Endokrinologiske og endokrinkirurgiske sykdommer omfatter både store pasientgrupper med diabetes og thyreoideasykdommer, og små pasientgrupper med sjeldne sykdommer. Behandlingen ved de fleste endokrine sykdommene er livsnødvendig, livsvarig, godt dokumentert, relativt billig og innebefatter et stort og økende antall pasienter.

Allmennpraktiserende leger vil ha ansvaret for store pasientgrupper som tilhører endokrinologien, som diabetes type 2, hypotyreose og osteoporose.

I tillegg er det i endokrinologien mange andre pasienter med kroniske sykdommer i hypofyse og binyrer, medfødte endokrine og metabolske sykdommer og endokrine svulster, der pasientene har sykdommene hele livet og behøver oppdatert og spesialisert behandling. Dette innebærer at allmennpraktikere, endokrinologer og endokrinkirurger må samarbeide for at pasientene skal få best mulig behandling. Kontakten kan bestå av møter og kurs i endokrinologi. Den kan også innebære vurdering av pasienten hos spesialist og deretter planlagt behandling og oppfølgning hos fastlege. I noen tilfeller kan situasjonen avklares via rådgivning over telefon uten at pasienten behøver å vente på time hos spesialist.

I deler av Norge er det stor utskiftning av allmennleger. Det gjør at endokrinologer i disse områdene må være mer åpne for å ta imot pasienter til vurdering og behandling. Man følger også opp pasientene lenger i spesialisthelsetjenesten dersom mottakerapparatet utenfor sykehusene er ustabilt.


 • sectionId: 3195
 • guidelineId: 1092
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-28T12:37:59.213
 • updatedDate: 2015-10-02T12:11:28.873
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb

Binyresykdommer (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Inkluderer både funksjonssvikt, overproduksjon av hormoner og svulst.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kartlegging, og eventuell medikamentell og/eller henvisning til kirurgi.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av hormonsvikt
 • størrelse av svulst
 • nivå av hormonsekresjon
 • alkoholmisbruk
 • grad av kognitiv/psykologisk funksjonsnivå
 • mistanke om Mb Addison (1-2 uker)
 • mistanke om kreft / annen kreftsykdom

En tilfeldig påvist binyresvulst under 2 cm uten kliniske symptom, mistanke om hormonproduksjon eller radiologiske malignitetskriterier anses ikke å være alvorlig.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11116
 • sectionId: 9402
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:52.11
 • updatedDate: 2015-09-29T15:20:59.073
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9402
 • guidelineId: 1092
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:51.997
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:51.997
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9401
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medisinsk behandling og veiledning/opplæring.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyoppstått eller akutte diabetesfotproblem
 • hypoglykemiproblem
 • meget dårlig blodsukkerregulering
 • økende øyeproblem
 • økende nyreproblem
 • alkohol-/stoffmisbruk
 • psykososiale forhold
 • kognitiv svikt
 • graviditetsønske

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved akutte metabolske forstyrrelser og/eller stor hyperglykemi.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11117
 • sectionId: 9403
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:53.38
 • updatedDate: 2015-09-28T08:53:51.677
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Anbefalingene gjelder pasienter med dårlig metabolsk kontroll eller senkomplikasjoner, makrovaskulære sykdom eller annen kompliserende sykdom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Optimalisering av behandlingen av diabetes og aktuelle komplikasjoner, i tillegg til pasientopplæring.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • komplikasjoner og komorbiditet
 • alkohol/stoffmisbruk
 • metabolsk dysregulering

Pasienter med velregulert og ukomplisert type 2 diabetes forventes tas hånd om i primærhelsetjenesten.

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved nyoppstått diabetesfotproblem.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11118
 • sectionId: 9403
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:52.447
 • updatedDate: 2015-10-06T11:27:57.9
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Metabolsk kontroll og svangerskapsoppfølgning, samarbeid mellom endokrinolog/indremedisiner og gynekolog.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graden av diabetesregulering når graviditet blir påvist
 • fra før kjente komplikasjoner

Nyttig for alle diabetespasienter som blir gravide for å forhindre misdannelser og svangerskapskomplikasjoner.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11119
 • sectionId: 9403
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:53.617
 • updatedDate: 2015-09-28T08:53:52.637
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9403
 • guidelineId: 1092
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:51.913
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:51.913
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9401
 • sortOrder: 1

Osteoporose - etablert og sekundær som krever spesialisert behandling (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning med tanke på eventuell underliggende sykdom og medikamentell behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • sekundær osteoporose, avhengig av grunnsykdommens diagnose
 • medikamentindusert osteoporose
 • smerteproblem
 • ung alder
 • benmasse
 • grad av kognitiv/psykologisk funksjonsnivå
 • antall benbrudd
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11120
 • sectionId: 9404
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:52.82
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:52.82
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9404
 • guidelineId: 1092
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:53.787
 • updatedDate: 2015-09-28T10:19:03.503
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9401
 • sortOrder: 6

Hyperkalsemi med mistanke om hyperparathyreoidisme (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • grad av hyperkalsemi
 • komplikasjoner og grunnsykdommen
 • kalsiumnivå over/under 2.70 mmol/l
 • organkomplikasjoner
 • komorbiditet
 • symptomatologi
 • mistanke om underliggende kreftsykdom / annen sykdom enn primær hyperparatyreoidisme, selv om S-kalsium ligger lavere

Hyperparathyreoidisme med mild hyperkalsemi kan følges hos fastlegen.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11121
 • sectionId: 9405
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:54.147
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:54.147
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9405
 • guidelineId: 1092
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:52.66
 • updatedDate: 2015-09-28T10:19:02.88
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9401
 • sortOrder: 2

Hypofysesykdommer (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, medikamentell behandling og eventuell videre henvisning til kirurgi eller strålebehandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av svikt
 • størrelse av svulst
 • synsfeltutfall
 • nivå av hormonsekresjon
 • infertilitetsproblem

Hypofysært mikroadenom (under 10 mm) uten mistanke om hormonell overproduksjon anses ikke alvorlig.

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved:

 • mistanke om alvorlig hypofysesvikt
 • redusert syn
 • andre trykksymptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11122
 • sectionId: 9406
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:54.407
 • updatedDate: 2015-09-29T09:12:13.543
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9406
 • guidelineId: 1092
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:53.247
 • updatedDate: 2015-09-28T10:19:02.91
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9401
 • sortOrder: 3

Hypothyreose med tilleggsproblem (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og medikamentell behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av hypotyreose
 • mistanke om annen endokrin svikt
 • alder
 • komorbiditet
 • graviditet
 • fertilitetsproblem
 • mistanke om andre immunologiske sykdommer

Primær hypothyreose uten noen tilleggsproblemer utredes og behandles godt i primærhelsetjenesten.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11123
 • sectionId: 9407
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:53.277
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:53.277
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9407
 • guidelineId: 1092
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:53.497
 • updatedDate: 2015-09-28T10:19:03.213
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9401
 • sortOrder: 4

Knuter i skjoldbruskkjertelen/atoksisk knutestruma (veiledende frist 16 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Omfatter både tilstander som utredes med tanke på malignitet og symptomgivende sannsynligvis godartet struma.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning med ultralyd og eventuelt biopsi.
Veiledende frist for start behandling
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerte
 • heshet
 • puste- og/eller svelgevansker
 • palpable lymfeknuter øker mistanken om at pasienten kan ha kreft
 • hurtig voksende struma

Verifisert eller mistenkt kreft i skjoldbruskkjertel eller lymfeknuter bør tas imot innen 3-4 uker.

Pasient med nyoppdaget hurtigvoksende tyreoideaknute (som i sjeldne tilfeller kan være lymfom eller kreft i skjoldbruskkjertelen) bør tas imot i løpet av få dager.

Godartede struma, eventuelt de som går ned i brysthulen, kan gi puste- og svelgvansker som krever øyeblikkelig helsehjelp.

Tilfeldig påviste knuter eller lesjoner i skjoldbruskkjertelen uten symptomer og mindre enn 10 mm trenger oftest ikke utredning i spesialisthelsetjenesten.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11124
 • sectionId: 9408
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:54.947
 • updatedDate: 2015-10-06T11:32:59.38
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9408
 • guidelineId: 1092
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:53.457
 • updatedDate: 2015-09-28T10:19:03.223
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9401
 • sortOrder: 7

Høyt blodsukker - nyoppdaget, trolig diabetes type 1 (veiledende frist 2 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medisinsk behandling og veiledning/opplæring.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • dårlig blodsukkerregulering

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • akutte metabolske forstyrrelser og/eller svær hyperglykemi
 • graviditet
 • akutte komplikasjoner
 • dårlig blodsukkerregulering
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11125
 • sectionId: 9409
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:54.037
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:54.037
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9409
 • guidelineId: 1092
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:54.237
 • updatedDate: 2015-09-28T10:19:02.973
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9401
 • sortOrder: 5

Svangerskapsdiabetes (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Glukoseintoleranse påvist for første gang i graviditeten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Opplæring i blodsukkermåling, kostveiledning og eventuell insulinbehandling.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Pasienter med 2-timersverdi ved glukosebelastning under 9 mmol/l forventes å bli tatt hånd om av primærhelsetjenesten.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11126
 • sectionId: 9410
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:54.417
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:54.417
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9410
 • guidelineId: 1092
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:55.627
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:55.627
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9401
 • sortOrder: 8
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medikamentell behandling
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • eldre pasienter med risiko for hjertesykdom
 • nyoppstått atrieflimmer
 • kognitivt funksjonsnivå
 • graviditet
 • øyeproblemer

Ved mindre alvorlige tilstander, for eksempel subklinisk hyperthyreose, kan pasienten utredes og eventuelt behandles i allmennpraksis i samråd med spesialist.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11127
 • sectionId: 9411
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:55.05
 • updatedDate: 2015-09-28T08:52:24.027
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medikamentell behandling
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Hyperthyreose i første trimester med negativ TRAS kan eventuelt følges i primærhelsetjenesten.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11128
 • sectionId: 9411
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:55.16
 • updatedDate: 2015-09-28T08:52:23.413
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medikamentell behandling
Veiledende frist for start behandling
3 uker


Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11129
 • sectionId: 9411
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:54.99
 • updatedDate: 2015-09-29T15:08:59.407
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medikamentell behandling
Veiledende frist for start behandling
3 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Grad og type øyeproblemer.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11130
 • sectionId: 9411
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:56.763
 • updatedDate: 2015-09-28T08:52:24.167
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9411
 • guidelineId: 1092
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:54.637
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:54.637
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9401
 • sortOrder: 9
 • sectionId: 9401
 • guidelineId: 1092
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:51.447
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:51.447
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin