Det er som regel pediatere som foretar primærvurderingen av barn, også om det er behov for kirurgisk behandling (eksempelvis ved hematuri, cystitt, hypertensjon, urininkontinens, redusert nyrefunksjon, kvalme, oppkast eller diaré). De fleste pasienter som behandles ved kirurgiske avdelinger vil være internhenvist og allerede rettighetsvurdert ved pediatriske avdelinger.

Prioriteringsveilederen for barnekirurgi er et supplement til prioriteringsveilederen for barnesykdommer.

Prioriteringsveilederen omfatter tilstander som kan kreve elektiv kirurgi i barnealder både på avdelinger for barnekirurgi og andre kirurgiske avdelinger.

I hovedsak er det generelle kirurger, gastrokirurger, urologer og plastikkirurger som henviser og utfører kirurgi på barn. Dette gjelder tilstander som for eksempel orchiopexi, appendectomi, radikal operasjon for lyskebrokk og kirurgi for testisretensjon.

 • sectionId: 3271
 • guidelineId: 1089
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-03-05T09:37:44.097
 • updatedDate: 2015-10-05T06:33:43.507
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb

Anorectale lidelser/obstipasjon/analfissur/rectalprolaps i fremre anus (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Tilstandsgruppen inneholder tilstander med svært ulik alvorlighet og ulik grad av nytte av kirurgisk behandling. For eksempel vil obstipasjon ha liten nytte, mens anorectalmisdannelse vanligvis har stor nytte av helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graden av obstipasjon og/eller inkontinens
 • pasientens alder
 • smerter
 • relaterte organlidelser eller infeksjoner
 • eventuelle tilleggslidelser
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11017
 • sectionId: 9324
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:58:55.78
 • updatedDate: 2015-09-29T15:19:24.083
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9324
 • guidelineId: 1089
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:58:55.837
 • updatedDate: 2015-09-24T08:58:55.837
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9323
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • balanitis xerotica obliterans
 • alvorligere fimose og eventuelt meatusstenose
 • ledsagende infeksjonstilstander
 • grad av psykisk belastning
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11018
 • sectionId: 9325
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:58:58.41
 • updatedDate: 2015-09-25T09:44:37.193
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Gjelder ikke fysiologisk trang forhud.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Vurdering av behov for operativ behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • balanitis xerotica obliterans
 • alvorligere fimose og eventuelt meatusstenose
 • ledsagende infeksjonstilstander
 • grad av psykisk belastning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11019
 • sectionId: 9325
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:58:58.533
 • updatedDate: 2015-09-25T09:44:37.147
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9325
 • guidelineId: 1089
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:58:58.34
 • updatedDate: 2015-09-25T09:44:43.21
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9323
 • sortOrder: 1

Følgetilstander av medfødte misdannelser (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Stygge arr, inkontinens, diverse gastrointestinale plager. Diagnosegruppen inneholder svært ulike lidelser med ulik nytte av helsehjelpen.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av plager (fra skjemmende små arr til alvorlig affisert)
 • næringsinntak og påvirkning av viktige organfunksjoner
 • økende alder kan gi større plager
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11020
 • sectionId: 9326
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:58:59.923
 • updatedDate: 2015-09-24T08:58:59.923
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9326
 • guidelineId: 1089
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:58:59.797
 • updatedDate: 2015-09-24T08:58:59.797
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9323
 • sortOrder: 2
Utdypende forklaring på tilstand
Inneholder prenatalt diagnostisert hydronefrose/hydroureter og postnatalt diagnostisert hydronefrose/hydroureter.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • redusert nyrefunksjon
 • alder
 • grad av hydronefrose
 • nyrefunksjon
 • ledsagende sykdommer som hypertensjon
 • kliniske symptomer
 • smerter og infeksjon
 • betydelige symptomer

Øyeblikkelig hjelp ved betydelige symptomer i form av vannlatingsbesvær eller smerter.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11021
 • sectionId: 9327
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:58:59.09
 • updatedDate: 2015-09-24T08:58:59.09
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Innholder prenatalt diagnostisert hydronefrose/hydroureter og postnatalt diagnostisert hydronefrose/hydroureter.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • redusert nyrefunksjon
 • alder
 • grad av hydronefrose
 • nyrefunksjon
 • ledsagende sykdommer som hypertensjon
 • kliniske symptomer
 • smerter og infeksjon

Øyeblikkelig hjelp ved betydelige symptomer i form av vannlatingsbesvær eller smerter.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11022
 • sectionId: 9327
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:58:58.917
 • updatedDate: 2015-09-24T08:58:58.917
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9327
 • guidelineId: 1089
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:00.08
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:00.08
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9323
 • sortOrder: 3

Hypospadi og genitale anomalier (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Nyfødte med intersex-problematikk skal ha øyeblikkelig hjelp og omhandles ikke her.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graden av hypospadi/genitale anomalier
 • ledsagende meatusstenose
 • manglende testikler
 • grad av psykisk belastning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11023
 • sectionId: 9328
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:01.237
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:01.237
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9328
 • guidelineId: 1089
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:58:59.123
 • updatedDate: 2015-09-24T08:58:59.123
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9323
 • sortOrder: 4

Lyskebrokk uten inkarserasjon (veiledende frist 20 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Lyskebrokk med inkarserasjon skal ha øyeblikkelig hjelp og behandles ikke her.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
20 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • kjønn
 • barnets generelle helsetilstand
 • grad av psykisk belastning

Øyeblikkelig hjelp vurderes ved prematuritet som vil influere på tendens til inkarserasjon.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11024
 • sectionId: 9329
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:00.587
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:00.587
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9329
 • guidelineId: 1089
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:00.183
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:00.183
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9323
 • sortOrder: 5

Navlebrokk - barn over 2 år (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • spesielt stor navlebrokk
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11025
 • sectionId: 9330
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:00.567
 • updatedDate: 2015-10-06T10:13:30.223
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9330
 • guidelineId: 1089
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:00.47
 • updatedDate: 2015-10-06T10:06:58.407
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9323
 • sortOrder: 6

Testikkelretensjon - barn under 18 måneder (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • smerter relatert til tilstanden
 • andre ledsagende sykdommer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11026
 • sectionId: 9331
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:01.163
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:01.163
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9331
 • guidelineId: 1089
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:02.147
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:02.147
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9323
 • sortOrder: 7

Urininkontinens som omfatter daginkontinens - barn over 6 år (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Tilstanden krever primær pediatrisk utredning. Slik utredning vil identifisere eventuell indikasjon for behov for kirurgisk utredning hos barn over 6 år.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • pasientens øvrige psykiske tilstand
 • alder
 • grad av symptomer
 • type symptomer
 • ledsagende urinveisinfeksjoner
 • somatisk tilstand
 • grunnlidelse
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11027
 • sectionId: 9332
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:02.013
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:02.013
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9332
 • guidelineId: 1089
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:02.167
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:02.167
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9323
 • sortOrder: 8

Vesicoureteral reflux mer enn grad II (veiledende frist 16 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Ved vesicoureteral reflux grad I til II uten residiverende infeksjoner er utredning for kirurgi ikke nødvendig.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • familieanamnese
 • infeksjonsfrekvens
 • redusert nyrefunksjon og nyresykdom
 • hypertensjon
 • alder
 • ledsagende sykdommer

Kirurgi er sjelden aktuell behandling for vesicoureteral reflux og gis ikke høy prioritet.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11028
 • sectionId: 9333
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:03.817
 • updatedDate: 2015-09-29T08:34:33.507
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9333
 • guidelineId: 1089
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:02.603
 • updatedDate: 2015-09-24T08:59:02.603
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9323
 • sortOrder: 9
 • sectionId: 9323
 • guidelineId: 1089
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:58:55.493
 • updatedDate: 2015-09-24T08:58:55.493
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin