Tilstander for karkirurgi

Aneurismesykdom - operasjonsindikasjon foreligger (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operativ behandling
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • aneurismestørrelse
 • rask vekst (mer enn 10 mm per år)
 • symptomer

Komorbiditet og høy alder kan kontraindisere operasjon.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11285
 • sectionId: 9503
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:51.28
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:51.28
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9503
 • guidelineId: 1102
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:49.693
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:49.693
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9502
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Pasienter med fokale nevrologiske symptomer relatert til en carotisstenose.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11286
 • sectionId: 9504
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:50.487
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:50.487
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Pasienter med fokale nevrologiske symptomer relatert til en carotisstenose.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11287
 • sectionId: 9504
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:50.6
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:50.6
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Klinisk undersøkelse og bildediagnostikk.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Noen pasienter med høygradig (over 70 %) stenose kan tjene på operasjon. Dette er avhengig av kliniske forhold og særskilt diagnostikk.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11288
 • sectionId: 9504
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:50.71
 • updatedDate: 2015-09-29T15:36:10.25
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9504
 • guidelineId: 1102
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:50.03
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:50.03
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9502
 • sortOrder: 1

Claudicatio intermittens (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • svært invalidiserende symptomer
 • alder
 • andre funksjonshemninger
 • lang gangdistanse

Nivå for symptomgivende lesjoner influerer indikasjonsstillingen for behandling av klaudikasjon.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11289
 • sectionId: 9505
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:51.957
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:51.957
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9505
 • guidelineId: 1102
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:50.853
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:50.853
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9502
 • sortOrder: 2

Kronisk kritisk iskemi (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Klinisk undersøkelse og bildediagnostikk.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer
 • infeksjon
 • diabetes mellitus
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11290
 • sectionId: 9506
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:50.887
 • updatedDate: 2015-09-29T15:36:57.84
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9506
 • guidelineId: 1102
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:52.147
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:52.147
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9502
 • sortOrder: 3
Utdypende forklaring på tilstand
CEAP-klassifikasjon av kronisk overfladisk venøs insuffisiens:
 • C0: Ingen synlige varicer
 • C1: Telangiektasier og retikulære vener
 • C2: Synlige varicer
 • C3: Kronisk ødem ankel/legg
 • C4: Eksem/hudforandringer
 • C5: Tilhelet venøst sår
 • C6: Aktivt venøst sår
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Uttalte symptomer kan styrke indikasjon for behandling.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11291
 • sectionId: 9507
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:51.997
 • updatedDate: 2015-10-05T10:55:18.687
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
CEAP-klassifikasjon av kronisk overfladisk venøs insuffisiens:
 • C0: Ingen synlige varicer
 • C1: Telangiektasier og retikulære vener
 • C2: Synlige varicer
 • C3: Kronisk ødem ankel/legg
 • C4: Eksem/hudforandringer
 • C5: Tilhelet venøst sår
 • C6: Aktivt venøst sår
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Klinisk undersøkelse og ultralydundersøkelse.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • aktivt sår (C6)
 • uttalte symptomer (ødemer, preulcerøse forandringer, sår)
 • tilgrunnliggende årsak

Mulighet til å forhindre venøse sår bør vurderes innen 12 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11292
 • sectionId: 9507
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:51.787
 • updatedDate: 2015-10-05T10:56:35.903
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9507
 • guidelineId: 1102
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:51.913
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:51.913
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9502
 • sortOrder: 4
 • sectionId: 9502
 • guidelineId: 1102
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:50.717
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:50.717
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin