I Norge er det to ulike spesialiteter som dekker oral- og maxillofacial kirurgi. Spesialiteten oral kirurgi og oral medisin er en odontologisk spesialitet. Den andre spesialiteten er maxillofacial kirurgi (tidligere kjevekirurgi og munnhulesykdommer). Det er en medisinsk spesialitet, men per i dag har de fleste spesialister i maxillofacial kirurgi i Norge både medisinsk og odontologisk embetseksamen. De to spesialitetene utøver i relativt stor grad sammenfallende arbeidsoppgaver innenfor oral kirurgi og oral medisin. Ved kjeve- og ansiktskirurgiske avdelinger i Norge utøves både oralkirurgi og maxillofacial kirurgi alene og i samarbeid med andre spesialister. Craniofacial kirurgi er sentralisert til Oslo Universitetssykehus som har landsfunksjon for dette feltet i Norge.

Det er gjort små endringer i diagnosegruppene sammenliknet med den første utgaven av prioriteringsveileder for oral- og maxillofacial kirurgi.

Pasientgruppen med kjeveleddsbesvær (TMD) utgjør en betydelig andel av de kroniske smertepasientene. Denne pasientgruppen bør utredes av primærlege eller tannlege, og relevant konservativ behandling bør være forsøkt før henvisning til spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet arbeider med en nasjonal veileder for diagnostisering og behandling av kjeveleddsbesvær (TMD). Den planlegges å være ferdig i løpet av 2016 og vil da bli publisert på Helsedirektoratets nettside.

 • sectionId: 3203
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-28T13:08:18.11
 • updatedDate: 2015-10-02T12:44:24.05
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og tverrfaglig samarbeid med tannlege, nevrolog, smerte og psykiater.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • bidiagnoser
 • komorbiditet
 • grad av smerte
 • smertetype
 • tilleggssymptomer
 • alder
 • psykisk belastning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11293
 • sectionId: 9509
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:52.673
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:52.673
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Myofasciale plager vurderes under tilstandsgruppen kjeveleddsrelaterte lidelser.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og tverrfaglig samarbeid med tannlege, nevrolog og øre-nese-hals-spesialist.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • bidiagnoser
 • komorbiditet
 • grad av smerte
 • smertetype
 • tilleggssymptomer
 • alder
 • psykisk belastning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11294
 • sectionId: 9509
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:53.867
 • updatedDate: 2015-09-29T11:05:54.853
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9509
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:52.227
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:52.227
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9508

Betennelsestilstander i kjeven (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • klinisk bilde og symptomer
 • varighet
 • bildediagnostikk
 • laboratoriefunn
 • komorbiditet
 • alder
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11295
 • sectionId: 9510
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:54.177
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:54.177
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9510
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:53.99
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:53.99
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9508
 • sortOrder: 1

Craniofaciale og dentofaciale anomalier (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • avhengig av anomaliens alvorlighetsgrad
 • funksjonsnedsettelse
 • komorbiditet
 • alder
 • alvorlig kosmetiske plager
 • psykisk belastning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11296
 • sectionId: 9511
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:53.29
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:53.29
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9511
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:53.497
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:53.497
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9508
 • sortOrder: 2

Cyster og benigne svulster i kjeve og ansikt (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer
 • varighet av lidelsen
 • røntgenfunn
 • komorbiditet
 • alder
 • psykisk belastning
 • destruktive symptomgivende prosesser og/eller nevrologiske utfall
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11297
 • sectionId: 9512
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:53.88
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:53.88
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9512
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:53.417
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:53.417
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9508
 • sortOrder: 3
Utdypende forklaring på tilstand
Dentoalveolær kirurgi utføres i hovedsak i tannhelsetjenesten. (Endret 02.11.2016, se Om prioriteringsveilederen > Endringslogg).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • medisinsk grunnlidelse
 • komorbiditet kan tilsi at pasienten bør få rett til helsehjelp (se tilstandsgruppe dentoalveolær kirurgi for medisinsk kompromitterte og blødere)
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11298
 • sectionId: 9513
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:53.943
 • updatedDate: 2016-11-01T14:43:20.557
 • createdBy: admin
 • updatedBy: anne.birgit.aga
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, behandling, tverrfaglig samarbeid med odontologiske spesialister.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • medisinsk grunnlidelse
 • komorbiditet
 • stråling mot kjeve
 • immunsupprimerte
 • røntgenfunn
 • symptomer
 • alder
 • psykisk belastning / alvorlige psykiske problemer
 • barn som kan behandles i narkose
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11299
 • sectionId: 9513
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:54.037
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:54.037
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9513
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:54.16
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:54.16
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9508
 • sortOrder: 4

Kjevehulens sykdommer (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • klinisk bilde og symptomer
 • komorbiditet
 • alder
 • tilstandens alvorlighetsgrad
 • røntgenfunn
 • psykisk belastning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11300
 • sectionId: 9514
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:54.337
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:54.337
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9514
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:55.58
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:55.58
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9508
 • sortOrder: 5

Kjeveleddsrelaterte lidelser (veiledende frist 52 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Muskelsmerter og leddskiveforandringer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuell behandling, etter forsøkt relevant konservativ behandling hos fastlege eller hos tannlege.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • klinisk bilde og symptomer
 • varighet
 • bildediagnostikk
 • laboratoriefunn
 • komorbiditet
 • alder
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • myofaciale symptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11301
 • sectionId: 9515
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:56.057
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:56.057
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9515
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:54.863
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:54.863
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9508
 • sortOrder: 6

Mistanke om malignitet (veiledende frist 3 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi, stråling og kjemoterapi.
Veiledende frist for start utredning
3 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer
 • varighet av lidelsen
 • røntgenfunn
 • alder
 • allmenntilstand
 • vekttap
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11302
 • sectionId: 9516
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:56.723
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:56.723
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9516
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:55.52
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:55.52
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9508
 • sortOrder: 7

Munnslimhinnelidelser (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuell behandling. Tverrfaglig samarbeid kan være aktuelt for noen tilstander, ved mistanke eller funn av manifestasjoner i andre områder.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • klinisk bilde og symptomer
 • allmenntilstand
 • laboratoriefunn
 • komorbiditet
 • vekttap
 • alder
 • tilstandens alvorlighetsgrad
 • medikamentbivirkninger
 • psykisk belastning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11303
 • sectionId: 9517
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:55.677
 • updatedDate: 2015-10-25T19:30:54.343
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9517
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:56.953
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:56.953
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9508
 • sortOrder: 8

Rekonstruktiv kjeve- og ansiktskirurgi (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • avhengig av defektens alvorlighetsgrad
 • funksjonsnedsettelse
 • komorbiditet
 • alder
 • kosmetisk sekvele
 • psykisk belastning / alvorlige psykiske problemer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11304
 • sectionId: 9518
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:57.637
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:57.637
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9518
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:56.393
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:56.393
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9508
 • sortOrder: 9

Spyttkjertelsykdommer (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer
 • varighet av lidelsen
 • røntgenfunn
 • komorbiditet
 • alder
 • allmenntilstand
 • vekttap
 • destruktive symptomgivende prosesser og/eller nevrologiske utfall
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11305
 • sectionId: 9519
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:58.29
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:58.29
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9519
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:56.913
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:56.913
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9508
 • sortOrder: 10
 • sectionId: 9508
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:53.233
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:53.233
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin