Vårmøte 2019


Dato:
15.03.19-16.03.19
Sted:
Quality Hotel – Sarpsborg
FLP Kursnr:
14306
Antall timer:
12
Dnlf Kursnr:
Ledige plasser:
28 / 80
Påmeldingsfrist:
15.03.19
Arrangør:
Fag- Og Kompetanseavdeling Sø

iCal / Outlook Google
Laster kart ....

Hjertelig velkommen til det 15. vårmøte!

I god tradisjon inviteres det til vårmøte for fastleger, kommuneleger, avtalespesialister og sykehusleger i Østfold.
Vårmøte avholdes 15. og 16. mars 2019 på Quality Hotel Grålum.

Vårmøte er en viktig arena der sykehus og fastleger, kommuneleger og avtalespesialister i Østfold møtes. Årets program er satt sammen på bakgrunn av behov og ønsker meldt inn til og av programkomiteen. Foredragene har henblikk på både 1. og 2. linjetjenestens behov, og det er satt fokus på felles kunnskap, samhandling, nyheter og koordinering som vi tror vil bidra til bedre pasientbehandling for Østfolds befolkning.

Se programfanen for oppdatert program.
Det er bindende påmelding.

Vi sees på vårmøte 2019 – vi gleder oss!

 Tilgjengelig digitale skjema:

Nødvendige informasjon om kurset og arrangøren hentes automatisk til disse skjema. Informasjon om søkeren hentes automatisk fra brukerprofilen.
Klikk her for å sjekke om alle nødvendige opplysninger som adresse, kontonummer m.m. er korrekt i din brukerprofil.


Honorar- og Reiseregning Søknad om refusjon fra Utdanningsfond II
Dnlf Honorar reise
  • Trinn 1
  • Trinn 2
  • Trinn 3
  • Trinn 4
  • Fullført

Arrangør

Søknad om refusjon fra Utdanningsfond II
  • Trinn 1
  • Trinn 2
  • Trinn 3
  • Trinn 4
  • Fullført
0% Gjennomført
1 av 5

Nødvendige søknadsdetaljer

(11 siffer)
(for kurs arrangert av Dnlf)

Stands ifm. vårmøte:
- Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)
- Senter for laboratoriemedisin
- AMK, ambulanse og pasientreiser
- Mysen videregående skole
- Fag- og kompetanseavdelingen
08:00 - 08:30
Registrering - kaffe/te

08:30 - 08:40
Åpning av det 15. vårmøte
v/ Hege Gjessing, administrerende direktør, Sykehuset Østfold

08:40 - 09:00
Arbeid og helse - målgruppe og hvem har ansvaret?
v/ psykologspesialist Paul Niklas Johansson, psykisk helsevern, Sykehuset Østfold

09:00 - 09:20
Håndleddsartroskopi
v/ overlege Istvan Rigo, ortopedisk seksjon, Sykehuset Østfold

09:20 - 09:40
Hjertesvikt
v/ kardiolog Morten Ljosland, hjertemedisinsk avdeling, Sykehuset Østfold 

09:40 - 10:00
Oppfølging etter fedmekirurgi
v/ klinisk ernæringsfysiolog Kristin Søfteland Sandvei, overvektpoliklinikken, Sykehuset Østfold

10:00 - 10:30
Pause

10:30 - 11:00
Polymyalgia reumatika og storkarsvaskulitt
v/ revmatolog Nenad Damjanic, revmatologisk avdeling, Sykehuset Østfold

11:00 - 11:15
Hyperemesis - KAD/sykehus?
v/ seksjonsoverlege Cecilie Terkelsen, kvinneklinikken, Sykehuset Østfold

11:15 - 11:30
HPV - hvorfor bør også gutter vaksineres?
v/ seksjonsoverlege Cecilie Terkelsen, kvinneklinikken, Sykehuset Østfold

11:30 - 12:30
Lunsj i hotellets restaurant

12:30 - 12:50
Overgrepsmottaket i Østfold
v/ Ann Helen Lomsdalen, daglig leder for overgrepsmottaket i Østfold

12:50 - 13:10
Moderne IBD behandling - muligheter og begrensninger
v/ overlege Frode Lerang, gastromedisinsk avdeling, Sykehuset Østfold

13:10 - 13:30
Screening på tykktarmskreft - resultater av pilotscreeningen og fremtidig nasjonal screening
v/ avdelingssjef Per Kristian Sandvei, gastromedisinsk avdeling, Sykehuset Østfold

13:30 - 13:50
Nye analyser i 2019
v/ avdelingssjef Anne-Kathrine Palacios, senter for laboratoriemedisin, Sykehuset Østfold

13:50 - 14:10
Pause

14:10 - 14:30
Arbeidsflyt ved henvisning til bildediagnostiske undersøkelser
v/ Heidi Christiansen, avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Østfold

14:30 - 15:00
Prosjekt "Innovativ rehabilitering i Indre Østfold"
v/ Carina Kolnes, teamleder for tverrfaglig vurderingsteam, Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

15:00 - 15:20
Nasalstenose og ekstern otitt
v/ lege i spesialisering Sander Svartberg Arntzen, øre-nese-hals, Sykehuset Østfold

15:20 - 15:40
Pause

15:40 - 16:00
Vaksinasjon
v/ smittevernoverlege Jon Birger Haug, seksjon for smittevern, Sykehuset Østfold

16:00 - 16:20
Rett transport til rett pasient
v/ AMK, ambulanse og pasientreiser

16:20 - 16:40
Pasientforløp bariatri
v/ sykepleier Tonje Søfting Ringsrød, observasjon og akuttkirurgi, Sykehuset Østfold og avdelingssjef Sissel Hagen, klinikk for akuttmedisin, Sykehuset Østfold

16:40 - 17:05
Kryoterapi
v/ hudlege Guttorm Guleng, Østfold Hudlegeklinikk

17:05 - 17:05
Avslutning - takk for i dag!

08:30 - 08:55
Registrering, kaffe/te

08:55 - 09:20
"Medisinsk cannabis - gevinster og bivirkninger"
v/ overlege Sigurd Hortemo, medisinsk rådgivning, Statens legemiddelverk

09:20 - 09:30
Pause med forflytning til workshop

09:30 - 10:00
Workshop: Distrikt psykiatriske sentra (DPS) - samarbeid og kommunikasjon mellom fastleger og ambulante team
Tre stasjoner (DPS Fredrikstad, DPS Halden-Sarpsborg, DPS nordre Østfold)
 

10:00 - 10:20
Pause med forflytning til nye workshop

10:20 - 11:30
Workshops:
Workshop kl. 1020 - 1055
Workshop kl. 1055 - 1130
Tiden inkl. avslutning og forflytning til ny workshop

Totalt fire workshops, gruppene rullerer:
- Bli kjent med Sykehuset Østfolds transportmuligheter for pasienter (demo av ambulanse, hvit bil, helseekspress og taxi)
- Spirometri - teori og kasuistikker
- EKG - tolkning
- Innleggelse av urinkateter
 

11:30 - 12:30
Lunsj i hotellets restaurant

12:30 - 13:45
Workshops:
Workshop kl. 1235 - 1310
Workshop kl. 1310 - 1345
Tiden inkl. avslutning og forflytning til ny workshop

Totalt fire workshops, gruppene rullerer:
- Bli kjent med Sykehuset Østfolds transportmuligheter (demo av ambulanse, hvit bil, helseekspress og taxi)
- Spirometri - teori og kasuistikker
- EKG - tolkning
- Innleggelse av urinkateter
 

13:45 - 14:00
Avslutning, evaluering og takk for nå!

Status for godkjenning:

Påmelding for dette kurset er ikke aktivert

Påmelding er stengt for dette kurset.

Påmelding for kurset har utløpt - 15.03.19