Innledning

Dermatologifaget kjennetegnes ved et bredt spekter og betydelig antall spesifikke diagnoser, herunder et stort antall diagnoser som er meget sjeldne, og dermed tilstander som de fleste dermatologer ikke vil håndtere i hverdagen. Dessuten er en rekke av de svært vanlige tilstandene, særlig de kroniske dermatosene, kjennetegnet ved en stor variasjon i sykdomslokalisasjon og sykdomsaktivitet, og dermed varierende alvorlighetsgrad av sykdommen. Dette gjelder både den enkelte pasienten med stor variasjon i sin sykdom over tid og innenfor gruppen av pasienter med samme diagnose. Dette gjelder særlig pasienter med psoriasis og forskjellige typer eksemer/dermatitter, og det fører nødvendigvis til ulik prioritering av pasienter innenfor samme diagnosegruppe.

Hudlidelser og hudplager er meget vanlige. I en gjennomsnittlig allmennlegepraksis søker 10-15 % av pasientene hjelp på grunn av plager i huden. Bare et fåtall av disse skal eller bør henvises til spesialisthelsetjenesten. I spesialisthelsetjenesten vil de fleste pasientene kunne tas hånd om poliklinisk eller ved dagbehandling, og det er relativt sjeldent behov for sykehusinnleggelse. Det er meget få livstruende tilstander i huden som krever øyeblikkelig diagnostikk og behandling hos spesialist.

Gruppen hudsykdommer er ellers kjennetegnet ved at mindre alvorlige tilstander kan gi betydelig psykisk tilleggsbelastning. Livskvalitetsdimensjonen spiller derfor en vesentlig rolle for prioriteringer av denne pasientgruppen.

Halvparten av landets hudspesialister er leger i privatpraksis utenfor sykehus. Derfor vil en stor del av henvisningene til sykehusavdelingene komme fra dermatologer.

Tilstander som ikke omfattes av prioriteringsveilederen

Veneriske sykdommer

Seksuelt overførte (veneriske) sykdommer er ikke med i prioriteringsveilederen. Det skyldes at en stor andel av disse tilstandene omfattes av Lov om allmennfarlige smittsomme sykdommer og håndteres særskilt i tråd med dette, blant annet i forhold til hastegrad.

Svært mange av pasientene tas hånd om i primærhelsetjenesten. De veneriske sykdommene som ikke er omfattet av særloven, vil i noen grad bli henvist til spesialisthelsetjenesten og vil kunne prioriteres på linje med sykdommer i de nevnte gruppene. Dette gjelder for eksempel veneriske vorter som skal prioriteres på linje med godartede hudsvulster.

 • sectionId: 3200
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-28T12:58:57.52
 • updatedDate: 2015-10-05T07:07:32.133
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Akne og rosacea som ikke har respondert på adekvat behandling, herunder systemisk behandling i kombinasjon med lokal behandling i primærhelsetjenesten. Komedoakne og mild akne skal behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • fysisk funksjonsnedsettelse
 • nedsatt livskvalitet
 • sosial isolasjon
 • grad av utbredelse og sykdomsaktivitet
 • komorbiditet og dårlig compliance

Øyeblikkelig hjelp ved fulminant akne.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11221
 • sectionId: 9471
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:28.497
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:28.497
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Hidrosadenitt som ikke har respondert på adekvat behandling, herunder systemisk behandling i kombinasjon med lokal behandling i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • fysisk funksjonsnedsettelse
 • nedsatt livskvalitet
 • sosial isolasjon
 • grad av utbredelse og sykdomsaktivitet
 • komorbiditet og dårlig compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11222
 • sectionId: 9471
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:28.767
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:28.767
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Akne, rosacea, perioral dermatitt som ikke har respondert på adekvat behandling, herunder systemisk behandling i kombinasjon med lokal behandling i primærhelsetjenesten. Komedoakne og mild akne skal behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • fysisk funksjonsnedsettelse
 • nedsatt livskvalitet
 • sosial isolasjon
 • grad av utbredelse og sykdomsaktivitet
 • komorbiditet og dårlig compliance

Øyeblikkelig hjelp ved fulminant akne.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11223
 • sectionId: 9471
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:27.903
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:27.903
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9471
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:28.4
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:28.4
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9470

Benigne hudsvulster (ikke rett)

Utdypende forklaring på tilstand
Godartede hudsvulvster, mollusker, vorter, føflekker, arr.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • lokalisasjonen til svulstene
 • omfang
 • innvirkning på fysisk funksjonsnivå og livskvalitet
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11224
 • sectionId: 9472
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:27.86
 • updatedDate: 2015-09-29T10:34:01.66
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9472
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:27.737
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:27.737
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9470
 • sortOrder: 1
Utdypende forklaring på tilstand
Lokalisert uten ledsagersymptomer eller komorbiditet, forutsatt at lokalbehandling er utprøvd hos fastlegen.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer
 • ledsagersymptomer
 • søvnforstyrrende kløe
 • komorbiditet
 • nedsatt compliance
 • yrkesmessig forverring
 • påvirkning av funksjonsnivå og livskvalitet
 • lokalisasjon: Ansikt, hender, føtter, anogenitalt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11225
 • sectionId: 9473
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:28.253
 • updatedDate: 2015-09-28T16:39:13.317
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Alvorlig kløe og andre følgetilstander.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer
 • ledsagersymptomer
 • søvnforstyrrende kløe
 • komorbiditet
 • nedsatt compliance
 • yrkesmessig forverring
 • påvirkning av funksjonsnivå og livskvalitet
 • lokalisasjon: Ansikt, hender, føtter, anogenitalt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11226
 • sectionId: 9473
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:29.777
 • updatedDate: 2015-09-28T16:39:52.34
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Mindre symptomer og uten andre følgetilstander.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer
 • ledsagersymptomer
 • søvnforstyrrende kløe
 • komorbiditet
 • nedsatt compliance
 • yrkesmessig forverring
 • påvirkning av funksjonsnivå og livskvalitet
 • lokalisasjon: Ansikt, hender, føtter, anogenitalt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11227
 • sectionId: 9473
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:28.89
 • updatedDate: 2015-09-28T16:40:32.523
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9473
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:28.157
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:28.157
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9470
 • sortOrder: 2
Utdypende forklaring på tilstand
Andre tilstander i hår og negler kan som hovedregel utredes og behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • systemsykdom
 • psykososiale forhold
 • smerte
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11228
 • sectionId: 9474
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:29.853
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:29.853
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Andre tilstander i hår og negler kan som hovedregel utredes og behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • systemsykdom
 • psykososiale forhold
 • smerte
 • smittefare
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11229
 • sectionId: 9474
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:30.007
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:30.007
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Andre tilstander i hår og negler kan som hovedregel utredes og behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • systemsykdom
 • psykososiale forhold
 • smerte
 • smittefare
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11230
 • sectionId: 9474
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.207
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:31.207
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9474
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:29.06
 • updatedDate: 2015-09-25T10:38:18.527
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9470
 • sortOrder: 3
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arteriell sykdom
 • diabetes
 • vaskulitter
 • nevropatier
 • komorbiditet
 • behandlingsresistens
 • eksem
 • akutt debut
 • rask progresjon
 • nedsatt compliance
 • røyking
 • smerter

Øyeblikkelig hjelp vurderes ved arteriell sykdom med symptomer på akutt okklusjon og/eller smerter og rask progresjon.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11231
 • sectionId: 9475
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:30.463
 • updatedDate: 2015-09-28T16:41:55.14
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Ved arterielle sår skal pasienten til karkirurg, ved trykksår skal pasienten til kirurg. Målsetning for dermatologen er diagnostisering eller annenhåndsvurdering og å lage en individuell behandlingsplan. Videre pasientbehandling utføres i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arteriell sykdom
 • diabetes
 • vaskulitter
 • nevropatier
 • komorbiditet
 • behandlingsresistens
 • eksem
 • akutt debut
 • rask progresjon
 • nedsatt compliance
 • røyking
 • smerter

