De fleste henvisningene til hematolog i spesialisthelsetjenesten beskriver en problemstilling som kan uttrykke forskjellige sykdommer med ulik alvorlighet og behandlingsmulighet.

De fleste problemstillingene som beskrives i henvisningene kan tilsi at pasienten har en malign sykdom som krever rask behandling. Enkelte henvisninger kan beskrive problemstillinger som viser et øyeblikksbilde hvor sannsynlighet for alvorlig sykdom må avklares gjennom flere prøver over tid. Eksempler er trombocytose etter operasjonstraume og lave verdier for hvite blodceller etter virusinfeksjon. Avklaring av slike tilstander kan kreve gjentatte prøver over tid. Moderat nedsatt platetall kan vente hvis det er stabilt, men krever svært rask vurdering hvis det faller videre ved prøve tatt i løpet av en uke etter den første prøven.

Tilstandene i prioriteringsveilederen er bestemt slik at utredningsforløpet innenfor hver enkelt tilstand i hovedsak vil være ensartet. For eksempel er utredningen innenfor proliferative tilstander stort sett den samme enten det dreier seg om høy Hb, høyt antall hvite blodceller, høyt antall trombocytter eller kombinasjoner av disse.

Noen vanlige tilstander er ikke inkludert i prioriteringsveilederen. Ett eksempel er lymfeknuteforstørrelse som kan være uttrykk for infeksjon, lymfom eller kreftsykdom i solide organer. Et annet eksempel er høy senkning som kan skyldes mange ulike tilstander. I valget av tilstander i prioriteringsveilederen er det lagt til grunn at slike tilstander er delvis avklart i primærhelsetjenesten før spesialisthelsetjenesten kommer inn.

Helsehjelp vil i de fleste tilfeller være utredning.

 • sectionId: 3194
 • guidelineId: 1091
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-28T12:36:54.84
 • updatedDate: 2015-10-02T12:10:43.15
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb

Anemi annet enn jernmangelanemi (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av anemi
 • avvik i andre cellerekker
 • varighet av anemien
 • andre symptomer
 • komorbiditet
 • ustabil Hb under 10 og andre alarmerende symptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11107
 • sectionId: 9393
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:48.723
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:48.723
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9393
 • guidelineId: 1091
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:48.42
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:48.42
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9392

Blødningstendens (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • kjønn
 • hemofili i familien
 • alarmerende blodprøver
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11108
 • sectionId: 9394
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:50.013
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:50.013
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9394
 • guidelineId: 1091
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:48.527
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:48.527
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9392
 • sortOrder: 1

Hemokromatose (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • organaffeksjon
 • ferritin over 1000
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11109
 • sectionId: 9395
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:49.207
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:49.207
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9395
 • guidelineId: 1091
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:49.097
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:49.097
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9392
 • sortOrder: 2

Monoklonal gammopati (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • anemi
 • nyresvikt
 • hyperkalsemi
 • skjelettsmerter
 • nevrologiske utfall
 • B-symptomer
 • myelomatose
 • Mb Waldenstrøm
 • MGUS
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11110
 • sectionId: 9396
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:50.49
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:50.49
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9396
 • guidelineId: 1091
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:49.03
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:49.03
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9392
 • sortOrder: 3

Neutropeni (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av neutropeni (større eller mindre enn 0,5)
 • anemi
 • trombocytopeni
 • infeksjonstendens
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11111
 • sectionId: 9397
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:51.583
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:51.583
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9397
 • guidelineId: 1091
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:50.677
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:50.677
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9392
 • sortOrder: 4
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • polycytemi
 • trombocytose
 • leukocytose

Øyeblikkelig hjelp ved mistanke om akutte leukemier.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11112
 • sectionId: 9398
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:51.847
 • updatedDate: 2015-09-28T08:55:17.377
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av polycytemi
 • trombocytose
 • leukocytose
 • alder
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11113
 • sectionId: 9398
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:50.91
 • updatedDate: 2015-09-28T08:55:17.227
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9398
 • guidelineId: 1091
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:50.363
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:50.363
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9392
 • sortOrder: 5

Trombocytopeni (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • platetall større eller mindre enn 50
 • avvikende Hb og lpk
 • blødningstendens

Det forutsettes kontroll av tuberkulose hos fastlegen i ventetiden. Trombocyttall forutsettes oppgitt i primærhenvisning.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11114
 • sectionId: 9399
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:50.897
 • updatedDate: 2015-09-28T15:38:46.617
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9399
 • guidelineId: 1091
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:50.77
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:50.77
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9392
 • sortOrder: 6

Venøs blodpropptendens (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Vurdering av alvorlighet og fare for hendelse ut fra sykehistorie.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11115
 • sectionId: 9400
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:51.37
 • updatedDate: 2015-09-29T09:09:19.32
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9400
 • guidelineId: 1091
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:51.07
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:51.07
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9392
 • sortOrder: 7
 • sectionId: 9392
 • guidelineId: 1091
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:47.78
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:47.78
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin