Skriv ut

Oppfølgingsplan for tarmkreft
5-års oppfølgning

 

Sykehuset har bestemt at du skal følges opp etter operasjon med jevne intervaller hos fastlegen. 5 år er lang tid, og ikke sjelden flytter man eller bytter fastlege av andre grunner. Fastlegen kan også flytte eller gå i pensjon/permisjon.

Derfor må du ta vare på denne informasjonen og vise den frem til din nye fastlege om så skjer.

Av ovennevnte grunner er det færreste fastleger som klarer å lage sikre rutiner på å innkalle pasienter som har behov for så nøyaktig oppfølgning over så lang tid.

Du må selv passe på att disse kontroller blir gjort.
Det beste er at du bestiller en ny timeavtale om 6 måneder, hver gang du har vært på kontroll hos fastlegen.

Operasjonsdato:

  Kontroll1 Prøve Bildediagnostikk2 Klin.us3 Bildediagnostikk
1 mnd CEA
6 mnd CEA CT-lever/abdomen/bekken
12 mnd CEA UL lever m/kontrast (CEUS) klin us lavdose CT-thorax
18 mnd CEA UL lever m/kontrast (CEUS) klin us
24 mnd CEA UL lever m/kontrast (CEUS) klin us lavdose CT-thorax
30 mnd CEA UL lever m/kontrast (CEUS) klin us
36 mnd CEA UL lever m/kontrast (CEUS) klin us lavdose CT-thorax
48 mnd CEA UL lever m/kontrast (CEUS) klin us lavdose CT-thorax
60 mnd CEA CT-lever/abdomen/bekken klin us Colon-undersøkelse4

Informasjon til lege:


1 Kontroll en måned etter operasjon skal foretas av kirurg på sykehuset. Den tar sikte på å dokumentere behandlingsresultatet klinisk og histopatologisk.

2 Bildediagnostikk etter 6 måneder skal danne utgangspunkt for videre bildemessig oppfølging. Hovedanbefalingen er ultralyd-undersøkelse med kontrast (CEUS). Dersom det foreligger uttalt steatose eller cirrhose-forandringer i leveren, anbefales ikke UL-undersøkelse, men CT for kontroll av leveren.For røntgenavdelinger som ikke utfører CEUS, er CT alternativet.

3 Rektoskopi ved lav fremre reseksjon, palpasjon av perineum ved rektumamputasjon eller Hartmann. Mistenkelige funn bør utredes med biopsi, endorektal UL, MR.

4 Koloskopi eller CT-kolografi.