Vårmøte 2018


Dato:
16.03.18-17.03.18
Sted:
Quality Hotel – Sarpsborg
FLP Kursnr:
12018
Antall timer:
13
Dnlf Kursnr:
Ledige plasser:
31 / 100
Påmeldingsfrist:
16.03.18
Arrangør:
Sykehuset Østfold

iCal / Outlook Google
Laster kart ....

Velkommen til Vårmøtet

Hjertelig velkommen til det 14. Vårmøtet i moderne tid!

Vårmøtet er en viktig arena der sykehuset får anledning til å møte Østfolds allmennleger og avtalespesialister. Programmet er satt sammen på bakgrunn av ønsker vi fikk gjennom evaluering av forrige Vårmøte, innspill fra fastleger og i samarbeid med praksiskonsulentene og legene/avdelingene på sykehuset.

Det vil bli mange gode faglige foredrag med henblikk både på 1.og 2. linjetjenestens behov. I tillegg blir det fokus på felles kunnskap, samhandling, koordinering og nyheter som vi tror vil bidra til bedre pasientbehandling for Østfolds befolkning

Vi tror og håper programmet faller i smak.

På Vårmøtet i 2017 deltok over 80 fastleger, kommuneleger og avtalespesialister fra Østfold. Jeg håper på enda flere deltagere denne gangen slik at Vårmøtet befester sin stilling som en viktig møteplass.

 

Vi sees på Vårmøtet!

Administrerende direktør Just Ebbesen
 

 

Påmelding for leger: 

 • Faktura sendes i posten før Vårmøtet
 • Påmeldingsfrist 23. februar 2018
 • Kurs avgift kr. 1800,-

Etter gjennomført kurs: 

 • Kursbeviset sendes elektronisk. En kopi av kursbevis kan skrives ut fra din brukerprofil i fastlegeportalen.
 • Presentasjoner fra vårmøte blir publisert i programfane. 

Hvis du ikke allerede har brukeropprettet konto i fastlegeportalen, kan du opprette det ved påmelding. 

Vårmøte for helsesekretærer/sekretærer 16. mars 2018

Vårmøte for sekretærer har vist seg å være et populært tiltak med over 200 påmeldte hvert av de siste årene. Vårmøte vil som tidligere være for sekretærer på legekontor, i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten og gjennomføres samme dag som vårmøte for legene.

Invitasjon med program vil bli utsendt pr post i januarTilgjengelig digitale skjema:

Nødvendige informasjon om kurset og arrangøren hentes automatisk til disse skjema. Informasjon om søkeren hentes automatisk fra brukerprofilen.
Klikk her for å sjekke om alle nødvendige opplysninger som adresse, kontonummer m.m. er korrekt i din brukerprofil.


Søknad om refusjon fra Utdanningsfond II
Søknad om refusjon fra Utdanningsfond II
 • Trinn 1
 • Trinn 2
 • Trinn 3
 • Trinn 4
 • Fullført
0% Gjennomført
1 av 5

Nødvendige søknadsdetaljer

(11 siffer)
(for kurs arrangert av Dnlf)
Stands i korridoren utenfor:   
 • Blodbanken med blodgiverstand
 • Noklus – diabetesskjema
 • Senter for Laboratoriemedisin - viser diverse utstyr, ulike typene prøveglass, transportmedier, rekvisisjoner
08:00 - 08:30
Registerering - Kaffe

08:30 - 08:35
Velkommen til Vårmøtet
Just Ebbesen, administrerende direktør SØ

08:35 - 08:55
SUFF (SamhandlingsUtvalg For Fastleger) - strukturert involvering av fastleger
Benny Adelved fastlege i Sarpsborg og PKO-leder SØ 

08:55 - 09:15
Demens og det viktigste i utredningen
Astrid Eri-Montsma, avdelingssjef geriatrisk-endokrinologisk avdeling

09:15 - 09:35
Vitamin D fra et endokrinologisk og geriatrisk ståsted
Ragnar Benkkhus Moe , seksjonsoverlege endokrinologisk seksjon og Astrid Eri-Montsma

09:35 - 09:55
Diabetes type 2, når bør en starte opp med insulin?
Ragnar Benkkhus Moe, endokrinologisk seksjon

09:55 - 10:30
Pause med frukt / kaffe

10:30 - 10:55
Hvordan diagnostisere artritt i allmennpraksis?
Gudleik Jørstad, overlege revmatologisk avdeling SØ

10:55 - 11:15
Nye retningslinjer for HPV testing i screening
Kathrine Lie, overlege senter for laboratoriemedisin

11:15 - 11:30
Samarbeid og oppgavedeling - PHV/Rus/habilitering
Irene Dahl Andersen,  viseadministrerende direktør og klinikksjef psykisk helsevern

11:30 - 11:50
Lov om psykisk helsevern, hvilken betydning har det for kommunehelsetjenesten?
Maren Heldal, assisterende fylkeslege Østfold

11:50 - 12:50
lunsje

12:50 - 13:10
Aldersrelatert makuladegenerasjon, hva en fastlege bør vite om temaet?
 Oddbjørn Bjordal, avdelingssjef øyeavdelingen SØ

13:10 - 13:40
Magesmerter hos barn, cøliaki og andre årsaker
Ketil Stordal, overlege barneavdelingen SØ

13:40 - 14:00
Spiral til nullipara, hvem bør og hvem bør ikke få tilbud?
Marie Sandli, LIS-lege kvinneklinikken SØ

14:00 - 14:25
Hormonbehandling ved overgangsalder - Når, hvordan og hva bør man unngå?
Tea Brummer, seksjonsoverlege gynekologisk seksjon SØ

14:25 - 14:55
Pause med kaffe

14:55 - 15:15
Behandling av pasienter med overvekt i allmennpraksis
En praktisk tilnærming til pasienter med overvekt og konkrete forslag til tiltak 
Morten Dag Nilsen,  fastlege i Moss og forsker tilknyttet avd. for allmennmedisin UIO

15:15 - 15:35
Metabolsk kirurgi
Tom Nordby, Overlege, MD, PhD, avdelingssjef kirurgisk avdeling SØ

15:35 - 16:00
Skadelig seksuell atferd hos barn- Forståelse og intervensjon.
Christian Lunde-Hanssen, psykologspesialist Ambulant Innsatsteam SØ

16:00 - 16:30
Hodepineutredning, Botox ved migrene og hvem er riktige kandidater?
Zhilwan Gadan, LIS-lege, nevrologisk avdeling

16:30 - 16:30
Slutt

08:30 - 09:00
Kaffe / frukt

09:00 - 10:10
Praktiske øvelser og ferdigheter
Kursdeltakere bør kunne utføre og være trygge på 4 stasjoner à 30 minutter:  
 1. Ultralyd for allmennpraktikere
  Karoline Lund, fastlege og praksiskonsulent og dr. Gordon Johnson, Portland, USA

 2. Nevrologi
  - Forkortet slagundersøkelse
  - Orienterende nevrologisk undersøkelse 

 3. Behandling av venøs ulcus - legging av kompresjonsbandasje 
  Jürgen Funk, hudlege

 4. EKG-workshop
  Ole-Christian Rutherford, overlege hjertemedisinsk avdeling SØ

10:10 - 10:40
Pause med kaffe

10:40 - 11:55
Praktiske øvelser og ferdigheter - fortsettelse

11:55 - 12:50
Lunsj

12:50 - 13:10
Hemakromatose, behandling og utfordringer rundt pasienten.
Dlawer Barzenje, seksjonsoverlege onkologisk avdeling SØ

13:10 - 13:30
Fjernmonitorering av kreftpasienter, svaret på morgendagens utfordringer?
Andreas Stensvold, avdelingssjef onkologisk avdeling SØ

13:30 - 14:00
Venøs ulcus, årsak og behandling.
Jürgen Funk, hudlege Moss

14:00 - 14:00
Slutt

Godkjenninger

 • Etterutdanning: Allmennmedisin. Valgfri kurs i Allmennmedisin - 13 timer.
 • Videreutdanning: Allmennmedisin. Valgfri kurs i Allmennmedisin - 13 timer.

Status for godkjenning:

Påmelding for dette kurset er ikke aktivert

Påmelding er stengt for dette kurset.

Påmelding for kurset har utløpt - 16.03.18