Øyeblikkelig hjelp vurderes ved arteriell sykdom med symptomer på akutt okklusjon og/eller smerter og rask progresjon.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11232
 • sectionId: 9475
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.63
 • updatedDate: 2015-09-28T16:42:34.017
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9475
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:29.997
 • updatedDate: 2015-09-25T10:38:57.537
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9470
 • sortOrder: 4
Utdypende forklaring på tilstand
Aktiniske keratoser med lett til moderat atypi og enkeltlesjoner kan behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • rasktvoksende forandringer
 • tidligere hudkreft
 • compliance
 • lokalisasjon
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11233
 • sectionId: 9476
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:32.757
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:32.757
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • rasktvoksende forandringer
 • tidligere hudkreft
 • compliance
 • lokalisasjon
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11234
 • sectionId: 9476
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.523
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:31.523
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Enkeltlesjoner, små og/eller superficielle basalcellecarsinom kan behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • svulstens lokalisasjon
 • innvirkning på fysiske funksjoner
 • rasktvoksende svulst
 • komorbiditet
 • compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11235
 • sectionId: 9476
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.633
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:31.633
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Grad av risiko defineres ut fra lokalisasjon, størrelse større enn 2 cm, avgrensning, tilbakefall av svulst, rask vekst, nevrologiske symptomer, tidligere strålebehandlet område eller kronisk inflammasjon, dybde, histologiske trekk, involvering av perineural eller vaskulære strukturer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • svulstens lokalisasjon og innvirkning på fysiske funksjoner
 • rasktvoksende svulst
 • komorbiditet
 • compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11236
 • sectionId: 9476
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.783
 • updatedDate: 2015-09-28T16:44:16.617
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Grad av risiko defineres ut fra lokalisasjon, størrelse større enn 2 cm, avgrensning, tilbakefall av svulst, rask vekst, nevrologiske symptomer, tidligere strålebehandlet område eller kronisk inflammasjon, dybde, histologiske trekk, involvering av perineural eller vaskulære strukturer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • svulstens lokalisasjon og innvirkning på fysiske funksjoner
 • rasktvoksende svulst
 • komorbiditet
 • compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11237
 • sectionId: 9476
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.893
 • updatedDate: 2015-09-28T16:44:53.79
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • rasktvoksende svulster
 • immunsuppresjon
 • familiær opphopning av melanom
 • tidligere hudkreft
 • tidligere melanomlokalisasjon
 • komorbiditet
 • compliance
 • lokalisasjonene til svulstene og innvirkning på funksjoner
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11238
 • sectionId: 9476
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:32.587
 • updatedDate: 2015-09-29T15:11:42.347
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9476
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.88
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:31.88
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9470
 • sortOrder: 5
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tidlig debut (barn, ungdom)
 • utbredelse
 • lokalisasjon: Hender, føtter
 • hudfolder
 • komorbiditet
 • dårlig nattesøvn
 • grad av kløe
 • psykisk påvirkning
 • grad av leddaffeksjon

PASI-score, BSA-score og DLQI-score anbefalt benyttet (når disse er tilgjengelige) ved totalvurderingen.

Øyeblikkelig hjelp vurderes ved erytrodermisk og generalisert pustuløs psoriasis.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11239
 • sectionId: 9477
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:34
 • updatedDate: 2015-09-29T10:36:36.107
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Lett og moderat psoriasis dersom adekvat hjelp i primærhelsetjenesten ikke har effekt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tidlig debut (barn, ungdom)
 • utbredelse
 • lokalisasjon: Hender, føtter
 • hudfolder
 • komorbiditet
 • dårlig nattesøvn
 • grad av kløe
 • psykisk påvirkning
 • grad av leddaffeksjon

PASI-score, BSA-score og DLQI-score anbefalt benyttet (når disse er tilgjengelige) ved totalvurderingen.

Øyeblikkelig hjelp vurderes ved erytrodermisk og generalisert pustuløs psoriasis.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11240
 • sectionId: 9477
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:34.127
 • updatedDate: 2015-09-28T16:47:19.893
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tidlig debut (barn, ungdom)
 • utbredelse
 • lokalisasjon: Hender, føtter
 • hudfolder
 • komorbiditet
 • dårlig nattesøvn
 • grad av kløe
 • psykisk påvirkning
 • grad av leddaffeksjon

PASI-score, BSA-score og DLQI-score anbefalt benyttet (når disse er tilgjengelige) ved totalvurderingen.

Øyeblikkelig hjelp vurderes ved erytrodermisk og generalisert pustuløs psoriasis.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11241
 • sectionId: 9477
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:34.493
 • updatedDate: 2015-09-28T10:32:01.077
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9477
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:32.857
 • updatedDate: 2015-09-28T13:48:10.667
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9470
 • sortOrder: 6
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • utbredelse
 • komorbiditet
 • livskvalitet
 • psykisk påvirkning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11242
 • sectionId: 9478
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:34.887
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:34.887
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • utbredelse
 • komorbiditet
 • livskvalitet
 • psykisk påvirkning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11243
 • sectionId: 9478
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:33.627
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:33.627
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • utbredelse
 • komorbiditet
 • livskvalitet
 • psykisk påvirkning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11244
 • sectionId: 9478
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:34.177
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:34.177
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
50 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • utbredelse
 • komorbiditet
 • livskvalitet
 • psykisk påvirkning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11245
 • sectionId: 9478
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:35.517
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:35.517
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9478
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:33.757
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:33.757
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9470
 • sortOrder: 7
 • sectionId: 9470
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:27.117
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:27.117
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin