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:09.87
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9543
 • sortOrder: 1

Ikke rumperte aneurysmer, AVM, AV-fistler, kronisk cerebral ischemi (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Inkluderer pasienter med ikke-rumperte cerebrale aneurismer, AVM, AV-fistler henvist til nevrokirurgisk avdeling for vurdering, kronisk cerebral iskemi for vurdering av revaskularisering.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • komorbiditet
 • tidligere blødning
 • risikofaktorer for ruptur
 • vurdering av bildediagnostikk

Dette er sjeldne tilstander hvor behandlingsvurdering er individuell.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11335
 • sectionId: 9546
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:10.3
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:10.3
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9546
 • guidelineId: 1106
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:10.547
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:10.547
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9543
 • sortOrder: 2

Maligne CNS-svulster (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Inkluderer både primære og sekundære maligne svulster. Både intrakranielle og intraspinale svulster.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • allmenntilstand
 • komorbiditet
 • svulstens størrelse
 • symptomer på mulig økt intrakranielt trykk
 • nevrologiske utfall
 • rask symptomprogresjon
 • epileptiske anfall

Rasktvoksende gliomer og/eller høygradige gliomer bør som hovedregel utredes/behandles innen 2 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11336
 • sectionId: 9547
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:10.58
 • updatedDate: 2015-09-28T17:23:50.433
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9547
 • guidelineId: 1106
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:11.843
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:11.843
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9543
 • sortOrder: 3

Utviklingsanomalier (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Chiari malformasjon, arachnoidale cyster og andre anomalier.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • intrakranielle trykkforhold
 • masse-effekt
 • grad av symptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11337
 • sectionId: 9548
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:10.923
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:10.923
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9548
 • guidelineId: 1106
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:11.183
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:11.183
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9543
 • sortOrder: 4
 • sectionId: 9543
 • guidelineId: 1106
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:09.7
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:09.7
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin