Fagområdet barnesykdommer omfatter hele spekteret av tilstander og diagnoser i alderen 0 til 18 år. Den store variasjonen i størrelse, seksjonering og organisering av landets barne- og ungdomsavdelinger innebærer variasjon i hvilke tilstander barneleger og barneavdelinger tar hånd om. Barn som henvises til spesialist i barnesykdommer kan ha avklarte diagnoser, imidlertid henvises barn hyppigere for uavklarte tilstander. Henvisninger består gjerne av symptombeskrivelser, uten spesifikk mistanke om diagnose. Alle disse aspekter reflekteres i veilederens oppbygging og høye antall tilstander.

Spesielle forhold ved prioritering av barn

Sykdom og funksjonsnedsettelse i barneårene kan medføre store konsekvenser for livsløpet. I tillegg til komplikasjon av sykdommer direkte, kan tilstander påvirke utvikling i uheldig retning, i ytterste konsekvens irreversibelt. Barn skiller seg fra voksne ved at de er i konstant vekst, kontinuerlig på nytt sted i utviklingen mot å bli voksen. Prioritering innenfor fagområdet barnesykdommer må ta hensyn til at samme tilstand kan medføre ulik konsekvens ved ulik alder eller utviklingstrinn. Jo yngre barnet er, desto større betydning kan sykdom få for barnets framtidige utviklingsmuligheter.

Barns helsetilstand påvirker deres evne til å utvikle sosiale relasjoner, gjennomføre skolegang og får konsekvenser for deres psykiske utvikling. Videre kan helseproblem hos barn medføre negative ringvirkninger for foreldre og øvrig familie. I barneårene kan derfor mer enn 8-12 ukers ventetid være lenge, selv om sykdomstilstanden i seg selv ikke er livstruende eller av alvorlig karakter. Disse hensyn reflekteres i prioriteringsveilederen i form av relativt korte frister for helsehjelp.

Barn med medfødte misdannelser eller kroniske funksjonsforstyrrelser vil kunne ha behov for rask helsehjelp ved sykdommer som hos funksjonsfriske vil medføre et lite eller mindre medisinsk problem. Dette dreier seg for eksempel om uttørring ved gastroenteritt, manglende næringsinntak, feber og skade som gir blødningsfare. Prioriteringen vil i slike tilfeller være mer avhengig av grunntilstanden enn av selve sykdommen.

Dokumentasjon

 • sectionId: 3193
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-28T12:35:23.9
 • updatedDate: 2015-10-05T06:34:38.337
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Påvirker funksjonsevne og allmenntilstand. Ikke oppnådd symptomkontroll. Inkluderer barn med mistenkt kumelkallergi under 2 års alder (på grunn av risiko for næringssvikt).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Allergitesting, rådgivning og vurdering av behov for spesielle behandlingstilbud.
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • invalidiserende symptomer
 • veksthemning
 • problematisk nattesøvn

Øyeblikkelig hjelp ved anafylaktiske reaksjoner.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11029
 • sectionId: 9335
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:04.713
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:04.713
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Symptomkontroll, normal vekst og utvikling er en forutsetning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • familier som ikke mestrer situasjonen
 • kroniske problemer der det er behov for second opinion eller støtte til tiltak

Barn under 2 år med mistenkt kumelkallergi - se prioriteringsveilder for allergi - alvorlig.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11030
 • sectionId: 9335
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:03.48
 • updatedDate: 2015-10-06T10:30:52.163
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9335
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:03.193
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:03.193
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334

Anemi - alvorlig eller raskt fallende hemoglobin (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • arvelighet
 • etnisitet
 • komorbiditet
 • varighet
 • ledsagende symptomer

Ved Hb under 8 g/dl er fristen 2 uker.

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • annen cytopeni
 • påvirket allmenntilstand
 • mistanke om malign sykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11031
 • sectionId: 9336
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:05.083
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:05.083
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9336
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:03.9
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:03.9
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 1
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt behandling.
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • gjentatte anfall
 • anfallstype
 • utbredelse av anfall
 • lav alder
 • tap av ferdigheter

Øyeblikkelig hjelp ved mistanke om infantile spasmer og i kombinasjon med andre nevrologiske symptomer eller funn.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11032
 • sectionId: 9337
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:03.993
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:03.993
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Omfatter ikke ukomplisert vasovagalt-pregete synkoper.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arvelige arytmisyndromer
 • familiær sykehistorie på plutselig død
 • synkope under fysisk aktivitet
 • hyppige og alvorlige anfall

Ukompliserte vasovagale synkoper gir ikke rett til spesialisthelsetjenesten.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11033
 • sectionId: 9337
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:04.117
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:04.117
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Omfatter ikke ukompliserte feberkramper (i alderen 9 måneder til 6 år) eller ukompliserte og typiske affektanfall.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • hyppige og alvorlige anfall
 • lav alder

Øyeblikkelig hjelp ved livløshetsanfall (ALTE) / pustestans og mistanke om Münchausen by proxy.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11034
 • sectionId: 9337
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:04.547
 • updatedDate: 2015-10-06T11:20:49.793
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9337
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:03.867
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:03.867
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 2

Artritt (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • sterke smerter
 • feilstilling
 • funksjonstap
 • betydelig hevelse

Øyeblikkelig hjelp ved mistanke om bakteriell artritt og påvirket allmenntilstand.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11035
 • sectionId: 9338
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:04.967
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:04.967
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9338
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:04.577
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:04.577
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 3
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Barn under 2 år eller bruk av steorider i mer enn 2 år har rett til helsehjelp innen 12 uker.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11036
 • sectionId: 9339
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:05.013
 • updatedDate: 2015-09-29T08:57:22.08
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • usikker diagnose
 • grad av dyspné
 • anfallsfrekvens
 • behov for inhalasjoner
 • komplisert allergi
 • komorbide tilstander som gastroøsofageal refluks, tonsillehypertrofi og adenoide vegetasjoner

Praksis i henhold til GINA kriteriene.

Ved symptomer hyppigere enn hver 4. uke under pågående adekvat behandling er fristen 4 uker.

Alvorlig astma med daglige symptomer er fristen 1 uke.

Øyeblikkelig hjelp ved status asthmaticus.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11037
 • sectionId: 9339
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:05.46
 • updatedDate: 2015-09-28T08:57:16.803
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9339
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:06.277
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:06.277
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 4
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, ekko og eventuelt EKG.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om syndromer
 • alder

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • hjertesvikt
 • cyanotiske anfall
 • arytmier
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11038
 • sectionId: 9340
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:05.777
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:05.777
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Omfatter ikke bilyd under interkurrent sykdom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, ekko, eventuelt EKG og eventuelt behandling.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer som kan gi mistanke om hjertesykdom
 • grad og type symptom

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • symptomer på hjertesvikt
 • cyanotiske anfall
 • arytmi
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11039
 • sectionId: 9340
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:05.64
 • updatedDate: 2015-09-25T09:51:40.28
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Tilfeldig oppdaget bilyd uten symptom på hjertesykdom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • persisterende bilyd med organisk preg etter den interkurrente sykdommen (som ved barn eldre enn 1 år)

Øyeblikkelig hjelp ved mistanke om:

 • endokarditt
 • myokarditt
 • febris rheumatica
 • Kawasaki
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11040
 • sectionId: 9340
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:06.083
 • updatedDate: 2015-09-25T09:51:40.7
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, ekko og eventuelt EKG.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om syndromer
 • alder

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • hjertesvikt
 • cyanotiske anfall
 • arytmier
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11041
 • sectionId: 9340
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:09.817
 • updatedDate: 2015-09-25T09:51:40.117
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9340
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:05.677
 • updatedDate: 2015-09-28T07:27:02.287
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 5

Blødningstendens (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alvorlig blødningstendens, for eksempel med fall i Hb

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • slimhinneblødning (utover vanlig neseblødning)
 • cytopeni
 • mistanke om malign sykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11042
 • sectionId: 9341
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:08.83
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:08.83
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9341
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:10.1
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:10.1
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 6

Brystsmerter (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Sjelden uttrykk for alvorlig sykdom. Kardial årsak er uvanlig. Vanligste årsak er udiagnostisert astma og myalgier.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • familiehistorie med koronar sykdom i ung alder
 • tidligere operativt korrigert hjertefeil
 • kardiomyopati
 • gjennomgått onkologisk behandling

Øyeblikkelig hjelp ved EKG forandringer eller mistanke om organisk hjertesykdom (perikarditt, koronar anomali, gjennomgått Kawasaki, arytmier).

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11043
 • sectionId: 9342
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:09.48
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:09.48
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9342
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:09.08
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:09.08
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 7
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Hvis Raynaud fenomen, se systemisk bindevevssykdom/vaskulitter.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11044
 • sectionId: 9343
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:09.767
 • updatedDate: 2015-09-28T08:58:35.31
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • alder under 1 måned
 • andre symptomer på hjerte eller lungesykdom
 • hypercyanotiske anfall
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11045
 • sectionId: 9343
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:10.997
 • updatedDate: 2015-09-28T08:58:35.647
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9343
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:09.407
 • updatedDate: 2015-09-28T10:12:32.113
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 8

Hyperglykemi (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Uavklart hyperglykemi med behov for glukosebelastningstest.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arvelig disposisjon for diabetes/insulinresistens
 • lav alder
 • tilleggsfunn som hypo- eller hypertensjon

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • behov for oppstart av insulinbehandling
 • tørste
 • poly- og glukosuri
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11046
 • sectionId: 9344
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:11.507
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:11.507
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9344
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:10.183
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:10.183
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 9

Diaré - kronisk (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder under 1 år eller over 5 år
 • vekttap/vekststagnasjon
 • arv med tanke på gastrointestinal sykdom
 • blod/slim i avføringen og/eller patologiske blodprøver
 • symptomer på dårlig allmenntilstand
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11047
 • sectionId: 9345
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:10.573
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:10.573
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9345
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:10.403
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:10.403
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 10

Dyspné (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Oftest lunge/luftveier - se astma.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Øyeblikkelig hjelp ved nyoppstått alvorlig dyspné eller ved mistanke om kardial årsak (klinisk, røntgen eller lab funn).

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11048
 • sectionId: 9346
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:10.973
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:10.973
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9346
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:12.237
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:12.237
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 11

Dysuri/Pollakisuri (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • samtidig symptomer på dårlig allmenntilstand eller funksjonssvikt.

Se også polyuri.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11049
 • sectionId: 9347
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:11.697
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:11.697
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9347
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:11.29
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:11.29
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 12
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • lav alder
 • søvnproblemer
 • ernæringsproblemer
 • sekundærinfeksjoner
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11050
 • sectionId: 9348
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:13.31
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:13.31
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11051
 • sectionId: 9348
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:12.363
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:12.363
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9348
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:13.153
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:13.153
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 13

Ernæringsproblemer (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • lav alder
 • betydelig vekttap

Ved alder under 3 måneder er fristen 1 uke.

Øyeblikkelig hjelp ved kombinasjon av vekttap og symptomer på dårlig allmenntilstand.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11052
 • sectionId: 9349
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:12.737
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:12.737
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9349
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:12.647
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:12.647
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 14

Fysisk kapasitet - redusert (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Fallende kapasitet eller økende avvik sammenliknet med forventet fysisk kapasitet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • sannsynlig kardial årsak
 • betydelig nedsatt lungefunksjon
 • raskt progredierende tilstand
 • arv eller symptom på nevromuskulær sykdom
 • komorbiditet

Se også prioriteringsveilderen for kronisk utmattelsessyndrom/asteni.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11053
 • sectionId: 9350
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:12.857
 • updatedDate: 2015-09-29T09:04:03.773
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9350
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:14.133
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:14.133
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 15

Genital utflod, kløe, svie (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Hvis ikke tilfredsstillende behandlet i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om fremmedlegeme
 • alvorlige symptom
 • infeksjon som ikke responderer på vanlig behandling

Ved mistanke om overgrep vil sporsikring vanligvis være øyeblikkelig hjelp.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11054
 • sectionId: 9351
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:14.683
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:14.683
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9351
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:14.57
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:14.57
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 16

Glandelsvulst (veiledende frist 8 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Størrelse større enn 2 cm ved kjevevinkelen eller over 1,5 cm i lysken eller over 1 cm andre steder.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • rask vekst uten annen mistenkt årsak

Øyeblikkelig hjelp ved mistanke om malign sykdom og ved ledsagende symptomer eller funn.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11055
 • sectionId: 9352
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:14.047
 • updatedDate: 2015-09-29T09:07:24.89
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9352
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:13.64
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:13.64
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 17

Gynekomasti (ikke rett)

Utdypende forklaring på tilstand
Flertallet av pasientene utgjøres av spedbarnsgynekomasti, normal vekst av brystkjertel/bryst i spebarnsalder, rundt pubertet og ved fedme (pseudogynekomasti).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om svulst
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11056
 • sectionId: 9353
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:14.207
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:14.207
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9353
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:14.097
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:14.097
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 18
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyresykdom i familien
 • proteinuri
 • andre tilleggsfunn eller symptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11057
 • sectionId: 9354
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:14.733
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:14.733
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • proteinuri
 • andre funn/symptomer

Lettgradig/forbigående hematuri ved infeksjon, feber eller fysisk aktivitet gir ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11058
 • sectionId: 9354
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:16.28
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:16.28
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9354
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:14.927
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:40.773
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 20

Hjerte - forstørret på røntgen, uten symptomer (ikke rett)

Utdypende forklaring på tilstand
Gjelder generell hjerteforstørrelse på røntgen thorax uten avsnittsforstørrelse / endring av spesifikke strukturer (atrier/aorta).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • unormal hjertefasong
 • spesiell hjerteforstørrelse
 • betydelig forstørret hjerte ("vegg til vegg hjerte")

Øyeblikkelig hjelp ved symptomer som indikerer hjertesykdom eller ved familiær forekomst / genetisk disposisjon for kardiomyopati.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11059
 • sectionId: 9355
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:15.44
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:15.44
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9355
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:15.61
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:41.6
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 21

Hjerterytmeforstyrrelser (veiledende frist 8 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Omfatter ikke palpitasjoner alene uten ledsagende symptomer. Omfatter ikke tilfeldig påviste ventrikulære eller supraventrikulære ekstrasystoler hos ellers friske barn eldre enn 3 måneder. Disse gis ikke rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arvelige forhold
 • familiehistorie med brå hjertedød
 • hyppige anfall
 • medfødte hjertefeil
 • alder under 2 uker

Øyeblikkelig hjelp ved alvorlige symptomer som for eksempel mistanke om kardial synkope, hjertesvikt og ved anfall som ikke går over.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11060
 • sectionId: 9356
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:15.94
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:15.94
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9356
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:15.813
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:41.677
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 22
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tilleggssymptomer som morgenhodepine, nakkestivhet, feber og kvalme

Øyeblikkelig hjelp ved nevrologiske utfall.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11061
 • sectionId: 9357
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:16.737
 • updatedDate: 2015-09-28T14:59:21.297
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Over 6 måneders varighet og mer enn 4 anfall per måned uten tilleggssymptomer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • stort skolefravær
 • reduserte skoleprestasjoner
 • nevrologiske tilleggssymptomer under anfall

Mindre enn 4 anfall per måned gir som hovedregel ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Øyeblikkelig hjelp ved nevrologiske tilleggssymptomer mellom anfall.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11062
 • sectionId: 9357
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:17.987
 • updatedDate: 2015-09-28T15:00:08.757
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9357
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:16.637
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:41.643
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 23

Hofteluksasjon/dysplasi - mistanke (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Ved mange sykehus skal pasientene henvises til ortoped.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Ved alder under 3 måneder er fristen 1 uke, jf. prioriteringsveileder i ortopedi.

Øyeblikkelig hjelp ved alder under 1 måned.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11063
 • sectionId: 9358
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:17.483
 • updatedDate: 2015-09-28T15:11:26.61
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9358
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:17.367
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:41.293
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 24

Hydronefrose (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alvorlig og raskt økende hydronefrose
 • lav alder
 • hypertensjon
 • redusert nyrefunksjon

For nyfødte og/eller bilateral hydronefrose er fristen 4 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11064
 • sectionId: 9359
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:19.09
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:19.09
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9359
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:17.6
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:41.357
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 25

Hypertensjon - asymptomatisk (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • proteinuri
 • grad av hypertensjon

Ved mistanke om koarktasjon av aorta er fristen 4 uker.

Øyeblikkelig hjelp ved symptomer.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11065
 • sectionId: 9360
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:19.647
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:19.647
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9360
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:18.17
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:42.343
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 26

Hypofyse- og/eller binyrebarksvikt (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grunntilstand
 • kliniske funn

Øyeblikkelig hjelp ved påvirket allmenntilstand.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11066
 • sectionId: 9361
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:20.35
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:20.35
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9361
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:20.21
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:43.257
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 27

Høyvokst (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Forventet slutthøyde betydelig utover gjennomsnittlig foreldrehøyde.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder nær pubertet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11067
 • sectionId: 9362
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:19.577
 • updatedDate: 2015-09-29T15:03:01.397
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9362
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:19.767
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:41.967
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 28
Utdypende forklaring på tilstand
Inkluderer mistanke om tuberkulose, hiv eller hepatitt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om smitteførende sykdom
 • påvirket allmenntilstand
 • fokale symptomer eller funn

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • progredirerende alvorlig forløp
 • klinikk forenlig med aids
 • annen alvorlig tilleggssykdom
 • høy smitterisiko
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11068
 • sectionId: 9363
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:21.547
 • updatedDate: 2015-09-28T15:15:53.427
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Innbefatter vanligvis ikke hyppige øvre luftveisinfeksjoner eller cystitter.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • høy alvorlighetsgrad
 • atypiske / invasive bakterielle infeksjoner
 • hyppighet
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11069
 • sectionId: 9363
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:20.323
 • updatedDate: 2015-09-28T15:22:49.087
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9363
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:20.36
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:41.95
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 29
Utdypende forklaring på tilstand
Sannsynlig familiær disposisjon. Aktuell høyde mindre enn 2,5 percentilen, men normal tilvekst.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • krysset to lengdepercentiler etter første leveår
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11070
 • sectionId: 9364
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:20.997
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:20.997
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Ikke mistanke om familiær kortvoksthet. Krysser 2 percentiler etter 1 års alder. Aktuell høyde under 2,5 percentilen og tilvekst under 25 percentilen.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • meget lav forventet slutthøyde
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11071
 • sectionId: 9364
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:21.123
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:21.123
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9364
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:22.237
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:43.58
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 30

Kraniosynostose (veiledende frist 6 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • lav alder (under 12 uker)

Øyeblikkelig hjelp ved mistanke om økt intrakranielt trykk.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11072
 • sectionId: 9365
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:21.7
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:21.7
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9365
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:21.893
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:41.207
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 31
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • kliniske funn som artritt eller patologiske funn
 • skolefravær og betydelige psykososiale komplikasjoner

Ved subakutt ledd og muskelsmerte er fristen 4 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11073
 • sectionId: 9366
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:22.747
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:22.747
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Omfatter typiske "voksesmerter".
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Mistanke om annen sykdom som utløsende for voksesmerter kan gi rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11074
 • sectionId: 9366
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:22.843
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:22.843
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9366
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:23.673
 • updatedDate: 2015-10-05T06:39:04.327
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 32

Kronisk utmattelsessyndrom/asteni (veiledende frist 8 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Må tilfredsstille diagnostiske krav til ME.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • patologi ved blodprøver
 • EKG forandringer
 • somatiske og psykiatriske funn som tilsier annen sykdom
 • grad av nedsatt funksjonsevne
 • høyt skolefravær
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11075
 • sectionId: 9367
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:23.613
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:23.613
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9367
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:24.57
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:40.82
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 33

Kvalme/oppkast - vedvarende eller residiverende (veiledende frist 8 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Lettere funksjonelle plager uten andre symptomer gir ikke rett til vurdering av spesialisthelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • redusert vekt/vekst
 • lav alder (under 6 måneder)

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • kliniske tegn på alvorlig uttørring
 • blodig oppkast
 • mistanke om pylorusstenose
 • mistanke om økt intracranialt trykk
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11076
 • sectionId: 9368
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:25.327
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:25.327
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9368
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:23.793
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:41.487
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 34

Magesmerter - vedvarende eller residiverende (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Kroniske smerter. Omfatter ikke magesmerter med liten påvirkning av funksjonsevnen og uten progresjon i tilstanden.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • lav alder
 • vekttap
 • redusert allmenntilstand
 • patologiske blodprøver
 • stort skolefravær

Lette til moderate funksjonelle magesmerter gir ikke rett til vurdering i spesialisthelsetjenesten.

Øyeblikkelig hjelp ved mistanke om akutt abdomen og ved ikterus.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11077
 • sectionId: 9369
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:25.977
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:25.977
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9369
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:24.477
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:40.883
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 35

Makrocefali - stort hode (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • rask og økende vekst i forhold til percentilskjema

Øyeblikkelig hjelp ved ledsagende symptomer og/eller funn.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11078
 • sectionId: 9370
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:25.35
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:25.35
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9370
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:25.52
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:41.487
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 36

Mikrocefali i spedbarnsalder (veiledende frist 8 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Før vanlig alder for lukning av suturer og fontanelle.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • lav alder
 • symptomer eller funn på nevrologisk sykdom
 • avflatende tilvekst i percentilskjema

Se også prioriteringsveileder for kraniosynostose.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11079
 • sectionId: 9371
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:26.13
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:26.13
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9371
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:27.387
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:42.137
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 38

Mikropenis (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • dårlig tilvekst
 • tegn til hypofysesvikt eller annen endrokrin sykdom

Øyeblikkelig hjelp ved samtidig hypoglykemi.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11080
 • sectionId: 9372
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:27.117
 • updatedDate: 2015-09-28T15:23:57.687
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9372
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:26.717
 • updatedDate: 2015-09-28T15:25:49.29
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 39

Nefrocalcinose/urinveisstein (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Kortere frist ved redusert nyrefunksjon.

Øyeblikkelig hjelp ved nyre- eller ureterstein med smerter, og ved hydronefrose.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11081
 • sectionId: 9373
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:27.597
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:27.597
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9373
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:28.85
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:41.887
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 40

Nevromuskulær sykdom (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • progresjon av symptomer
 • kjent arv
 • lav alder (under 1 år)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11082
 • sectionId: 9374
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:28.7
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:28.7
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9374
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:29.657
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:42.183
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 41

Nyrefunksjon - redusert (veiledende frist 2 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • hypertensjon
 • hematuri

Øyeblikkelig hjelp ved proteinuri.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11083
 • sectionId: 9375
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:29.223
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:29.223
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9375
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:30.46
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:42.057
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 42
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11084
 • sectionId: 9376
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:30.04
 • updatedDate: 2015-09-28T10:13:57.883
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Klinisk undersøkelse inklusive prøver og rådgivning.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • lav alder
 • sen mekoniumavgang
 • dårlig trivsel
 • mistanke om nevromuskulær sykdom
 • mistanke om allergi eller cøliaki
 • spisevansker
 • vekststagnasjon
 • grad av påvirkning av sosial funksjon, eventuelt skolefravær

Vurder å ikke gi rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten med tilbakemelding til fastlege dersom det ikke er prøvd mykgjørende behandling i primærhelsetjenesten og barnet ellers virker somatisk frisk.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11085
 • sectionId: 9376
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:30.473
 • updatedDate: 2015-09-28T10:13:58.543
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9376
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:31.29
 • updatedDate: 2015-09-25T09:54:49.547
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 43

Overvekt - sykelig (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Sykelig overvekt med KMI større eller lik 30. Overvekt uten komplikasjoner gis ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • organpåvirkning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11086
 • sectionId: 9377
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:31.303
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:31.303
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9377
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:30.8
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:42.15
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 44

Polyuri (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • elektrolyttforstyrrelser
 • nedsatt allmenntilstand
 • hjernetrykksymptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11087
 • sectionId: 9378
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:31.797
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:31.797
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9378
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:31.973
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:42.43
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 45

Proteinuri (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • nedsatt nyrefunksjon
 • hypertensjon
 • hematuri
 • ødemer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11088
 • sectionId: 9379
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:34.097
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:34.097
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9379
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:33.957
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:42.043
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 46
Utdypende forklaring på tilstand
Gutter under 9 år. Jenter under 8 år.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder langt under grensen for pubertet
 • tegn til alvorlig sykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11089
 • sectionId: 9380
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:33.553
 • updatedDate: 2015-09-28T10:16:08.933
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Gutter over 14,5 år. Jenter over 13,5 år.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tegn til alvorlig sykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11090
 • sectionId: 9380
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:35.89
 • updatedDate: 2015-09-28T15:33:42.497
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9380
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:34.807
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:42.493
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 47

Rakitt - mistanke (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • betydelige smerter
 • uttalte røntgenfunn
 • tegn til malabsorpsjon
 • nyresvikt
 • fosfatmangel

Øyeblikkelig hjelp ved hypokalsemi.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11091
 • sectionId: 9381
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:35.607
 • updatedDate: 2015-09-29T09:07:53.107
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9381
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:35.483
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:42.263
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 48

Stridor (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Kortere frist ved alder under 1 år.

Øyeblikkelig hjelp ved symptomer på dårlig allmenntilstand.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11092
 • sectionId: 9382
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:36.153
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:36.153
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9382
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:36.027
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:42.123
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 49

Systemisk bindevevssykdom/vaskulitt (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Øyeblikkelig hjelp ved alvorlig organmanifestasjon for eksempel CNS, nyre eller ved alvorlig cytopeni og ved mistanke om dermatomysositt, SLE, MCTD.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11093
 • sectionId: 9383
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:38.437
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:38.437
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9383
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:37.227
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:42.767
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 50

Søvnforstyrrelser (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Innbefatter utredning av søvnapné, sentral apné og syndromer. Polysomnografi.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om alvorlig søvnapnésyndrom
 • mistanke om alvorlige sentral søvnapné
 • komorbide tilstander som forverres av søvnforstyrrelse

Parasomnitilstander gis som hovedregel ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Komplekse parasomnitilstander hos pasienter behandlet i psykisk helsevern gir rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11094
 • sectionId: 9384
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:37.897
 • updatedDate: 2015-09-28T15:34:54.383
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9384
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:38.07
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:42.817
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 51
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Øyeblikkelig hjelp ved uttalte symptomer som for eksempel kardial eller nevrologisk påvirkning.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11095
 • sectionId: 9385
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:38.77
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:38.77
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • uttalte symptomer
 • biokjemisk åpenbar hypotyreose

Øyeblikkelig hjelp ved neonatal hypotyreose.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11096
 • sectionId: 9385
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:40.29
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:40.29
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9385
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:38.947
 • updatedDate: 2015-10-05T06:49:20.757
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 52
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes insipidus
 • polyuri
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11097
 • sectionId: 9386
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:41.527
 • updatedDate: 2015-09-28T07:36:05.667
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt uroterapeut.
Veiledende frist for start behandling
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes insipidus
 • polyuri
 • høy alder
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11098
 • sectionId: 9386
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:40.607
 • updatedDate: 2015-09-25T09:56:16.367
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11099
 • sectionId: 9386
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:42.507
 • updatedDate: 2015-09-25T09:56:16.62
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Alarmmatte og DDVAP skal være forsøkt før henvisning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • polyuri
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes mellitus
 • diabetes insipidus
 • alder
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11100
 • sectionId: 9386
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:41.57
 • updatedDate: 2015-09-28T07:36:06.273
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9386
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:41.227
 • updatedDate: 2015-09-28T10:17:05.103
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 53
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning inkludert ultralyd av urinveier og uroflowmetri.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • kombinasjon med persisterende urininkontinens på dagtid
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11101
 • sectionId: 9387
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:42.303
 • updatedDate: 2015-09-28T10:17:34.977
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Omfatter ikke ukomplisert urinveisinfeksjon med normal ultralyd av urinveiene.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning inkludert ultralyd av urinveier.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • lav alder
 • gjentatte pyelonefritter
 • arv med hensyn til medfødt urinveismisdannelse
 • påvist urinveispatologi
 • andre mikrober enn E.coli.

Øyeblikkelig hjelp ved akutt pyelonefritt hos barn under 1 år og/eller alvorlig forløp.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11102
 • sectionId: 9387
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:42.827
 • updatedDate: 2015-09-28T10:17:36.01
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9387
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:42.13
 • updatedDate: 2015-09-25T09:56:00.233
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 54

Utviklingsavvik - psykomotorisk (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Se også prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • lav alder
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11103
 • sectionId: 9388
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:44.467
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:44.467
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9388
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:44.36
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:43.147
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 55

Vektstagnasjon/vekttap (veiledende frist 8 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Avflatet vektkurve - krysset 2 percentiler.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder under 1 år
 • diaré
 • magesmerter
 • nedsatt allmenntilstand
 • patologiske cøliaki- eller stoffskifteprøver

Øyeblikkelig hjelp ved tydelig påvirket allmenntilstand/dehydrering.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11104
 • sectionId: 9389
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:46.793
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:46.793
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9389
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:45.28
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:42.863
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 56

Hemangiom - barn under 1 år (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Hemangiomer over 1,5 cm, i ansikt eller områder med risiko for blødning, eller ved funksjonsfortyrrelser.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt behandling.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • rask vekst
 • lav alder
 • ulcerasjoner
 • sekundære infeksjoner
 • risiko for betydelig funksjonsnedsettelse
 • hjertesvikt

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • manifest hjertesvikt
 • risiko for indre blødninger
 • alvorlige systemiske komplikasjoner
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11105
 • sectionId: 9390
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:46.583
 • updatedDate: 2015-10-06T10:36:49.267
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9390
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:47.853
 • updatedDate: 2015-10-06T10:36:36.407
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 19

Matvareintoleranse/cøliaci - mistanke om (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • vektstagnasjon
 • skolefravær
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11106
 • sectionId: 9391
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:49.023
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:49.023
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9391
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:48.897
 • updatedDate: 2015-09-25T09:46:41.55
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9334
 • sortOrder: 37
 • sectionId: 9334
 • guidelineId: 1090
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:02.81
 • updatedDate: 2015-09-25T09:47:00.18
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb