Vårmøte 2020 - AVLYST pga COVID-19


Dato:
13.03.20-14.03.20
Sted:
Quality Hotel – Sarpsborg
FLP Kursnr:
15955
Antall timer:
14
Dnlf Kursnr:
SAK2020000169
Ledige plasser:
Påmelding er ikke åpnet ennå
Påmeldingsfrist:
Arrangør:
Fag- Og Kompetanseavdeling Sø

iCal / Outlook Google
Laster kart ....

 

AVLYST pga Corona virus 

 

 

På grunn av coronavirus-situasjonen, og de overordnede smittevernhensyn, ser vi oss dessverre nødt til å avlyse vårmøte som skulle vært arrangert fredag 13. og lørdag 14. mars 2020.

Vi velger å vise ekstra aktsomhet og følge «føre-var»-prinsippet. Vi forholder oss til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, som blant annet innebærer å vurdere nødvendigheten ved større arrangementer.

 

Vi er veldig lei oss for dette, og beklager så mye de ulemper dette måtte medføre for dere.

Vi ønsker å gjennomføre vårmøte for leger med det samme programmet når forholdene tillater det. Jeg tar kontakt igjen.

 

Ta kontakt med undertegnede på tlf 993 87 144 dersom du har noen spørsmål.

—————————–

 

Velkommen til det 16. vårmøte – 13. og 14. mars!

Kurset er godkjent med 14 valgfrie kurspoeng i allmennmedisin til etter- og videreutdanning.

Vårmøte er en viktig arena der sykehusleger, fastleger, kommuneleger og avtalespesialister møtes.
Det er fokus på felles kunnskap, samhandling, koordinering og nyheter. Det blir både faglige foredrag og praktiske stasjoner.

Vi har mange spennende temaer og foredragsholdere på vårmøte 2020.
Blant foreleserne kan vi nevne professor Bjarne Hansen fra Haukeland Universitetssykehus. Han skal snakke om metoden han har utviklet sammen med Gerd Kvale, Bergen 4-day-Treatment (B4DT). En effektiv behandling av angstlidelser. Hørt blant annet på Lindmo høsten 2010.

Motiverende intervju settes på dagsorden, og vil også inngå som en del av workshop-ene på lørdag.
I tillegg til dette vil det være medarbeidere fra sykehuset, fastleger og andre eksterne som vil stå for programmet.

Praktisk informasjon:
– Gjennomføres på Quality Hotel Sarpsborg
– Påmeldingi fastlegeportalen
– Kursavgift kr. 1800,-, faktura sendes i posten
– Vårmøte for helsesekretærer/sekretærer går parallelt samme sted fredag 13. mars
– Gratis parkering utenfor hotelletTilgjengelig digitale skjema:

Nødvendige informasjon om kurset og arrangøren hentes automatisk til disse skjema. Informasjon om søkeren hentes automatisk fra brukerprofilen.
Klikk her for å sjekke om alle nødvendige opplysninger som adresse, kontonummer m.m. er korrekt i din brukerprofil.


Honorar- og Reiseregning Søknad om refusjon fra Utdanningsfond II
Dnlf Honorar reise
  • Trinn 1
  • Trinn 2
  • Trinn 3
  • Trinn 4
  • Fullført

Arrangør

Søknad om refusjon fra Utdanningsfond II
  • Trinn 1
  • Trinn 2
  • Trinn 3
  • Trinn 4
  • Fullført
0% Gjennomført
1 av 5

Nødvendige søknadsdetaljer

(11 siffer)
(for kurs arrangert av Dnlf)
Stands på vårmøte 2020:
- NOKLUS
- Senter for laboratoriemedisin
- Pasientreiser
- Lærings- og mestringssenteret
- Kompetansebroen
08:00 - 08:30
Registrering - kaffe/te og frukt

08:30 - 08:40
Velkommen til vårmøte 2020!
v/ administrerende direktør Hege Gjessing, Sykehuset Østfold

08:40 - 09:00
ADHD hos barn - farmakologisk behandling og oppfølging hos fastlegen
v/ psykologspesialist Geir Øgrim, seksjon poliklinisk utredning og behandling, avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering, Sykehuset Østfold

09:00 - 09:20
Gjør kloke pediatriske valg
v/ overlege Ketil Størdal, barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Østfold

09:20 - 09:40
Bruk av lystgass hos barn
v/ pediatrisk sykepleier Cathrine Iren Iversen, barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Østfold

09:40 - 10:00
Helhetlige pasientforløp for eldre og kronisk syke - et samhandlingsprosjekt mellom kommunene og Sykehuset Østfold
v/ psykologspesialist Rachel Lørum, avdeling for prosess, Sykehuset Østfold

10:00 - 10:30
Pause

10:30 - 10:50
Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral
v/ AMK Oslo

10:50 - 11:10
Akuttmottak-pasienten
v/ akuttsykepleier Anne Kristin Hole Trollnes, akuttmottaket, Sykehuset Østfold

11:10 - 11:30
PET-scan
v/ overlege Lars Aurebekk og radiograf Arve Ludvigsen, avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Østfold

11:30 - 12:30
Lunsj i hotellets restaurant

12:30 - 13:20
Bergen 4-Day Treatment (B4DT) - 4 dagers behandling ved angstlidelser
v/ professor Bjarne Hansen, OCD-teamet, Haukeland Universitetssjukehus

13:20 - 13:40
MDMA- assistert psykoterapi ved PTSD
v/ psykolog Susanne Lund-Høie, DPS nordre Østfold, Sykehuset Østfold

13:40 - 14:00
Ketamin ved depresjon
v/ spesialist i akuttmedisin Lowan Stewart, DPS nordre Østfold, Sykehuset Østfold

14:00 - 14:20
Pause

14:20 - 14:55
Om trygd og sykefravær
v/ seksjonssjef Ulf Andersen, arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

14:55 - 15:15
Personvern i samhandling
v/ foretaksjurist og personvernombud Kjersti Haugan, juridisk seksjon, Sykehuset Østfold

15:15 - 15:35
Dialogmelding - erfaringer så langt
v/ fastlege Benny Adelved, Storbyen legesenter, rådgiver Tanja Bjørneby og konsulent Christian Nordnes, klinisk IKT, Sykehuset ØStfold

15:35 - 16:00
Pause

16:00 - 16:20
Vold og trusler mot ansatte i helsetjenesten
v/ psykiatrisk sykepleier Line Rostad, sikkerhetsseksjon, Sykehuset Østfold

16:20 - 16:40
Legemiddelbruk blant eldre
v/ geriater og avdelingssjef Astrid Eri-Montsma, geriatrisk og endokrinologisk avdeling, Sykehuset Østfold

16:40 - 17:00
Akuttmedisinsk ultralyd
v/ fastlege Karoline Lund, Trara legekontor

17:00 - 17:20
Henvisning til klinisk ernæringsfysiolog i SØ
v/ klinisk ernæringsfysiolog Monica Linnea Ones, enhet for klinisk ernæring, Sykehuset Østfold

17:20 - 17:25
Oppsummering og takk for i dag!

08:30 - 08:50
Registrering - kaffe/te og frukt

08:50 - 09:10
Hodepine - den gode henvisning
v/ lege i spesialisering Zhilwan Gadan, nevrologisk seksjon, Sykehuset Østfold

09:10 - 09:30
Hoftebruddlinja
v/ avdelingssjef Asbjørn Sorteberg og lege i spesialisering Petter Morten Pettersen, ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold

09:30 - 10:00
Motiverende intervju
v/ Solveig Høegh-Krohn

10:00 - 10:20
Pause

10:20 - 11:30
WORKSHOPS!
- Hjerte-lungeredning - retningslinjer, varsling, akuttutstyr og praktisk trening
- Motiverende intervju
- Ernæringssonde

11:30 - 12:30
Lunsj i hotellets restaurant

12:30 - 14:00
WORKSHOPS!
- Hjerte-lungeredning - retningslinjer, varsling, akuttutstyr og praktisk trening
- Motiverende intervju
- Ernæringssonde

14:00 - 14:05
Oppsummering, avslutning - takk for nå!

Status for godkjenning:

Påmelding er ikke åpnet ennå