Fagområdet

Fagområdet gastroenterologisk kirurgi behandler hovedsakelig pasienter med tilstander og skader i tarmtractus, intraabdominelle parenchymatøse organer og bukveggen. Gastroenterologiske kirurger behandler i tillegg tilstander innenfor generell kirurgi, for eksempel lyskebrokk.

Mange diagnosegrupper og tilstander grenser mot og overlapper tilstander som behandles av spesialister i gastroenterologi (fordøyelsessykdommer). For disse pasientene forutsettes det at man samarbeider internt i eller mellom helseforetak. Dette kan for eksempel gjelde IBD-pasienter.

Tilstandsgruppen GI-kreft (mistenkt eller verifisert) skal dekke alle krefttilstander som behandles innenfor gastroenterologisk kirurgi ved gastrokirurgiske avdelinger, eventuelt av generelle kirurger som har nødvendige kompetanse til å behandle noen former for GI-kreft. I tillegg forutsettes samarbeid med onkologer for pasienter med GI-kreft.

Mer informasjon om diagnostikk, behandling og oppfølging av GI-kreft er tilgjengelig her: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykk- og endetarm

Retningslinjer for behandling av sykelig overvekt er ivaretatt i en egen prioriteringsveileder for sykelig overvekt. Prioriteringsveilederen for gastroenterologisk kirurgi omhandler imidlertid eventuell utredning og behandling for fedmeopererte ved senfølger etter slik kirurgi.

 • sectionId: 3196
 • guidelineId: 1095
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-28T12:40:38.633
 • updatedDate: 2016-02-02T09:30:13.01
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: vidar.seland

Alarmsymptomer (veiledende frist 3 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Vekttap, endret avføringsmønster, blod i avføringen, ikterus, anemi.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt operasjon.
Veiledende frist for start utredning
3 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder

Ett alarmsymptom er tilstrekkelig for prioritering.

For pasienter med høy alder og komorbiditet vil konsekvensen av funn i noen tilfeller ikke ha behandlingsmessig konsekvens.

Pasienter som i utgangspunktet er avslått fra kirurgi på grunn av komorbiditet og/eller høy alder, har krav på ny vurdering dersom det oppstår symptomer som kun kan håndteres ved kirurgiske tiltak. Ventetid vil måtte variere avhengig av plagene.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11174
 • sectionId: 9432
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:07.387
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:07.387
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9432
 • guidelineId: 1095
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:07.293
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:07.293
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9431

Brokk - alle typer bukvegg- og lyskebrokk og perineale brokk (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Vurdering av operasjonsindikasjon.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • størrelse
 • symptomer
 • varighet av tilstand

Plassering og symptomer bestemmer om det foreligger indikasjon for kirurgi.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11175
 • sectionId: 9433
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:07.807
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:07.807
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9433
 • guidelineId: 1095
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:07.557
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:07.557
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9431
 • sortOrder: 1

Divertikulose med komplikasjon (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Residiverende infeksjoner, blødning, strictur.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • antall og alvorlighet av gjennomgåtte infeksjonsepisoder
 • alvorlighet av blødningsproblem
 • grad av strikturering
 • komorbiditet
 • indikasjon for kirurgi som kan gjennomføres uten at komorbiditet forverres

Øyeblikkelig hjelp ved perforasjon og/eller alvorlig blødning.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11176
 • sectionId: 9434
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:09.407
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:09.407
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9434
 • guidelineId: 1095
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:08.263
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:08.263
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9431
 • sortOrder: 2
Utdypende forklaring på tilstand
Elektiv tilstand.

Occult GI-blødning eventuelt med lav Hb og stabil pasient oppfattes som en medisinsk tilstand, og skal utredes ved Gastromedisinsk avdeling/Gastrolab. Ved noen helseforetak gjøres denne utredning ved Gastrokiruriske avdelinger.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Ved tilleggsopplysninger som gir mistanke om malign sykdom, se anbefalinger for tilstanden mistenkt malignitet/alarmsymptomer.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11177
 • sectionId: 9435
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:08.603
 • updatedDate: 2015-10-06T12:50:29.893
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Elektiv tilstand.

Occult GI-blødning eventuelt med lav Hb og stabil pasient oppfattes som en medisinsk tilstand, og skal utredes ved Gastromedisinsk avdeling/Gastrolab. Som tilstand Frisk rectalblødning.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om malign sykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11178
 • sectionId: 9435
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:08.713
 • updatedDate: 2015-10-05T09:29:06.67
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Elektiv tilstand.

Occult GI-blødning eventuelt med lav Hb og stabil pasient oppfattes som en medisinsk tilstand, og skal utredes ved Gastromedisinsk avdeling/Gastrolab. Ved noen helseforetak utredes disse pasientene ved Gastrokirurgisk avdeling.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om malign sykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11179
 • sectionId: 9435
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:08.533
 • updatedDate: 2015-10-05T09:27:49.217
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Elektiv tilstand.

