Tverrfaglig behandling i primærhelsetjenesten (2019)


Dato:
25.04.19-31.12.19
Sted:
Helsehuset Sarpsborg
FLP Kursnr:
16429
Antall timer:
21
Dnlf Kursnr:
Ledige plasser:
4 / 40
Påmeldingsfrist:
25.04.19
Arrangør:
Sarpsborg Kommune

iCal / Outlook Google
Laster kart ....

Virksomhet Helse, Sarpsborg kommune arrangerer kurs i formatet møteserie for leger i Sarpsborg. Tilgjengelig digitale skjema:

Nødvendige informasjon om kurset og arrangøren hentes automatisk til disse skjema. Informasjon om søkeren hentes automatisk fra brukerprofilen.
Klikk her for å sjekke om alle nødvendige opplysninger som adresse, kontonummer m.m. er korrekt i din brukerprofil.


Honorar- og Reiseregning Søknad om refusjon fra Utdanningsfond II
Dnlf Honorar reise
 • Trinn 1
 • Trinn 2
 • Trinn 3
 • Trinn 4
 • Fullført

Arrangør

Søknad om refusjon fra Utdanningsfond II
 • Trinn 1
 • Trinn 2
 • Trinn 3
 • Trinn 4
 • Fullført
0% Gjennomført
1 av 5

Nødvendige søknadsdetaljer

(11 siffer)
(for kurs arrangert av Dnlf)
Kursserien er søkt godkjent som klinisk emnekurs ved gjennomføring av minst 15 timer.
18:00 - 20:30
Pasienter med rus- og psykiatriske problemstillinger
Hvordan følger vi dem opp i kommunen. Pakkeforløp rus og psykiatri – hva betyr det for samhandlingen mellom de ulike aktørene.
Fagansvarlig: Kommuneoverlege Kjersti Gjøsund i samarbeid med Berit Dahle og Eli- Anne Willard ved Kompetansesenter Rus og Psykisk helse (KORPH)

18:00 - 20:30
Demensutredning og demensomsorg
Nasjonale retningslinjer. Tips tiltak i ny handlingsplan demens.
Fagansvarlig: Maren Næss Hopstad, lege – demensteamet.

18:00 - 19:15
Svangerskapsomsorg
Nye retningslinjer for svangerskapskontroll. Samarbeid til beste for den gravide.
Fagansvarlig: Kommuneoverlege Karianne Bergmann i samarbeid med jordmor.

19:15 - 19:30
Pause

19:30 - 20:30
Svangerskapsomsorg - Kasuistikk
Samarbeid til beste for den gravide.
Fagansvarlig: Kommuneoverlege Karianne Bergmann i samarbeid med jordmor.

20:30 - 20:45
Kommentarer til Helsekort

18:00 - 20:30
De utsatte familiene og barna
Hvordan følge opp disse i samarbeid med barnevernet.
Fagansvarlig: Kommuneoverlege Karianne Bergmann i samarbeid med Britt Hege Engeset ved Barnevernet

18:00 - 19:15
Oppfølging av diabetes II pasientene
Samarbeid om god diabetesbehandling.
Fagansvarlig: Fastlege Kjell Dyrop i samarbeid med Diabetespoliklinikken.

19:15 - 19:30
Pause

19:30 - 20:45
Diabetes nefropati
Fagansvarlig: Fastlege Kjell Dyrop i samarbeid med Diabetespoliklinikken.

18:00 - 20:30
Framtidens eldreomsorg
Hvordan legger vi til rette for at flere kan bo hjemme hele livet? Legens rolle.
Fagansvarlig; Sykehjemslege Maren Næss Hopstad i samarbeid med Gry Solberg (hverdagsmestring/hverdagsteknologi).

18:00 - 19:15
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Informasjon om ordningen, lovverk, søknad, utfylling av legeerklæring
v/ Linn Mari Haugesten Lind, Virksomhet digital utvikling

19:15 - 19:30
Pause

19:30 - 20:45
Vurdering av samtykkekompetanse
kapittel 4a i pasient- og brukerrettighetsloven, psykisk helsevernlovens endringer fra 2017
v/ Kjersti Gjøsund, kommuneoverlege 

Godkjenninger

 • Videreutdanning: Allmennmedisin. Klinisk emnekurs i Allmennmedisin - 18 timer.
 • Etterutdanning: Allmennmedisin. Klinisk emnekurs i Allmennmedisin - 18 timer.
 • Andre godkjenninger: De allmennleger som ikke deltar alle dager, men minst 6 timer, får dette kurset godkjent med valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Status for godkjenning:

Påmelding er stengt for dette kurset.

Påmelding for kurset har utløpt - 25.04.19