Vårmøte 2017


Dato:
03.03.17-04.03.17
Sted:
Quality Hotel – Sarpsborg
FLP Kursnr:
12009
Antall timer:
13
Dnlf Kursnr:
Ledige plasser:
Påmelding er ikke aktive
Påmeldingsfrist:
Arrangør:
Kurskomité - Østfold Legeforening

iCal / Outlook Google
Laster kart ....

Hold av disse dageneTilgjengelig digitale skjema:

Nødvendige informasjon om kurset og arrangøren hentes automatisk til disse skjema. Informasjon om søkeren hentes automatisk fra brukerprofilen.
Klikk her for å sjekke om alle nødvendige opplysninger som adresse, kontonummer m.m. er korrekt i din brukerprofil.


Honorar- og Reiseregning Søknad om refusjon fra Utdanningsfond II
Dnlf Honorar reise
  • Trinn 1
  • Trinn 2
  • Trinn 3
  • Trinn 4
  • Fullført

Arrangør

Søknad om refusjon fra Utdanningsfond II
  • Trinn 1
  • Trinn 2
  • Trinn 3
  • Trinn 4
  • Fullført
0% Gjennomført
1 av 5

Nødvendige søknadsdetaljer

(11 siffer)
(for kurs arrangert av Dnlf)
08:00 - 08:30
Kaffe

08:30 - 08:35
Velkommen til Vårmøtet 
Just Ebbesen, administrerende direktør SØ

08:35 - 09:00
Praksiskonsulentene

Fastlegeportalen: Samhandlings- og kommunikasjonsplattform  

Benny Adelved, fastlege og praksiskoordinator


09:00 - 09:20
Pasienter med skadelig bruk / avhengighet av alkohol

Identifisering av aktuelle pasienter – og så..?

Marna Størksen, psykologspesialist SMP Fredrikstad


09:20 - 09:40
Medikamentfritt behandlingstilbud psykisk helsevern – hva er det?
Kari Gjelstad, avdelingssjef DPS Halden-Sarpsborg

09:40 - 09:50
Analyser av anabole steroider og bruk av disse

Aktuelle pasientgrupper og analyser

Rekvirering, svartider, tolking av analyseresultater

Fatima Sofia Mathiesen, LIS-lege senter for laboratoriemedisin SØ


09:50 - 10:25
Pause med frukt/kaffe

10:25 - 10:45
Urinsyregikt og hyperurikemi
Eva Purinszky, overlege revmatologisk seksjon SØ

10:45 - 11:10
Keratokonus – mer enn bare skeive hornhinner
Oddbjørn Bjordal, LIS-lege øyeavdelingen SØ

11:10 - 11:30
Folkehelse i Østfold – et sørgelig kapittel!

Hvordan snur vi trenden?

Helge Stene-Johansen, fagdirektør SØ


11:30 - 11:50
Lungemedisin og ny førerkortforskrift
Trond Bjørge, overlege lungeseksjonen S

11:50 - 12:50
Lunsj

12:50 - 13:15
Offentlig plastikk-kirurgi, hvem, hva, hvor?
Torjus Wester, overlege plastikk- og rekonstruktiv kirurgi SØ

13:15 - 13:40
Behandling av inngrodd negl 
Jürgen Funk, avtalespesialist hudlege Moss

13:40 - 14:25
Død eller levende til sykehus 

Stabilisering av øyeblikkelig-hjelps-pasienter før transport til sykehuset

– Hva gjør man?
– Hva trenger fastlegene av utstyr
– Hva ønsker sykehuset at fastlegen gjør

Kristine Gudim, overlege anestesiseksjonen SØ


14:25 - 14:50
Pausen med kaffe

14:50 - 15:10
Korrekt urinprøvetaking og tolkning av urinprøveresultatet
Torny Bjerketvedt, bioingeniør SØ – Noklus Østfold

15:10 - 15:30
Er fremre tilgang å foretrekke for pasienter som skal opereres med elektiv hofteprotese – hva er resultatene?
Kristian Bjørgul, overlege ortopedisk avdeling SØ

15:30 - 15:55
Behandling av degenerative meniskskader hos pasienter > 50 år
Asbjørn Sorteberg, seksjonsoverlege ortopedisk avdeling SØ

15:55 - 16:25
Tolkning av EKG – kasuistikk og diskusjon
Ole-Christian Rutherford, overlege hjertemedisinsk seksjon SØ

16:25 - 16:25
Slutt

08:30 - 09:00
Kaffe/frukt

09:00 - 10:40
Praktiske øvelser 
Praktiske øvelser og ferdigheter fastlegene bør kunne utføre og være trygge på.

6 stasjoner à 30 minutter inkl. forflytning

 

1. Tips og tricks ved bruk av fastlegeportalen

– hvordan bruke den som kommunikasjonsplattform med spesialisthelsetjenesten
Leder- PKO Benny Adelved & al

 

2. Selvmordsvurderinger på legekontor/legevakt

Heidi Sundar, overlege og Enrico Callegari, konst. overlege – DPS Halden/Sarpsborg

 

10:40 - 11:05
Pause med kaffe

11:05 - 12:15
Fortsettelse praktiske øvelser

12:15 - 13:10
Lunsj

13:10 - 13:35
Prikker på huden – diagnostikk og behandling
Jürgen Funk, avtalespesialist hudlege Moss

13:35 - 14:00
Supervisert trening ved klaudikasjon
Natkai Safi, LIS-lege karkirurgisk seksjon SØ

14:00 - 14:00
Slutt

Status for godkjenning:

Påmelding for dette kurset er ikke aktivert