Akuttmedisinkurs våren 2020- - AVLYST pga COVID-19


Dato:
27.03.20-28.03.20
Sted:
Sykehuset Østfold
FLP Kursnr:
16505
Antall timer:
22
Dnlf Kursnr:
SAK2020000978
Ledige plasser:
Påmelding er ikke åpnet ennå
Påmeldingsfrist:
Arrangør:
Fag- Og Kompetanseavdeling Sø

iCal / Outlook Google
Laster kart ....

AVLYST pga Corona virus 

 

 

På grunn av coronavirus-situasjonen, og de overordnede smittevernhensyn, ser vi oss dessverre nødt til å avlyse kurset .

Vi velger å vise ekstra aktsomhet og følge «føre-var»-prinsippet. Vi forholder oss til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, som blant annet innebærer å vurdere nødvendigheten ved større arrangementer.

 

Vi er veldig lei oss for dette, og beklager så mye de ulemper dette måtte medføre for dere.

Vi ønsker å gjennomføre vårmøte for leger med det samme programmet når forholdene tillater det. Jeg tar kontakt igjen.

 

Ta kontakt med undertegnede på tlf 993 87 144 dersom du har noen spørsmål.

——————————————————–

 

Akuttmedisinkurs for LIS1-leger, allmennleger og legevaktspersonell

Fag- og kompetanseavdelingen ved SØ arrangerer Akuttmedisinkurs for allmennleger og legevaktpersonell i samarbeid med PKO og fylkesmannen i Oslo og Viken. 

  • Sted: Sykehuset Østfold, Kalnes
  • Dato: 27 og 28. mars 2020.

Målgruppe: LIS1-leger, Spesialister og leger under utdanning i Allmennmedisin. Legevaktpersonell.

Læringsmål: Kompetansekrav som følger av akuttmedisinforskriftens revidering er nærmere beskrevet i paragrafene 7, 8, 13 og 21.

Innhold: Kurskonseptet med hovedsakelig praktiske ferdigheter og simulering er som før, men denne gangen vil halvparten av kurset bestå av ALIS, hvilket vil gi gode muligheter å bli kjent med potensielle fremtidige arbeidskollegaer. 

Kurset planlegges arrangert 2 ganger årlig (mars og september) og er meget populær. Evaluering av tidligere kurs – innhold og læringsutbytte, ligger mellom 5 -6 på skala fra 1-6. Kommentar fra en tidligere deltager: «Beste kurs jeg har deltatt på 40 år».

Obligatorisk forkursNettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell . E-læringskurset må gjennomføres ikke mer enn 3 uker før praktisk kurs. Det kreves dokumentert gjennomgang av e-læringskurset. Dette er godkjent med 7 timer. Du må betale 250,- for å få en dokumentasjon på gjennomført kurs.

Godkjenning: Kurset er søkt tellende 22 kurstimer (15 + 7 nettkurs) som obligatorisk kliniskemnekurs i akuttmedisin videre- og etterutdanningen. Tilsvarende kurstimer er også gjeldende for sykepleiere og helsesekretærer.

Program: Se fanen Program

Pris:  kr. 5.000,- (eks. kursavgift for nettkurs) + kr. 500,- obligatorisk dagpakke (inkludere lunsj x 2 og bevertning i pausene).

  • LIS1-leger: Kursavgift for nettkurs refunderes av Fylkesmannen i Oslo og Viken, men må settes opp i reiseregningen. 
  • Andre leger/helsepersonell:  Nettkurs (250,-) og kursavgift 5000,- samt reiseutgifter i forb. med kurset, får du refundert i din kommune. 

Påmelding: OBS! Viktig å velge rett type kursplass ved påmelding!  

Kurskomite: Martine Hemstad Lyslid, Richard M. Olsen, Karoline Lund og Benny Adelved.

Kursleder: Karoline Lund og Bjørn-Tore Martinussen

Praktiske opplysninger:

  • Overnatting: Dersom behov for overnatting må det ordnes på egen. 
  • Parkering: Avtale med Q-park under bearbeiding. Informasjon kommer senere.
  • Kursbevis, betaling av kursavgift og kursevaluering: Fag- og Kompetanseavdeling bruker https://fastlegeportalen.no  for å administrer arrangementet. Les ofte stilte spørsmål for mer praktisk informasjon. 


Tilgjengelig digitale skjema:

Nødvendige informasjon om kurset og arrangøren hentes automatisk til disse skjema. Informasjon om søkeren hentes automatisk fra brukerprofilen.
Klikk her for å sjekke om alle nødvendige opplysninger som adresse, kontonummer m.m. er korrekt i din brukerprofil.


Obs! mindre endringer kan forekomme.

Scenariotrening: 2 instruktører per gruppe. Instruktør leder øvelsen og debriefing.
 
08:15 - 08:30
Velkommen, kort orientering om kurset
 v/ kursledere Karoline Lund og Bjørn-Tore Martinussen

08:30 - 08:50
ABCDE
Akuttundersøkelsen, status vitale funksjoner- demonstrasjon og video 
v/ anestesilege Øystein Hvistendahl

08:50 - 09:10
Alvorlig sykt barn
v/ anestesilege Corinna Maintz

09:10 - 09:35
Skadested - ledelse og sikring
v/ allmennlege Petter Samuelsen
 

09:35 - 11:35
Ferdighetsstasjoner 6 stasjoner
8-9 deltagere pr. stasjon - 20 minutter pr. stasjon

-
1. Intravenøs kanylering
- 2.
Oppkobling av infusjonssett, øvelse med bonedrill
- 3.
Svelg- og larynxtube, maske- og bagventilering, O2 behandling, pulsoksymeter
- 4.
Nakkekrage, fjerne hjelm, leiring, bekkenstabilisering
- 5. Basal HLR
, halvautomatisk hjertestarter
- 6.
Trykkpneumotorax, nødtrakeostomi, kanylering av vena jugularis

11:35 - 11:45
Pause

11:45 - 12:30
Lunsj

12:30 - 14:30
Scenarioøvelser

- 1. Truende pasient
- 2.
Identifisere og behandle bevisstløs pasient
- 3.
Vurdere og behandle traumepasient
- 4.
Vurdere og behandle pasient med sviktende respirasjon
- 5.
Alvorlig sykt barn
- 6.
Vurdere og behandle brannskade med bruk av nødradio / håndtering av truende personer 
- 7.
Hjertestans, avansert hjerte-/lungeredning (AHLR) 

14:30 - 14:50
Pause

14:50 - 16:50
Scenarioøvelser

- 1. Truende pasient
- 2.
Identifisere og behandle bevisstløs pasient
- 3.
Vurdere og behandle traumepasient
- 4.
Vurdere og behandle pasient med sviktende respirasjon
- 5.
Alvorlig sykt barn
- 6.
Vurdere og behandle brannskade med bruk av nødradio / håndtering av truende personer 
- 7.
Hjertestans, avansert hjerte-/lungeredning (AHLR)

16:50 - 17:00
Pause

17:00 - 18:00
Scenarioøvelser

- 1. Truende pasient
- 2.
Identifisere og behandle bevisstløs pasient
- 3.
Vurdere og behandle traumepasient
- 4.
Vurdere og behandle pasient med sviktende respirasjon
- 5.
Alvorlig sykt barn
- 6.
Vurdere og behandle brannskade med bruk av nødradio / håndtering av truende personer 
- 7.
Hjertestans, avansert hjerte-/lungeredning (AHLR) 

18:00 - 18:05
Oppsummering / avsluttning for dagen.
v/ kursledere  Karoline Lund og Bjørn-Tore Martinussen

08:00 - 08:20
Oppsummering dag 1
v/ kursleder Karoline Lund og Bjørn-Tore Martinussen

08:20 - 09:10
Spesielle akutte situasjoner
1. Anafylaksi og medikamenter
2. Hjerte-hjerneresuscitering
3. Sepsisbehandling, qSofa
v/ anestesielege
 

09:10 - 09:25
Pause

09:25 - 11:25
Scenarioøvelser

- 1. Truende pasient
- 2.
Identifisere og behandle bevisstløs pasient
- 3.
Vurdere og behandle traumepasient
- 4.
Vurdere og behandle pasient med sviktende respirasjon
- 5.
Alvorlig sykt barn
- 6.
Vurdere og behandle brannskade med bruk av nødradio / håndtering av truende personer 
- 7.
Hjertestans, avansert hjerte-/lungeredning (AHLR) 

11:25 - 12:05
Lunsj

12:05 - 14:05
Scenarioøvelser

- 1. Truende pasient
- 2.
Identifisere og behandle bevisstløs pasient
- 3.
Vurdere og behandle traumepasient
- 4.
Vurdere og behandle pasient med sviktende respirasjon
- 5.
Alvorlig sykt barn
- 6.
Vurdere og behandle brannskade med bruk av nødradio / håndtering av truende personer 
- 7.
Hjertestans, avansert hjerte-/lungeredning (AHLR) 

14:05 - 14:05
Slutt for dagen
v/ kursledere Karoline Lund og Bjørn-Tore Martinussen

Godkjenninger

  • Etterutdanning: Allmennmedisin. Obligatorisk kurs i Allmennmedisin - 22 timer.
  • Videreutdanning: Allmennmedisin. Obligatorisk kurs i Allmennmedisin - 22 timer.

Status for godkjenning:

Påmelding er ikke åpnet ennå