Occult GI-blødning eventuelt med lav Hb og stabil pasient oppfattes som en medisinsk tilstand, og skal utredes ved Gastromedisinsk avdeling/Gastrolab. I noen helseforetak gjøres dette i regi av Gastrokirurgisk avdeling.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av anemi
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11180
 • sectionId: 9435
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:10.063
 • updatedDate: 2015-10-05T09:29:39.407
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9435
 • guidelineId: 1095
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:08.503
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:08.503
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9431
 • sortOrder: 3
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon, Cholecystectomi, ERCP med papillotomi, ERCP med stent, ERCP med stenekstraksjon og choledocholithotomi. Endoskopisk behandling av komplikasjon til gallesteinssykdom gjøres ved noen helseforetak ved gastromedisinsk avdeling.
Veiledende frist for start behandling
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet
 • alder
 • gallesteinsassosiert pancreatitt
 • påvist stein i sholedochus

Dersom pasienten har gjennomgått en episode med cholecystitt, er risiko for plager eller ny komplikasjon mindre enn 50 %. Dersom pasienten er i en akutt fase og er behandlet med papillotomi, kan dette være adekvat endelig behandling av gallesteinssykdommen.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11181
 • sectionId: 9436
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:10.323
 • updatedDate: 2015-10-06T12:52:51.037
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Vurdering av operasjonsindikasjon.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • kirurgi
 • kroniske smerter
 • hyppige smerteanfall

Asymptomatisk gallestein skal ikke behandles (Cochrane Collaboration).

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11182
 • sectionId: 9436
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:09.237
 • updatedDate: 2015-09-29T10:14:50.193
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9436
 • guidelineId: 1095
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:08.867
 • updatedDate: 2015-09-28T13:20:53.97
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9431
 • sortOrder: 4

Gastrøsofageal reflukssykdom med spørsmål om operativ behandling (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon (se egen veileder for konservativ behandling). For de pasienter som henvises til kirurgi, er konservativ behandling utprøvd, og man har oftest konferert på forhånd, før den formelle henvisning foreligger. Henvisning til kirurgisk behandling kommer nesten utelukkende fra gastromedisin eller gastrokirurg.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Ved betydelig regurgitasjon vil nytten av operasjon være god, mens det ved utilstrekkelig effekt av medikamentell behandling bør utvises varsomhet med å anbefale kirurgi siden dette ofte viser seg å gi dårligere resultat.

Kortere frist kan vurderes dersom det foreligger indikasjon for kirurgi.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11183
 • sectionId: 9437
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:09.917
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:09.917
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9437
 • guidelineId: 1095
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:10.8
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:10.8
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9431
 • sortOrder: 5

GI kreft - mistanke eller verifisert (veiledende frist 2 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og/eller operasjon, og eventuelt tilleggsbehandling.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • komorbiditet
 • stadium ved diagnosetidspunkt
 • lokalisasjon av kreft
 • forventet levetid
 • metastaser
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11184
 • sectionId: 9438
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:10.377
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:10.377
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9438
 • guidelineId: 1095
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:09.963
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:09.963
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9431
 • sortOrder: 6
Utdypende forklaring på tilstand
Tilbakelegging av stomi, konstruksjon av reservoir.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Heterogen pasientgruppe med store individuelle forskjeller i sykdommens alvorlighetsgrad. Hver enkelt pasient må vurderes individuelt.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11185
 • sectionId: 9439
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:10.74
 • updatedDate: 2015-09-28T16:06:07.507
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Ulcerøs Kolitt, Mb Crohn, Indeterminite Colitis, Pouchitt. (Ekslusiv Irritabel bowel syndrome, IBS.)
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

På grunn av tilstandens heterogene presentasjon/alvorlighetsgrad, må forhold vurderes individuelt.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11186
 • sectionId: 9439
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:10.557
 • updatedDate: 2015-09-28T16:08:23.563
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9439
 • guidelineId: 1095
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:10.583
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:10.583
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9431
 • sortOrder: 7

Proktologisk tilstander uten blødning (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Anorectale prolaps, fissurer/fistler, anal insuffisiens. Gjelder første vurdering i spesialisthelsetjenesten. Ikke second opinion eller videre henvisning til tertiær referanseavdeling.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Stor og heterogen gruppe. Alle pasienter må vurderes individuelt ut fra opplysninger i henvisningen. Ved lite fremtredende symptomer er det usikkert om behandling kan betegnes som nyttig.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11187
 • sectionId: 9440
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:12.263
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:12.263
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9440
 • guidelineId: 1095
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:12.17
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:12.17
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9431
 • sortOrder: 8
 • sectionId: 9431
 • guidelineId: 1095
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:07.02
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:07.02
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin