Personvernsrelger

Versjon 1.0 – 23.12.2016

Personvernregler

.
Fastlegeportalen er en plattform for samhandling mellom leger, psykologer, tannleger og spesialisthelsetjenesten. Tjenestetilbudet i fastlegeportalen.no er stadig under utvikling for kontinuerlig forbedring og nye tjenester.  Den gir deg mulighet til å søke informasjon, kommunisere med andre kollegaer eller dele for eksempel kontaktinformasjon som direkte telefon(reservert innhold), åpningstider og uprioritert ventetid m.m.

Ikke-sensitiv kommunikasjonsplattform

I den grad brukere i fastlegeportalen har skriveadgang i fastlegeportalen, plikter de å på se at sensitiv informasjon ikke forekommer. 

I personvernreglene finner du informasjon om følgende:

Hvilken tilgang til informasjon har fastlegeportalen.no

 • Hvilken informasjon som samles inn, og hvorfor fastlegeportalen.no innhenter informasjonen
 • Hvordan informasjonen benyttes
 • Hvilke valgmuligheter fastlegeportalen.no tilbyr, herunder hvordan du får tilgang til og kan oppdatere gitt informasjon

Informasjon som fastlegeportalen.no allerede har tilgang til:

Adresseregisteret til Norsk helsenett er full integrert i fastlegeportalen.no i en separat, og sikker database(SSL). Informasjon om deg og din virksomhet brukes til å verifisere identitet når dere logger inn. Koblingen mot Norsk helsenett sikrer at innholdet i fastlegeportalen.no er kontinuerlig oppdatert ved evt. fremtidige endringer i Norsk helsenett.

Hvordan håndteres innsamlet Informasjon:

Informasjonen håndteres på følgende måter:

Informasjon som oppgis til fastlegeportalen.no når virksomheten oppretter egen konto:

Adgang til reservert innhold krever at den som oppretter konto i fastlegeportalen.no er offentlig registrert helsepersonell. I forbindelse med registreringen bes det om å oppgi personopplysninger, som for eksempel navn, e­postadresse og telefonnummer. Hvis du velger å ikke opprette din konto via Norsk helsenett, trenger vi i tillegg informasjon om HerID, HPR og fødselsdato.

Informasjon som oppgis ved bruk av tjenestene til fastlegeportalen:

Logg over uprioritert ventetid, åpningstider eller planlagt fravær som ferie og permisjon lagres på din /din bedrifts konto og er tilgjengelig kun for deg /administrator i din bedrift.

no mottar informasjon når du benytter nettstedet. Følgende informasjon kan være aktuelle for den kontinuerlige forbedring av tilbudet. For eksempel;

 • SMS-aktivitet: forbindelse med bruk av SMS registerets SMS trafikken hos vår SMS leverandør (for tiden sveve.no ).
 • Enhetsinformasjon:no benytter Google Analytics som måleverktøy for måling av besøksstatistikken. Statistikken gir informasjon om antall besøk og om dette skjer via pc eller mobile enheter. Vennligst se Googles Personvernregler.
 • Logginformasjon: Det blir ikke lagret aktivitetslogg for fastlegeportalen.no utover det brukerne selv noterer i bedriftens konto.
 • Informasjonskapsler og lignende teknologier: Vi bruker informasjonskapsler for å bedre brukeropplevelsen. Informasjonskapslene lagres kun på nettleser i din egen enhet. På den måten husker den enkelte nettleser tidligere valg som er gjort og som resulterer i at bruk av portalen oppleves som mer effektiv.  

Slik benyttes informasjonen

Informasjonen som samles inn benyttes til å levere, vedlikeholde, beskytte, forbedre og videreutvikle eksisterende og nye tjenestene i Fastlegeportalen. Formålet er å bedre samhandling mellom helsepersonell og forenkle hverdagen for den enkelte fastlege/helsepersonell. Informasjonen benyttes ikke til å gi deg tilpasset innhold som for eksempel mer relevante søkeresultater eller annonser.

Tilgang til og oppdatering av personopplysninger

Målet er at fastlegeportalen.no skal gi deg tilgang til dine egne personopplysninger ved bruk av nettstedets tjenester. Hvis opplysningene er uriktige, vil fastlegeportalen.no så langt det er mulig gi alternativer for å oppdatering av informasjonen eller slette dem – med mindre informasjonen må bestå for legitime forretningsmessige eller juridiske formål. Ved en eventuell endring eller oppdatering av enkelte personopplysninger, vil man få spørsmål om å bekrefte bruker-identiteten før endringen gjennomføres. Det gjelder særlig ved endring av mobiltelefonnummer for å gi større sikkerhet til den enkelte bruker.

Informasjon som fastlegeportalen.no deler med 

Fastlegeportalen.no deler ikke personopplysninger med bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner utenfor Google, Norsk Helsenett og din egen bedrift/organisasjon med unntak av under følgende omstendigheter:

 • Google: Ved innlogging via Google login, er det én-veis kommunikasjon fra Google til fastlegeportalen.no. Ingen annen informasjon går fra fastlegeportalen.no til I tillegg benyttes Google Analytics som programvare for besøksstatistikk.
 • Norsk Helsenett: Informasjonsutveksling med Norsk helsenett er én-veis kommunikasjon fra Norsk helsenett til fastlegeportalen.no. Det sendes ingen informasjon tilbake til Norsk Helsenett.
 • Din bedrift/organisasjon: Mange fastleger overlater håndtering av ventetider og planlagte oppgaver til kontorpersonell, derfor har fastlegeportalen.no valgt å opprette mulighet for en «superbruker» for hver bedrift/legekontor slik at superbrukeren kan oppdatere Kalender og åpningstider for alle leger som arbeider i den samme organisasjon. En superbruker konto opprettes automatisk når bedriften aktiverer sin konto via Norsk helsenett. Ved bruk av Google login, må det opprettes manuell.

Domeneadministratorer

Hvis en domeneadministrator administrerer kontoen på dine vegne, har domeneadministratoren og andre aktører som leverer brukerstøtte til fastlegeportalen.no, tilgang til informasjonen i firmaets konto hos fastlegeportalen.no. Domeneadministratoren kan ha mulighet til å gjøre følgende:

 • suspendere eller opphøre kontotilgang
 • få tilgang til eller hente fram informasjon som lagres som en del av din konto
 • innhente kontoinformasjonen for å oppfylle gjeldende lover, bestemmelser, juridiske prosesser eller etterkomme forespørsler fra myndighetene
 • begrense muligheter til å slette eller redigere informasjon eller personverninnstillinger

For ekstern behandling

Fastlegeportalen.no kan oppgi personopplysninger til tilknyttede partnere og andre pålitelige bedrifter eller personer som behandler opplysningene for fastlegeportalen.no, og i samsvar med personvernreglene og eventuelle andre tiltak for taushetsplikt og sikkerhet som er aktuelle.

Av juridiske årsaker

Fastlegeportalen.no deler personopplysninger med bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner utenfor fastlegeportalen hvis man i god tro mener at tilgang, bruk, oppbevaring eller videreformidling av informasjonen med rimelighet er nødvendig av følgende årsaker:

 • oppfylle gjeldende lover, bestemmelser eller juridiske prosesser eller etterkomme forespørsler fra myndighetene
 • håndheve vilkårene, herunder granskning av potensielle brudd
 • oppdage, forebygge eller på andre måte håndtere svindel, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer, beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til fastlegeportalen, våre brukere og offentligheten mot skade, som påkrevd eller tillatt i henhold til lov

Av andre årsaker

Det kan hende at fastlegeportalen.no deler informasjon som ikke er personlig identifiserende, offentlig og med samarbeidspartnerne, for eksempel utgivere, annonsører eller tilknyttede nettsteder. Et eksempel på informasjon som kan deles offentlig, er informasjon som viser trender for den generelle bruken av tjenestene våre.

Hvis fastlegeportalen A/S blir involvert i en fusjon, et oppkjøp eller andre former for salg, vil alle personopplysninger ivaretas og sikres at de forblir konfidensielle. Brukere som berøres av endringene, blir varslet før personopplysninger blir overført eller underlagt andre personvernregler.

Informasjonssikkerhet

Datasikkerhet har stort fokus og det legges betydelig ressurser i å beskytte fastlegeportalen.no og brukerne mot uautorisert tilgang og uautorisert endring, formidling eller ødeleggelse av informasjon. Konkret handler dette om følgende:

 • Flere av tjenestene krypteres ved bruk av SSL
 • Det tilbys å benytte Google login som innebær 2­-trinns bekreftelse når du får tilgang via din Google­konto
 • Alle med Google-konto kan opprette konto i fastlegeportalen.no, men uten gyldig verifisering av HPR, HerID og fødselsdato er tilgangen begrenset på samme nivå som besøkere uten konto.

Når gjelder denne personvernerklæringen?

Personvernreglene våre gjelder for alle tjenester som tilbys av fastlegeportalen.no og partnerne. 

Endringer

Personvernreglene i norsk offentlig sektor endres til tider på grunn av lovendring eller på grunn av den teknologiske utvikling. Personvernets rettigheter vil ikke innskrenkes etter eventuelle nye retningslinjer uten at fastlegeportalen.no  har mottatt uttrykkelig samtykke fra den enkelte bruker.

Alle endringer i retningslinjene legges ut på nettstedet, og hvis endringene er betydelige, legges det ut et mer iøynefallende varsel (for enkelte tjenester sendes det varsel via e­post). I tillegg vil den tidligere versjoner av personvernreglene oppbevares i et arkiv, som den enkelte bruker har tilgang til.