Skriv ut

Oppfølgingsplan for føflekk kreft 3-års oppfølgning

 

Du har hatt malign melanom stadium 1 som betyr liten kreft (<1mm) uten spredning.

Sykehuset har bestemt at du skal følges opp etter operasjon 4 ganger årlig i 3 år fremover hos fastlegen. 3 år er lang tid, og ikke sjelden flytter mann eller bytter fastlege av andre grunner. Fastlegen også kan flytte eller gå i pensjon/permisjon. Derfor må du ta vare på denne informasjonen og vise den frem til din nye fastlege om så skjer.

Av ovennevnte grunner er det færreste fastleger som klarer å lage sikre rutiner på å innkalle pasienter som har behov for så nøyaktig oppfølgning over så lang tid.

Du må selv passe på at disse kontroller blir gjort. Det beste er at du bestiller en ny timeavtale til neste kontroll, hver gang du har vært på kontroll hos fastlegen.

Operasjonsdato:

Kontrolldato Oppfølging Undersøkelse
3 mnd ktr Første kontroll etter operasjon hos kirurg
6 mnd ktr Klinisk undersøkelse hos fastlege/hudlege
9 mnd ktr Klinisk undersøkelse hos fastlege/hudlege
12 mnd ktr Klinisk undersøkelse hos fastlege/hudlege
15 mnd ktr Klinisk undersøkelse hos fastlege/hudlege
18 mnd ktr Klinisk undersøkelse hos fastlege/hudlege
21 mnd ktr Klinisk undersøkelse hos fastlege/hudlege
24 mnd ktr Klinisk undersøkelse hos fastlege/hudlege
27 mnd ktr Klinisk undersøkelse hos fastlege/hudlege
30 mnd ktr Klinisk undersøkelse hos fastlege/hudlege
33 mnd ktr Klinisk undersøkelse hos fastlege/hudlege
36 mnd ktr Klinisk undersøkelse hos fastlege/hudlege

Informasjon til lege:


Klinisk kontroll består av:

Sykehistorie: Vekttap, smerter, andre nye symptomer?
Inspeksjon og palpasjon av operasjonsår.
Inspeksjon av hudoverflaten.
Kjenne på av alle lymfeknuteregioner.
Kreft stadium 2 og 3 kontrolleres ved lokal sykehus resp. Radium Hospitalet.